Słowenia – zmiany struktury etnicznej 1948 - 2002

  1948 % 1981 % 1991 % 2002 % Język 2012 %
Słoweńcy 1.350.149 97 1.712.445 90,5 1.727.360   1.631.363 83,1 1.723.434    
Węgrzy      10.579 0,8        9.496   0,5        8.503   0,42        6.243   0,32        7.713    
Lendava         8.792 27        7.069 26,5        6.315 24,1        3.917   35,2        4.690    
Murska Sobota         1.454  2,3        1.548          1.322             138             226    
Włosi        1.458 0,06        2.187 0,12        3.064   0,15        2.258   0,11        3.762    
Koper/ Capodistria               727          1.015             712          1.059    
Piran/Pirano               816          1.169             698          1.174    
Chorwaci      16.069 1,2      55.625 2,9      54.212   2,8      35.642   1,81      54.079    
Razem 1.391.873 100 1.891.864 100 1.965.986 100 1.964.036 100   2.055.496 100

W 1948 roku w Gorici mieszkało 576 Włochów

PREKOMURJE

Gminy Lendava/Lenda i Murska Sobota
 

Autor publikacji: 
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: