Struktura narodowa Słowacji 1950 - 2011 oraz religie i wyznania

Naród 1950 1961 1970 1991 2001 2011 Język własny jako ojczysty %
Lud.
Liczba   % Liczba % Liczba    % Liczba   % Liczba   % Liczba   %
Słowacy 2.982.524 86,6 3.560.216 85,29 3.878.904 85,5 4.519.328 85,7 4.614.854 85,8 4.352.775 80,7 4.240.453  
Węgrzy[1]    354.532 10,3    518.782 12,43    552.006 12,2    567.296 10,8   520.528[2]   9,7    458.467   8,5    508.714  
Bratislavský kraj                  32.938   5,4      27.434   4,6      23.888   4,0     25.520   4,2
Trnavský kraj                134.205 24,8    130.740 23,7    120.784 21,8   125.972 22,7
Dunajska Strieda         84.143 89,0      95.310 87,2      93.660 83,3      87.349 75,0     91.412 78,7
Galanta         62.568 46,6      38.285 41,3      36.518 38,6      32.793 35,0     33.799 36,1
Šala                  21.754 40,2      19.283 35,7      16.717 31,42     17.455 32,8
Senec                  12.214 24,5      10.553 20,4        3.194   4,8       9.538 14,4
Nitrianský kraj                216.414 30,2    196.609 27,6    169.460 24,6   183.525 26,6
Komárno         77.277 72,4      78.859 72,2      74.976 69,1      66.356 63,86     71.425 68,7
Nové Zamky         62.959 42,2      63.747 41,5      57.271 38,3      48.483 33,57     52.704 36,5
Levice         42.934 35,7      38.169 31,6      33.524 27,9      28.085 24,35     30.661 26,6
Banskobistrický                  85.427 13,0      77.795 11,7      67.596 10,2     79.830 12,1
Rimavská Sobota         47.310 48,4      36.404 44,3      34.323 41,3      30.516 35,9     36.310 42,8
Veľký Krtiš         15.706 35,1      14.384 30,7      12.283 27,4      10.939 24,0     12.731 28,0
Lučenec         22.762 24,1      22.513 30,9      20.072 27,6      17.338 23,1     19.975 26,7
Košický kraj                  95.524 12,9      85.415 11,2      74.743   9,4     91.002 11,5
Trebišov         46.298 40,9      33.191 33,0      30.425 29,3      28.145 26,5     32.473 30,6
Rožňava         23.018 28,0      21.434 35,3      18.954 30,6      16.103 25,4     18.057 28,4
Revuca                  10.256 25,5        8.994 22,0        7.738 19,2       9.298 23,0
Košice-okolie         13.787 13,7              11.848   9,6     17.348 14,6
Cyganie                  75.802   1,4      89.920   1,7    105.738   2,0   122.568  
Prešovský kraj                      31.653   4,0      43.097   5,3     57.228  7,0
Košický kraj                      29.803   3,9      36.476   4,6     46.422  5,9
Banskobistrický                      15.463   2,3      15.525   2,4        7.671  1,2
Czesi    40.365   1,2      45.721 1,1 47.402   1,0      59.326   1,1      44.620   0,8      30.367   0,6      35.216  
Rusini[3]         17.197   0,3      24.201   0,4      33.482   0,6      55.543  
Prešovský kraj                      21.150   2,7      28.835   3,5    48.071  5.9
Medzilaborce[4]                           5.288 42,6      7.186  
Ukraińcy    48.231   1,4      35.435 0,85      42.238 0,93      13.281   0,3      10.814   0,2       7.430   0,1      5.689  
Prešovský kraj                        6.781   0,9       3.714   0,5      2.388  0,3
Niemcy[5]      5.179  0,15        6.259 0,15   4.760 0,1        5.414   0,1        5.405   0,1       4.690   0,1      5.186  
Polacy      1.808          1.012     1.058          2.659          2.602         3.084   1,0      3.018  
Inni[6]      9.678  0,28        6.621 0,16 10.922 0,24      96.276  1,83      74.518   1,4   408.777   7,5    
Razem 3.442.317 100     4.537.290 100 5.274.335 100 5.379.455 100 5.397.036 100    
 
[1] W 1930 roku Węgrów było 592.337 ale 20 tys. przesiedlono do Sudetów, a około 80-100 tys. repatriowało się w ramach wymiany ludności na Węgry skąd przybyło 80 tys. Słowaków.
[2] W 2001 roku 507.220 Węgrów podało język węgierski jako ojczysty, a 55.236 podało słowacki jako ojczysty, tylko 9 416 Słowaków podało węgierski jako ojczysty.
[3] W 1930 roku Rusinów było  95.359, ale gdy zakwalifikowano ich jako Ukraińców nastąpiła masowa słowakizacja. W 2001 roku 28 885 Rusinów jako ojczysty podało język słowacki.
[4] Region Rusiński: Medzilaborce – 5.288, Svidnik - 4 841 (rusiński – 8.090), Snina – 4.678 (rusiński – 9.363), Stara Ľubovňa – 4.243 (rusiński – 6,476), Humenne – 3.115 (rusiński - 4.584), Bardejov – 3.010 (rusiński - 5 416). W Sninie i Humenne jest też największa grupa Ukraińców. Występują na tym samym terenie jako mniejszość. Po rusińsku mówi w sumie więcej osób niż deklaruje narodowość rusińską i ukraińską.
[5] Niemców karpackich w 1930 roku było 154.821.
[6] W roku 2011 382.493 czy 7 proc. nie podały narodowości.
Wyznania 2001 % 2011 %
Katolicy 3.708.120 68,9 3.347.277 62
1/ Ewangelicy    372.858   6,9    316.250   5,9
2/ Reformowani    109.735   2,0      98.797   1,8
Protestanci    482.593   8,9    415.047   7,7
Grekokatolicy    219.831   4,1    206.871   3,8
Prawosławni      50.363   0,9       49.133   0,9
Razem[1]    270.194   5,0    256.004   4,7
Ateiści    697.308 13,0    725.362 13,4
 
[1] W 2011 roku a więc 4,3% to już Rusini zesłowakizowani lub nowi emigranci z Ukrainy – ok. 225 tys. 

Wyznania

 

Autor publikacji: 
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: