A LATKA LECĄ ... marzec

Marzec 1989
W całym kraju wiece przedstawiające przebieg rozmów Okrągłego Stołu, strajki płacowe, głodówki protestacyjne.
4 marca 1989 - zakończenie rozbitego miesiąc wcześniej Kongresu KPN. Szefem został Leszek Moczulski.

15 marca 1989 - wolno już będzie legalnie kupować i sprzedawać dolary. 20 marca w minutę po północy Aleksander Gawronik otworzył koncesjonowaną sieć kantorów wymiany walut wzdłuż granicy zachodniej. Wicepremierem był wówczas Ireneusz Sekuła.

19 marca 1989 - wiec protestacyjny w Gdańsku przeciwko obradom Okrągłego Stołu.

Marzec 1990

11 marca 1990 - Litwa ogłosiła niepodległość. Polska nie udzieliła jej wyraźnego poparcia.

19 marca 1990 - Wałęsa na Przełęczy Karkonoskiej: "W temacie prezydenta jesteśmy do tyłu".

20 marca 1990 - powstała tzw. Komisja Samsonowicza: Andrzej Ajnenkiel, Jerzy Holzer, Bogdan Kroll, Adam Michnik. Komisja od kwietnia do czerwca badała archiwa MSW.

29 marca 1990 - "Afera alkoholowa" w pełni. Premier wydaje decyzję o ograniczeniu niekontrolowanego napływu alkoholu do Polski.

30 marca 1990 - Mazowiecki przestrzega przed "polskim piekłem" na obradach KO.

W marcu szefowie SdRP złożyli 7,5 mln dolarów w kancelarii Mirosława Brycha, który przekazał je m.in. spółce Medicat, gdzie o losach pieniędzy decydował "księgowy Pruszkowa". Z kont PZPR dewizy zostały przeniesione na konto SdRP.

W kraju zarejestrowano 227 tys. bezrobotnych, płace spadły o 31,5%. Sytuacja w kraju cieszyła 6 % Polaków. Jeden obywatel na 1200 jadał darmowe zupy. Wzrost cen o 6 %.

Marzec 1991

2 i 3 marca 1991 - I Kongres Porozumienia Centrum na Politechnice Warszawskiej. Jarosław Kaczyński prezesem.

13 marca 1991 - Stanisław Tymiński zarejestrował Partię „X”.

19 marca 1991 - pierwsze polskie piwo w puszkach, Okocim. W maju wypuścił puszki z piwem Żywiec.

20 marca 1991 - Wałęsa w USA, uzyskał umorzenie 70 % polskich długów.

31 marca 1991 - rozwiązanie w Moskwie struktur wojskowych Układu Warszawskiego.

Marzec 1992

Wałęsa przedstawił rządowi program „100 milionów złotych dla każdego” - kredyt spłacany przez 20 lat, za który można by nabywać własność państwową.

17 marca 1992 - sprzedano pomnik Lenina do Sztokholmu za 100 tys. koron.

19 marca 1992 - odbyła się pierwsza rozprawa procesu o zniesławienie, wytoczonego przez posła Besztę-Borowskiego Włodzimierzowi Cimoszewiczowi za to, że ten nazwał B.-B. „załganym łobuzem”, gdy opisywał tortury, jakim poddawał go podczas przesłuchań ojciec Cimoszewicza, kapitan NKWD.

Sąd Wojewódzki w W-wie orzekł, że Jacek Maziarski przeprosi Agorę za wypowiedź, że „GW” powstała z pieniędzy na całą opozycję.

22 marca 1992 - papież Jan Paweł II zreorganizował administrację kościelną w Polsce, tworząc nowe diecezje.

Marzec 1993

5 marca 1993 - Jarosław Kaczyński poinformował o istnieniu tajnej instrukcji MSW (tzw. 0015, z 26 października 1992 podpisana przez szefa UOP, Jerzego Koniecznego z SLD), zlecającej działania agenturalne przeciwko opozycyjnym partiom politycznym. 9 marca prok. Janusz Regulski wszczął śledztwo przeciwko Kaczyńskiemu o ujawnienie tajemnicy państwowej.

Polska zajmowała pierwsze miejsce w Europie pod względem zachorowań na zawał serca i nowotwory płuc.

10 marca 1993 - w Katowicach rozpoczął się proces oskarżonych o zamordowanie 9 górników z kopalni „Wujek” w grudniu 1981.

11 marca 1993 - na interpelację sejmową prokurator generalny Jan Piątkowski odpowiedział, że gdy chodzi o odpowiedzialność za Grudzień 79. „Jaruzelskiego i innych żyjących przedstawicieli najwyższych organów administracji państwowej, z przyczyn oczywistych, na obecnym etapie postępowania przygotowawczego nie jest możliwe publiczne przedstawienie" im zarzutów.

15 marca 1993 - Agnieszka Holland została laureatką amerykańskiej nagrody Krajowej Fundacji Kultury Żydowskiej.

18 marca 1993 - Protesty przeciwko „przestępczej prywatyzacji” (Wałbrzych).

19 marca 1993 - Kaczyński ujawnił treść Instrukcji UOP nr 0015.

II Kongres SdRP. Przewodniczącym został Aleksander Kwaśniewski, wiceprzewodniczącymi Leszek Miller, Józef Oleksy i Izabela Sierakowska. 23 marca 1993 - Sąd Wojewódzki orzekł, że Jacek Maziarski przeprosi spółkę Agora za swoją wypowiedź o jej pieniądzach.

24 marca 1993 - b. wiceminister MSW gen. Władysław Pożoga: „Piotrowski, Chmielewski i Pękala [...] i Pietruszka nie mogli podjąć [sami] decyzji o zabójstwie księdza. To wyżsi przełożeni wydali rozkaz zabicia go i oni zainicjowali działania związane z morderstwem.”

Do Polski powrócił dyrektor zakładów Łucznik w Radomiu, Rajmund Szwonder, oskarżony przez USA o próbę sprzedaży broni do Iraku mimo embarga ONZ. 27 marca 1993 - Bronisław Geremek UD) nieoficjalnie opowiedział się za „mądrym kontraktem” z SLD.

Powstał Krajowy Związek Pracodawców Agencji Ochrony Mienia.

Marzec 1994

1 marca 1994 - Marek Markiewicz (szef KRRiTV) podpisał ogólnopolską koncesję dla telewizji Polsat. Wałęsa odwołał go.

11 marca 1994 - podpisano porozumienie o redukcji 13 mld dolarów polskiego długu w zachodnich bankach komercyjnych o 45,2 % (tzw. klub londyński).

14 marca 1994 - pierwsza audycja telewizyjnego „Pulsu dnia”.

25 marca 1994 - ustawa o prawie zgłaszania projektu konstytucji przez 0,5 mln wyborców.

Polska delegacja przy ONZ wstrzymała się od głosowania nad rezolucją potępiającą ChRL za łamanie praw człowieka.

31 marca 1994 - Wałęsa powołał Ryszarda Bendera na przewodniczącego KRRiTV, potwierdził to prawnik prezydencki, Lech Falandysz (TW „Wiktor”); wszedł w użycie termin „falandyzacja” prawa.

Wizyta w Polsce Władimira Żyrinowskiego, który tuż po wyjściu z samolotu obiecał Polakom Lwów i Wilno. Janusz Bryczkowski zapowiedział po jego wyjeździe, że w „Polsce trzeba rozstrzelać milion osób, żeby zapanował porządek”.

Marzec 1995

1 marca 1995 - Sejm odwołał premiera Pawlaka pod naciskiem prezydenta Wałęsy, nowym premierem został Józef Oleksy (SLD).

3 marca 1995 - expose premiera Oleksego. Minister rolnictwa - Roman Jagieliński (PSL, TW "Ogrodnik"), minister sprawiedliwości - Jerzy Jaskiernia (SLD, TW „Prym”), Szef doradców premiera b. oficer SB, Andrzej Anklewicz. „WC Kwadrans”, program Wojciecha Cejrowskiego (15 min. raz na tydzień) opisała w „GW” Anna Bikont, zarzuciła autorowi antysemityzm i propagowanie faszyzmu i sugerowała zdjęcie go z anteny.

Rząd premiera Józefa Oleksego cztery razy już ingerował u szefów telewizyjnych „Wiadomości”.

20 marca 1995 - ZChN oświadczył, że ataki na „WC Kwadrans” to pretekst, by usunąć z telewizji Wiesława Walendziaka.

Zamach w tokijskim metrze. Sekta wypuściła trujący gaz sarin.

24 marca 1995 - z powodu nieobecności jednego z oskarżonych po raz trzeci sąd odroczył proces Humera i innych.

Marzec 1996

Kwaśniewski podpisał korzystną dla SLD nowelizację ustawy o przejęciu majątku b. PZPR.

2 marca 1996 - zmarł nagle Dariusz Fikus, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”. Piotr Pacewicz pożegnał swego wuja pięknym tekstem w „Wyborczej”.

8 marca 1996 - sąd skazał Humera na 9 lat więzienia, 11 innych funkcjonariuszy MBP na kary od dwóch do ośmiu lat. Skazanych nie aresztowano po wyroku.

10 marca 1996 - Jaruzelski wygłosił na uniwersytecie w Kansas (USA) wykład, w którym powtarzał teorię stanu wojennego jako „mniejszego zła”. Wyjazd zorganizował mu Jerzy Wiatr.

13 marca 1996 - Polsat przejął od telewizji publicznej transmisję na żywo losowań gier liczbowych Totalizatora Sportowego.

Marzec 1997

Andrzej Anusz wraz z Januszem Tomaszewskim i Tadeuszem Kowalczykiem uczestniczyli w rozmowach na temat ewentualnego kupna Stoczni Gdańskiej przez Zygmunta Solorza.

W marcu rząd powołał zespół do negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej

6 marca 1997 - Rada Etyki Mediów wydała oświadczenie, że pismo „Nie” stale narusza zasady Karty Etycznej Mediów.

Połowa marca 1997 - z inicjatywy Radia Maryja setki osób wpłaciły pieniądze i świadectwa udziałowe NFI na spłatę zadłużenia Stoczni Gdańskiej.

20 marca 1997 - Sejm uchwalił nowy Kodeks Karny, znoszący karę śmierci. Szefem telewizji Canal Plus został Lew Rywin.

22 marca 1997 - Rosjan zwolnili zajęty polski statek „Aquarius” po wpłaceniu 100 tys. dolarów.

Marzec 1998

1 marca 1998 - poseł SLD Jerzy Dziewulski do posła Macierewicza (ROP): „Jeśli ja byłem funkcjonariuszem SB oddelegowanym do milicji, a później policji, to pan jednak jesteś nie całkiem zdrowy, a raczej całkiem chory i to nieuleczalnie.”

5 marca 1998 - zmarł Adam Bień w wieku 103 lat.

23 marca 1998 - wizyta Władimira Bukowskiego w Polsce.

Za wstąpieniem do Unii Europejskiej opowiadało się 64 % Polaków, wśród księży odsetek ten wyniósł 84 %.

31 marca 1998 - oficjalne otwarcie negocjacji z Unią Europejską. Głównym negocjatorem Jan Kułakowski

Marzec 1999

5 marca 1999 - Stanisław Alot, prezes ZUS, wyjaśniał, dlaczego ZUS nie jest przygotowany na przesyłanie składek emerytalnych do PTE.

12 marca 1999 - historyczna chwila. Polska stała się pełnoprawnym członkiem NATO. W Kancelarii Premiera toast spełniono szampanem radzieckim. Do połowy marca 1999 zakończono przegląd 22 obszarów negocjacyjnych z Unią Europejską.

24 marca 1999 - NATO zaatakowało Serbię. Bombardowania miast i obiektów wojskowych.

Marzec 2000

3 marca 2000 - Sejm zakazał całkowicie rozpowszechniania pornografii; prezydent Kwaśniewski zawetował to.

14 marca 2000 - w łódzkiej TV publicznej wystąpił zabójca ks. Jerzego Popiełuszki, Grzegorz Piotrowski, nazywający polskich sędziów „klaunami”, na tle planszy reklamowej z nazwą swego tygodnika.

12 marca 2000 - „zjazd gnieźnieński” prezydentów w tysięczną rocznicę przyjazdu cesarza Ottona III do Gniezna.

23 marca 2000 - znaleziono postrzelonego trzykrotnie w pierś Ireneusza Sekułę, który zmarł wkrótce w szpitalu.

Sejm odrzucił wniosek (Jana Olszewskiego, Ludwika Dorna, Mariusza Kamińskiego), by powołać komisję śledczą do zbadania sprawy inwigilacji prawicy w latach 1991 - 1997.

Marzec 2001

4 marca 2001 - TVN rozpoczęła wyświetlanie programu reality show "Big Brother".

7 marca 2001 - Adam Małysz zajął pierwsze miejsce w konkursie skoków narciarskich o Puchar Świata.

Wystawę malarstwa impresjonistycznego w Muzeum Narodowym obejrzało 220 tysięcy widzów.

Rosyjska wiecznie psująca się stacja orbitalna „Mir” spadła do oceanu.

Aresztowano w Serbii Slobodana Miloszevicia i przekazano go do Trybunału w Hadze.

28 marca 2001 - wizja lokalna w Jedwabnem. Andrzej Przewoźnik, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, oświadczył, że nie rozkopano w pełni mogiły, bowiem sprzeciwiły się temu środowiska żydowskie.

Marzec 2002

Rząd izraelski nakazał wstrzymanie budowy meczetu przy Bazylice Zwiastowania w Nazarecie.

13 marca 2002 - z sądu w Katowicach podczas rozprawy uciekli Józef Jędruch i Piotra Wolnicki, podejrzani o wyłudzenie 345 mln zł szefowie spółki Colloseum. Sędzia Andrzej Rembisz, szef wydziału odwoławczego nie wydał w porę nakazu zatrzymania ich.

Marszałek Sejmu Marek Borowski zablokował posiedzenie komisji ds. służb specjalnych, na którym planowano wyjaśnienie widowiskowego aresztowania prezesa Orlenu.

Rozpoczął się proces gangu kokainowego. Obrońcy oskarżonych zażądali zaskarżenia instytucji świadka koronnego do TK, poparła tę ideę minister sprawiedliwości w rządzie Leszka Millera, Barbara Piwnik
.
Do Afganistanu odleciała pierwsza grupa polskich żołnierzy.

OBOP - 63 % Polaków źle oceniało rząd Leszka Millera, 25 % dobrze.

W I kwartale na ludzi związanych z SLD wymieniono kilkudziesięciu menedżerów dużych spółek.

Abp Paetz zaprzeczył w liście otwartym stawianym mu zarzutom o molestowanie seksualne kleryków.

W marcu zaprzestano odgrywania hymnu narodowego Polski przy wodowaniu statków (nielicznych) w stoczniach Gdańska i Gdyni.

Autor publikacji: 
Archiwum ABCNET 2002-2010: