Węgrzy poza granicami trianońskimi - zmiany struktury etnicznej 1948 - 2011

Państwo      2011 strata[1]   2011 Ilość punktów %
Czechy      1961       15.152          9.049 -   6.103   0,2 0,1 0,1 mniej
Słowacja   1961     518.782    458.467 - 60.315 10,3 8,5 1,8 mniej
Ukraina     1959     149.229    156.566 +  7.337   0,4 0,3 0,1 mniej
Rumunia   1956  1.587.675 1.237.746 - 349.929   9,1 6,5 2,6 mniej
Wojwodina 1948     428.932    251.136 - 177.796 25,8 13,0 12,8 mniej
Chorwacja  1948       51.399      14.048 -   37.351   1,4   0,33 1,07 mniej
Słowenia    1948       10.579        6.243 -     4.336   0,8   0,3 0,5 mniej
Razem  2.761.748 2.133.255 -  628.493      
 
[1] Nie uwzględnia utraty całego przyrostu naturalnego dwu pokoleń.

 

Autor publikacji: 
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: