Bułgaria – zmiana struktury etnicznej 1900-2011, języki, religie i wyznania

  1900   1946 1975   1992 2001 2011 2011 użytkownicy
    %   %   %   %   % liczba % Język  wł % języka
Bułgarzy 2.888.219 77,1 5.903.580 84,0 7.930.024 90,9 7 271.185 85,7 6,655,210 83.9 5.664.624 84,8 5.571.049 85,2 5.631.759
Macedoń.        169.544   2,4          10.803   0,1        5.071 0,1        1.654          1.163          1.376
Turcy    531.240 14,2    675.500   9,6    730.728   8,4    800.052   9,4    746.664 9.4    588.318   8,8    564.858   9,1    604.246
Cyganie      89.549   2,4    170.011   2,4 BRAK    313.396   3,7    370.908 4.7    325.343   4,9    272.710   4,2   280.979
Rosjanie        1.685        13.200   0,2 Brak      17.139   0,2      15.595 0.2        9.978 0,1        9.556       15.211
Żydzi      33.661   0,9      44.209   0,6        3.076          3.461          1.363 0.1        1.162             120            141
Vlasi Nie byli uwzględniani        5.159   0,1      10.566 0.1        3.684 0,1        1.462         1.815
Rumuni      71.063   1,9 brak Brak        2.491          1.088             891             822         5.454
Grecy      66.635   1,8 brak Brak        4.930   0,1        3.408          1.379          1.237         3.182
Ormianie      14.581   0,4      21.637   0,3      14.526    0,2      13.677   0,2      10.832 0.1        6.552 0,1        5.235         5.567
Tatarzy      18.884   0,5 brak        5.963    0,1        4.515   0,1        1.803   brak             1.367
Inni        94.203                     9.946
Nie dekl          8.481        86.915      736.981 10       43.001       47.458
RAZEM 3.744.283 100 7.029.349 100 8.727.771 100 8.487.317 100 7.932.984 100 7.364.570 100      

W 1946 i 1956 roku była możliwość zadeklarowania narodowości macedońskiej – skorzystało z tego odpowiednio 169.544, czyli 2,4% i 187.789 osób czyli 2,5% ówczesnej ludności Bułgarii
 
15.959 Bułgarów mówi po turecku, a 18.975 Turków mówi po bułgarsku

 

Religia wszyscy % Bułgarzy % Turcy % Cyganie   2011 %
Prawosławni 6.552.751 82,6 6.315.938 94,9     5.425   0,7 180.326 48,6 4.374.135 76
Muzułmanie 966.978 12,2    131.531   2,0 713.024 95,5 103.436 27,9    577.139 10
Katolicy 43.811   0,6      37.811   0,6     2.561   0,3          48.945   0,8
Protestanci 42.308   0,5      14.591   0,2     2.066   0,3   24.651   6,6      64.476   1,1
Agnostycy        151.008   2,3   23.146   3,1   59.669 16,1    682.162 11,8
Nie zadeklarowali 308.116   3,9                                         procent od całej ludności 1.606.269 21,8
Cyganie – liczba – rozmieszczenie – języki - religie
2011 Język
  Liczba % Bułgarski % Turecki % Romski % Rumuński  
Bułgaria  325.343   4,9         24.033 7,5   21.440 6,7 272.710 85   1.837 0,6
Okręgi koncentracji religia
Montana   18.228 12,7
Sliven   20.478 11,8 prawosławni   muzułmanie   protestanci   niewierzący  
Dobrich   15.323   8,8        180.326 48,6 103.436 27,9     24.651 6,6 59.669 16,1
Kiustendił     8.305   6,36  
Yambol   10.433   8,5
Razem   72.767  
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: