Węgrzy poza granicami trianońskimi - zmiany struktury etnicznej 1948 - 2011

Państwo
 
   2011
strata[1]
 
2011
Ilość punktów %
Czechy      1961
      15.152
         9.049
-   6.103
  0,2
0,1
0,1 mniej
Słowacja   1961
    518.782
   458.467
- 60.315
10,3
8,5
1,8 mniej
Ukraina     1959
    149.229
   156.566
+  7.337
  0,4
0,3
0,1 mniej
Rumunia   1956
 1.587.675
1.237.746
- 349.929
  9,1
6,5
2,6 mniej
Wojwodina 1948
    428.932
   251.136
- 177.796
25,8
13,0
12,8 mniej
Chorwacja  1948
      51.399
     14.048
-   37.351
  1,4
  0,33
1,07 mniej
Słowenia    1948
      10.579
       6.243
-     4.336
  0,8
  0,3
0,5 mniej
Razem
 2.761.748
2.133.255
-  628.493
 
 
 

[1] Nie uwzględnia utraty całego przyrostu naturalnego dwu pokoleń.
 

Autor publikacji: 
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: