Czechy – struktura etniczna – problem morawski

rok Ludność Czesi % Morawianie % Ślązacy % Słowacy % Niemcy[1] % Polacy % Cyganie % Węgrzy  
2011[2] 10 562 214 6.732.104 63,7    522.474   4,9 12.231 0,1 149.140 1,4   18.772 0,3 39.269 0,4   5.199     9.049 0,1
2001 10.230.060 9.249.777 90,5    380.474   3,7 10.878 0,1 193.190 1,9   39.106 0,4 51.968 0,5 11.746 0,1 14.672 0,1
1991 10.302.215 8.363.768 81,2 1.362.313 13,2 44.446 0,4 314.877 3,1   48.556 0,5 59.383 0,6 32.903 0,3 19.932 0,2
1980 10.291.927 9.733.925 94,6     359.370 3,5   58.211 0,6 66,123 0,6   19.676 0,2
1950 8.896.133 8.343.558 93,9 258.025 2,9 159.938 1,8 70.816 0,8 13.201 0,1
 
[1] Niemców w roku 1950 było  160 tys., w 1960 – 135 tys. i w roku 1970 – 70-80 tys.
[2] W 2011 roku aż 2.742.669 czyli 26 proc. ludności nie zadeklarowała swojej narodowości.

500 tys. obcokrajowców, w ogromnej większości przybyłych po roku 2001, mieszka obecnie w Czechach:
Ukraińcy - 117 810
Wietnamczycy - 53 110
Rosjanie - 36 055
Słowacy - 84 380
Niemcy - 20 780
Polacy - 17 856
 

Wyznanie 1991 % 2001 % 2011 %
katolicy 4.021.385 39,0 2.740.000 26,8 1.083.899 10,3
husyci    178.036   1,7      99.103   1,0      39.276   0,4
protestanci    203.996   2,0    117.212   1,1      51.916   0,5
prawosławni          23.000      
jehowici          23.000      
niewierzący[1] 4.112.864 39,9 6.039.991 59,0 3.612.804 34,2
 
[1] W 2011 roku odpowiedzi nie udzieliło 4.774.323 osób czyli 45,2 proc.
Autor publikacji: 
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: