Węgry i Bałkany - sieć gazociągów i ropociągów

Drużba

Węgry - sieć ropociągów

Węgry  sieć gazociągów

Adria - Drużba

Sieć Adri

Albania

Grecja

Macedonia

 
Sieć naftociągów bałkańskich - projekty: Paneuropejski, AMBO, Burgas-Aleksandrupolis, turecki

AMBO

Paneuropejski

Burgas - Aleksandrupolis

Blue Stream I oraz II (propozycja)
 

GEOPOLITYKA: