Mniejszości narodowe w Rumunii 1930-2011

Județele 1930 2002 2011
Węgrzy ludność % Węgrzy ludność % Węgrzy ludność %
Bistrita Nasaud 20.923 223.527 9,36  18.347 311.657 5,88 14.773 277.861   5,3
Timiș 84.756 559.591 15,14  50.556 677.926 7,45 35.294 649.777 5,43
Brașov 57.054 265.414 21,49  50.956 589.028 8,65 39.275 505.442 7,77
Maramureș 30.106 317.404   9,48  46.300 510.110 9,07 34.781 461.290 7,54
Arad 88.542 488.359 18,13  49.291 461.791 10,67 37.067 409.072 9,06
Cluj 139.467 475.533 29,33 122.301 702.755 17,40 103.457 659.370 15,76
Salaj  55.611 240.778 23,10  57.167 248.015 23,05   50.659 217.895 23,2
Bihor 171.907 527.216 32,60 155.829 600.246 25,96 138.441 549.752 25,2
Satu-Mare 95.104 301.105 31,58 129.258 367.281 35,20 113.541 329.079 34,5
Mureș 176.990 425.721 41,57 228.275 580.851 39,30 200.989 531.380 37,8
Covașna 116.961 152.563 76,69 164.158 222.449 73,81 151.787 206.261 73,6
Harghița 216.615 250.194 86,30 276.038 326.222 84,62 258.615 304.969 84,8
Niemcy
Timiș 178.238 559.591 31,85 14.174 677.926 2,09 8.497 649.777 1,30
Caraș-Severin   36.793 319.286 11,52   6.149 333.219 1,84 3.070 274.277 1,11
Sibiu 100.703 306.984 32,81   6.554 421.724 1,55 4.117 375.992 1,09
Brașov   50.585 265.414 19,05   4.418 589.028 0,75 3.313 505.442 0,65
Satu Mare   24.893 301.105 8,26   6.417 367.281 1,74 4.986 329.079 1,51
Ukraińcy
Maramureș 19.249 317.404 6,06 34.027 510.110 6,67 31.234 461.290 6,77
Suceava 14.348 472.111 3,03    8.514 688.435 1,23   5.698 614.451 0,92
Timiș    1.408 559.591 0,25    7.321 589.028 1,24   5.953 649.777 0,91
Serbowie, Chorwaci, Słoweńcy  
Timiș 27.074 559.591 4,83 13.698 589.028 2,32   649.777  
Cyganie
Mureș 17.444 425.721 4,09 40.425 580.851 6,96 46.637 531.380 8,77
Bihor   6.211 527.216 1,17 30.089 600.246 5,01 33.697 549.752 6,13
Dolj  8.313 533.872 1,55 31.544 734.231 4,29 28.911 618.335 4,67
Dâmbovița  8.161 354.471 2,30 16.534 541.763 3,05 28.281 501.996 5,63
Tatarzy
Constanța 15.173 261.028 5,81 23.230 715.151 3,26 19.720 630.679 3,12
  Turcy                
Constanța 18.027 261.028 6,90 24.246 715.151 3,39 21.014 630.679 3,33
Tulcea 4.637 186.782 2,48  3.334 256.492 1,30   1.891 201.462 0,93
Lipoveani  
Constanța  3.760 261.028 1,44   5.273 715.151 0,73  3.538 630.679 0,56
Tulcea 22.392 186.782 11,99 16.350 256.492 6,37 10.908 201.462 5,41

Csango – 1.266  w 2002         Grecy – 6.472   Chorwaci – 6.807   w 2011 r.
Czesi, Słowacy, Serbowie, Chorwaci – spadek w Banacie po Austro-Węgrzech w praktyce zniknęli (poniżej 20 tys.), choć w parlamencie 18 mniejszości narodowych ma po jednym przedstawicielu.
 

Narodowość 1930 1956 2002 2011
Żydzi 728.115    146.264 5.785  
Rosjanie 409.150      
Bułgarzy 366.384     8.025

Zmiany w tys.

W odcieniach jednego koloru

Zmiany w procentach

Języki i religie według spisu z 2002 (brak danych ze spisu 2012)
 

  Liczba Rumuński Węgierski Cygański Ukraiński Niemiecki Lipoveanesca Tatarski Turecki
Węgrzy   1.431.897        32.070 1.397.906      1.046          
Rumuni 19.399.597 19.379.562      13.852      1.000          
Cyganie      535.140      275.466      23.950  235.346          
Ukraińcy        61.098          4.540         56.116        
Niemcy        59.764        11.094        6.413          42.014      
Lipoveani        35.791          7.382                    28.334    
Tatarzy        23.935          2.600           21.171  
Turcy        32.098          4.307             27.668
Wyznania Prawosławni Katolicy Grekokatolicy Kalwini Zielonoświątkowcy Baptyści Muzułmanie
18.817.975 1.026.429 191.556  701.077          324.462 126.639 67.257
Węgrzy   1.431.897         28.287    587.033   19.645  665.343              5.697   12.063         56
Rumuni 19.399.597 18.251.823    345.557 160.890    17.446           276.481 107.405    3.310
Cyganie      535.140      438.162      20.310     6.148    16.385             34.449     4.749       805
Ukraińcy        35.791         48.262            267     1.721         132               6.167        252         33
   Niemcy        59.764           5.246      36.040     1.542      1.291                  469        357        26
Lipoveani        35.791           9.655 Lipoveani są starowiercami – 25.675
Tatarzy        23.935              154           31.118
Turcy        32.098              671           23.641

 Islam wyznaje ponadto 7.705 przedstawicieli różnych drobnych grup
 

Załącznik: 
Autor publikacji: 
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: