Kontrwywiady cywilne bloku

 

KGB Litwy KGB           1954 SB  od 1977 StB    reforma 1988 ABS  od 1972 KDS  1967 DSS  
2 Zarząd od 1982 roku II Zarząd Główny
Kontrwywiad
II Departament II Zarząd Główny Kontrwywiadu – w 1988 – II, X, XI Zarząd połączono w HSK III/II Zarząd Główny II Zarząd Główny Direcţia a II-a Contrainformaţii in Sectoarele Economice – UM 0617 Kontrola gospodarki  
1 Wydział – kontrwywiad przeciw USA, Kanadzie, RFN, Wlk. Brytanii, Francji, Izraelowi, Zarząd „A” – wydział analityczny, zajmował się też koordynacją jednostek terytorialnych
(4 Wydziały)
VIII Wydział - analiza zachodnich służb, zdobytej dokumentacji tych służb I. zastępca nacz. III/II-9 Osztály – analiza, ocena, raporty 14 Wydział – analiza i informacja  
Z-pcy naczelnika V Sekcja - kontrola handlu zagranicznego  
Wydział Organiz. i operacyjny  
Inspekcja naczel.  
Wydział kadr  
Wydział komputerowy Direcţia a III-a Contraspionaj – UM 0625 handel zagraniczny, cudzoziemcy w Rumunii  
Grupa Obrony (mobilizacji)  
Zarząd „N” – naukowo-operacyjny (do 1971 1 Wydział Zarządu „A”),
wykrywanie nielegałów
Wydział analityczny III/II-6 Osztály – ochrona ministerstw i kierownictw przemysłu wojskowego, wolnego ruchu, łączności Zarząd ”I” – MHZ i instytucje handlu zagranicznego (do 1982 9 Wydzial), nadzór nad instytucjami, komitetami i ministerstwami (do 1982 10 Wydział), transport i łączność (do 1982 11 Wydział), kartoteki operacyjne (do 1982 12 Wydział), Dowództwo ds. techniki operacyjnej i transmisji  
VII Wydział  - łączność, transport, paliwa, energetyka, elektrownie jądrowe, lotnictwo  
Służba „R” – kontrwywiad radiotechniczny; XIV Wydział – od 30 maja 1989 na bazie Biura „W”     Unitatea Specială R
- UM 0659 od 1973 – przechwytywanie transmisji radiowych
 
XV Wydział - od 30 maja 1989 na bazie Biura „W”   III/II-11 Osztály – archiwa, operacyjna rejestracja, zaopatrzenie  
XVI Wydział - od 30 maja 1989 na bazie Biura „W” V Wydział – ochrona istotnych gałęzi przemysłu i rolnictwa, międzynarodowa współpraca ekonomiczna Unitatea specială S od 1973 - UM 0647 – przechwytywanie i kontrola korespondencji
 
 
 
Zarząd „P” – ochrona gospodarki i zbrojeniówki, od 1982 jako VI Zarząd Patrz: V Departament  
Zarząd „T” – bezpieczeństwo transportu, od 1981 r. jako IV Zarząd XI Wydział - transport VI Wydział – MHZ, firmy i centrale handlu, przedstawicielstwa obcych firm    
1 Wydział – zwalczanie USA I Wydział - USA I Wydział – USA, kraje Ameryki Łacińskiej III/II-1 Osztály – USA i Ameryka Łacińska 01 Wydział –  USA  
2 Wydział – zwalczanie Wielkiej Brytanii i Wspólnoty II Wydział - Wielka Brytania, Kanada i Australia III Wydział – Wlk. Brytania Francja, europejscy członkowie NATO, ochrona FMSZ III/II-2 Osztály – europejscy członkowie NATO - 02 Wydział - Wielka Brytania i Włochy    
3 Wydział – zwalczanie Republiki Federalnej Niemiec, Austrii i krajów skandynawskich; III Wydział – RFN II Wydział – RFN, Austria, ich ambasady III/II-3 Osztály – RFN, Austria 03 Wydział - Republiki Federalnej Niemiec, Austrii, Szwajcaria, Francja  
4 Wydział – Japonia, Azja Płd.-Wschodnia, Australia V Wydział - pracownicy europejskich państw neutralnych oraz państw Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej akredytowanych w Polsce, zabezpiecz. kontrwywiadowcze placówek dyplomat. państw socjalist. IV Wydział – działania ambasad - Azja, Afryka, Chiny, terroryzm, ochrona wojsk sowieckich, ucieczki zagranicę, wybrane ambasady afrykańskie i azjatyckie III/II-4 Osztály - Środkowy i Daleki Wschód      
5 Wydział –   Azja, Afryka, Bliski Wschód   07 Wydział – Azja, Afryka, Ameryka Łacińska, Izrael  
6 Wydział – cudzoziemcy na krótkim pobycie    
7 Wydział - kontrola dziennikarzy zagranicznych VII Wydział - korespondenci prasy zachodniej, zachodni przedstawiciele handlowi, obozy dla uchodźców, uciekinierzy i ich powroty do kraju
XV Wydział – 1981-1988 – prasa zagraniczna, Agencja Interpress (poprzednio sekcja zabezpieczenia operacyjnego dziennikarzy krajów kapitalistycznych Wydziału VII)
IX Wydział – kontrola Kościoła, wspólnot wiernych i sekt, międzynarodowe organizacje, syjoniści, przemyt literatury religijnej
 
   
X Wydział – wrogie grupy - d. wróg wew.: prawicowy oportunizm, ideologie burżuazyjne, działania zagraniczne grup antysoc., wpływ wroga wewnętrznego i zagranicznego, przemyt i kolportaż bibuły, terroryzm krajowy    
8 Wydział – kraje Ameryki Łacińskiej XIII Wydział - ośrodki polskiego radia i tv    
XIV Wydział 1981 -1988 - agencje prasowe, czasopisma, dzienniki, media XI Wydział – ochrona młodzieży, sfery szkolnictwa, nauki, kultury, sportu, zdrowia, studenci zagraniczni      
XVI Wydział - poligrafia      
  9  Wydział – Francja, Benelux, Włochy, Grecja, Turcja IV Wydział - Francja, Włochy, Dania, Belgia, Norwegia, Holandia Grecja, Turcja, Portugalia, Luksemburg, Izrael     04 Wydział - Turcja    
05 Wydział - Grecja  
  10 Wydział –  przemyt i cinkciarze       17 Wydział - walka z terroryzmem międzynarodowym oraz przemyt broni i narkotyków    
  11 Wydział: walka z terroryzmem międzynarodowym     III/II-7 Osztály – międzynarodowe obszary współpracy    
  12 Wydział – zagraniczni studenci i specjaliści     III/II-10 Osztály - międzynarodowa współpraca, wywiad w  krajach trzecich      
2 Wydział – turyści zagraniczni 13 Wydział –
Turystyka międzynarodowa i obywatele sowieccy zagranicą
    III/II-8 Osztály – turystyka, emigranci wracający po amnestii 08 Wydział – turystyka międzynarodowa i osoby w tranzycie    
3 Wydział - obywatele sowieccy zagranicą, przemyt  
  14 Wydział – gry operacyjne     III/II-5 Osztály – działania operacyjne poza granicami 15 Wydział – specjalne działania operacyjno-techniczne    
  15 Wydział –
Technika operacyjna
IX Wydział - zabezpieczenie techniczno-operacyjne dla wydziałów Departamentu II, PP, PT, PTT, PTG, rkp (podsłuchy) XII Wydział – centra dywersji ideologicznej i ośrodki emigracyjne   16 Wydział – wroga emigracja Unitatea Specială T
- 0639 – podsłuchy telefoniczne
 
Jednostka specjalna badań i produkcji techniki operacyjnej  
  16 Wydział - Chiny       06 Wydział – Jugosławia, Albania, Chiny    
  17 Wydział – brak danych VI Wydział - ochrona kontrwywiadowcza transportu międzynarodowego, inwigilacja krótkofalowców, ochrona obiektów Armii Sowieckiej i wybranych obiektów Ludowego Wojska Polskiego, kontrola Polaków pracujących w agendach międzynarodowych krajów socjalistycznych VIII Wydział – ochrona tajemnicy państwowej, służbowej, gospodarczej i funkcjonowania FMSW, kieruje funkcjonariuszami wysłanymi do organów centralnych   13 Wydział  - ochrona tajemnicy państwowej (od 1982 w ministerstwie sprawiedliwości)    
  18 Wydział – kierowanie drugimi wydziałami jednostek terytorialnych            
  19 Wydział – obserwacja ambasad krajów kapitalistyczn.            
  20 Wydział – koordynacja kontrwywiadów bloku X Wydział - sprawy kadrowe, ewidencja korespondencji, fundusz operacyjny, współpraca z prezydenturami ZSRS, Węgier, Czechosłowacji, Bułgarii i od 1980 r. NRD (Grupa Oper. „Warschau”)          
Grupa Oper. NR 1 na Węgrzech  
Grupa Oper. NR 2 - ”Wisła” w Moskwie ds. łączności z KGB  
Grupa Oper. NR 3 w Leningradzie  
Grupa Oper. 4 w Rumunii  
Grupa Oper. NR 5 w Pradze  
Grupa Oper. NR 6 w Bułgarii  
PODGRUPA „KARPATY” w Berlinie w ramach grupy podlegającej Departamentowi I  
  NII - Narodowy Instytut Informacji „Prognoza” – zajmował się problematyką informacji. XIII Wydział - łączność          
Autor publikacji: 
GEOPOLITYKA: