Albańczycy w Macedonii w latach 1953 - 2001

Naród 1953 % 1961 % 1971 % 1981 % 1991 % 20.06.1994 % 1994 % 2001 %
Macedończycy   860.699 66 1.000.854 71,2 1.142.375 69,3 1.279.323 67 1.328.187 65,3 1.288.330 66,5 1.378.687 66,4 1.297.981 64
Albańczycy   162.524 12,5   183.108 13   279.871 17   377.208 19,8   441.987 21,7    442.914 22,9   478.967 23   509.083 25
Turcy   203.928 15,6   131.481  9,4   108.552  6,6     86.591   4,5     77.080   3,8      77.252   4      81.615   3,9     77.959   4
Wlasi       8.668  0,7       8.046  0,6       7.190  0,4       6.384   0,3       7.764   0,4        8.467  0,4        8.571   0,4       9.695   0,5
Serbowie     35.112  2,7     42.728   3     46.465  2,8     44.468   2,3     42.476   2      39.260   2      39.865   1,9     35.939    2
Cyganie                          43.732   3         53.879    3
Bośniacy                                 17.018    1
Inni     13.111   1     19.180  1,4     38.350  2,3     72.037   3,8     84.068   4,1      39.960  1,8     40.079   1,9     20.993    1
Razem 1.304.514 100 1.406.003 100 1.647.308 100 1.909.136 100 2.033.964 100 1.936.877 100 2.075.196 100 2.022.547 100

 Nowy spis powszechny jest od 2 lat przesuwany z powodu konfliktu albańsko-macedońskiego

Autor publikacji: 
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: