Kaukaz - M. Kaspijskie, Kubań - Turcja

Baku - Supsa i Baku Ceyhan

Naftociągi kaukaskie i projekt Samsun Ceyhan. Połączenia przez M. Kaspijskie

Węzeł naftowy w Tichorecku dla ropy ciężkiej (zasiarczona z Tatarstanu) i lekkiej z Syberii


Blue Stream (Bieriegowaja/Noworosyjsk - Samsun)

GEOPOLITYKA: