Chorwacja – zmiany struktury etnicznej 1948 - 2011

  1948   1961   1971   1981   1991   2001   2011   Język wł.    %
Lud.
Razem 3.756.807 100 4.159.696 100 4.426.221 100 4.601.469 100 4.784.265 100 4.437.460 100 4.284.889 100
Chorwaci 2.975.399 79,2 3.339.841 80,3 3.513.647 79,4 3.454.661 75,08 3.736.356 78,1 3.977.171 89,63 3.874.321 90,42 4.096.305 95,6
Węgrzy      51.399  1,4      42.347   1,0      35.488  0,8      25.439   0,55      22.355   0,47      16.595   0,37      14.048   0,33      10.231  0,24
Osijeczko-baranjska żupanija[1]        9.784   2,96        8.249   2,7    
Monastir                3.820 23,9        2.176 18,6        3.770 37,15           933   8,49           801   7,96    
Czesi      28.991  0,8      23.391   0,6      19.001  0,4      15.061   0,33      13.086   0,27      10.510   0,24        9.641   0,22        6.292  0,15
Bjelovarska żupanija        7.098   5,33        6.287   5,25    
Daruvar           21,4   18,2        5.572 18,57        2.504 18,91        2.477 21,36    
Grub Pole           15,5   14,5        1.953 13,75      1.356 18,02        1.261 18,2    
Cyganie           405             313          1.257          3.858   0,08        6.695   0,14        9.463   0,21      16.975   0,4      14.369 0,34
Medjumurska żupanija        2.887   2,44        5.107   4,49    
Serbowie    543.795 14,5    624.985 15,0    626.789 14,2    531.502 11,55    581.663 12,16    201.631   4,54   186.633   4,36     52.879[2] 1,23
Osijeczko-baranjska żupanija      28.866   8,73     23.657   7,76    
Monastir           27,7   24,1      13.851  25,55        2.920 26,6       2.572 25,55    
Vukovarsko-srijemska żupanija      31.644 15,45     27.824 15,5    
Vukovar           37,2   31,0       14.425  32,31      10.412 32,88       9.654 34,87    
Pożesko-slavonska żupanija        5.616   6,54       4.680   6,0    
Pakrac           45,9   38,4       12.813  46,44        1.514 17,1       1.340 15,84    
Liczko-senjska żupanija        6.193 11,54       6.949 13,65    
Gospić           31,6   30,0        3.243   35,93           625   4,82          609   4,78    
D. Lapac           97,2   91,1         7.854   97,5        1.383 73,56       1.704 80,64    
Korenica              11.112 75,9        8.481 69,17         8.585   75,35        1.350 21.45       1.184 27,08    
Karlovaczka żupanija      15.651 11,04      13.408 10,40    
Vojnić           95,4   88,6        7.366   89,4        2.747 49,99        2.130 44,71    
Szibeniczko-kninska żupanija      10.229   9,06      11.518 10,53    
Knin           85,9   78,9        37.888   88,2        3.164 20,83        3.551 23,05    
Zdarska żupanija        5.716   3,53        8.184   4,81    
Graczac           76,1   72,3          8.371   80,2       1.523 38,82       2.118 45,16    
Obrovac           60,0   60,1          7.572   65,5          435 12,84       1.359 31,44    
Benkovac           54,5   53,0      18.986   56,9          730   7,46      1.519 13,78    
Sisaczko-moslavaczka żupanija     21.617 11,66     21.002 12,18    
Petrinja         11.955 43,5   43,5       12.617 37,58      15.969   44,9       2.809 12,0       2.710 10,98    
Kostajnica           63,5   55,5         9.343   62,9          433 15,77           690 25,0    
Glina           59,8   56,7       13.975   60,6       2.829 28,67        2.549 27,46    
Dvor           88,4   80,9       12.591   86,5       3.495 60,87        4.005 71,9    
Virginmost           75,9   71,4      11.729   70,66 zmiana[3] 58,0        
Muzułm.        1.077          3.113  0,1      18.457 0,4      23.740 0,5      43.469     0,9      19.677   0,46        7.558   0,19  16.856 0,39
Bośniacy                          20.755   0,47      31.479   0,73
Razem                          40.432   0,93      39.037   0,92
Istrianie                   8.657[4] 0,2           8.865[5]   4,3      25.491 12,11    
Włosi      76.093    2,0      21.103  0,5      17.433   0,4      11.661 0,25     21.303 0,45      19.636   0,44      17.807   0,42      18.573 0,43
 Istarska żupanija[6]      14.284   6,92      12.543   6,0    
Jugosłow.          15.559  0,4      84.118   1,9    379.057 8,2                   331      
 
[1] 1.696 Węgrów mieszka w Vukovarsko-Sremskiej żupanii i 881 w Bjelowarsko-Bilogorskiej
[2] Do tej liczby należy dodać 7.822  ( 0,18%) osób, które zadeklarowały język serbsko-chorwacki.
[3] Gminę podzielono na trzy.
[4] Przynależność regonalna. Obejmowała także inne drobne grupy.
[5] W żupani Istarskiej.
[6] 3.429 Włochów mieszka w Primorsko-Gorańskiej żupanii – Rijeka/Fiume

Serbowie według spisu z 1991 - obszary, na których stanowili większość


SAO Krajina - państwo serbskie w Chorwacji w praktyce od 1990 roku do 1995

Serbowie w Chorwacji po 1995 roku

Serbowie według spisu z 2001 roku

Węgrzy, Włosi i Czesi według spisu z 2001 roku


Węgrzy poza granicami trianońskimi - zmiany struktury etnicznej 1948 - 2011
 

Państwo      2011 strata[1]   2011 Ilość punktów %
Czechy      1961       15.152          9.049 -   6.103   0,2 0,1 0,1 mniej
Słowacja   1961     518.782    458.467 - 60.315 10,3 8,5 1,8 mniej
Ukraina     1959     149.229    156.566 +  7.337   0,4 0,3 0,1 mniej
Rumunia   1956  1.587.675 1.237.746 - 349.929   9,1 6,5 2,6 mniej
Wojwodina 1948     428.932    251.136 - 177.796 25,8 13,0 12,8 mniej
Chorwacja  1948       51.399      14.048 -   37.351   1,4   0,33 1,07 mniej
Słowenia    1948       10.579        6.243 -     4.336   0,8   0,3 0,5 mniej
Razem  2.761.748 2.133.255 -  628.493      
 
[1] Nie uwzględnia utraty całego przyrostu naturalnego dwu pokoleń.

Bośniacy według spiu z 2001 roku


 

Autor publikacji: 
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: