Konferencja w Londynie 1912 i Wielka Albania

Warianty granic Albanii dyskutowane na Konferencji

Wielka Albania

Proponowany przez nacjonalistów albańskich podział Macedonii

 

MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: