Albania i Albańczycy - struktura etnizna i dynamika zmian 1945-2011

Narodowość 1945 % 1989 % 2011 % Język Islam
56,7
Bektaszi – 2,09 Katolicy
10,53
Prawosławni 6,75 Ateiści
2,5
Odmó-wili Nie zaznaczyli
Albańczycy 1.075.500 95,9 3.117.601 98 2.312.356 82,58 2.765.610 1.587.608 58.628 280.921 188.992 69.995 386.024
Grecy      26.535   2,4      58.758   1,8      24.243   0,87      15.196     68.022
Vlasi -   -          8.266   0,30        3.848
Egipcjanie -   -          3.368   0,12        3.848
Macedończycy      14.400   1,3        4.697 0,15        5.512   0,20        4.443 Bez określe-nia 5,53
 
Czarnogórcy               100             366   0,01             66
Cyganie -   -          8.301   0,30        4.025
Inni        5.600   0,5        1.261 0,04        2.644   0,11   153.630
Nie określili się -   -      390.938 14,0  
Bez znaczenia -   -        44.144   1,6        3.843
Razem         2.800.138 100   1.587.608 58.628 280.921 188.992 69.995 386.024 221.652

Języki: turecki – 714,  włoski – 523, inne języki - 187
 
Goloborda – Macedończycy wyznający islam – po macedońskiej stronie granicy Torbeszi. własne poczucie tożsamości. Macedończycy w Pogradecu są prawosławni
 
Gorani – Czarnogórcy wyznający islam, własne poczucie tożsamości
 
Między rokiem 1989 i 2001 wyemigrowało z Albanii 800 tys. osób
 
Do Grecji – 440 tys.
Do Włoch – 350 tys.    obecnie ok. 500 tys.
 
Z Kosowa wyemigrowało ok. 1 mln, głównie do RFN  i Szwajcarii. Obecnie odpowiednio ok. 500 tys. i 300 tys.
 
Belgia – ok. 200 tys.
 
W Turcji mieszka – 400 tys. stara emigracja
W innych krajach ok. 300 tys.
 
W Kosowie – ok. 2 mln
 
Mniejszości
 
Serbia – Bujanowac – Preszewo – 61 tys.
Macedonia – 509 tys.
 
Razem Albańczyków – ok. 5 mln
Mniejszości narodowe w Albanii

Mniejszość macedońska muzułmańska i prawosławna

Epir Północny i Południowy

Autor publikacji: 
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: