Zmiana struktury narodowej Rumunii 1930 – 2011

Rok Ludność Rumuni % Węgrzy % Niemcy Cyganie % Turcy Tatarzy Lipoveani Serbowie Ukraińcy Słowacy Czesi Polacy
1930 18.057.028 12.981.324 71,9 1.425.507 7,9 745.421 262.501 1,5 154.772 105.750[1]   51.062 582.115[2] 51.842 48.310
1948[3] 15.872.624 13.597.613 85,7 1.499.851 9,4 343.913   53.425 0,3 28.782   45.447   37.582 35.143    6.753
1956 17.489.450 14.996.114 85,7 1.587.675 9,1 384.708 104.216 0,6  14.329 20.469   45.447[4]   60.479 23.331 11.821    7.627
1966 19.103.163 16.746.510 87,7 1.619.592 8,5 382.595   64.197 0,3  18.040 22.151 39.483[5] 44.236   54.705 22.221   9.978    5.860
1977 21.559.910 18.999.565 88,1 1.713.928 7,9 359.109 227.398 1,0  23.422 23.369 32.696 34.429   55.510 21.286   7.683    4.641
1992 22.810.035 20.408.542 89,5 1.624.959 7,1 119.462 401.087 1,8  29.832 24.596 38.606 29.408   65.472 19.594   5.797    4.232
2002 21.680.974 19.399.597 89,5 1.431.807 6,6   59.764 535.140 2,5  32.098 23.935 35.791 22.561   61.098 17.226   3.941    3.559
2011 19.042.936 16.869.816 88,6 1.237.746 6,5   36.884 619.007 3,3  28.226 20.464 23.864     51.703      
 

 Czesi, Słowacy, Serbowie, Chorwaci – spadek w Banacie po Austro-Węgrzech w praktyce zniknęli, choć w parlamencie 18 mniejszości narodowych ma po jednym przedstawicielu.
 
2011 – 1. lipca
 
Osoby obecne – 18.384.049
Osoby nieobecne – 658.887
Osoby, które wjechały na czas długi - 910.264
Osoby czasowo obecne - 301.666
Ludność zarejestrowana – 20.254.866
Ludność według statystyk bieżących – 21.354.396

Wyznania

Prawosławni % Greko-katolicy 2002 % Katolicy % Kalwini % Zielonoświątkowcy  % baptyści %
16.367.267 85,9 160.275 (737 tys. 2003) 0,88 869.246 4,6 600.970 3,2 367.938 1,5 118.003 0,6

 

Autor publikacji: 
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: