Zpravodajská správa generálního štábu

Naczelnik Zarządu Wywiadu Sztabu Generalnego
  8 Wydział – tajne dokumenty Zastępca naczelnika ds. politycznych Zastępca naczelnika Zastępca naczelnika ds. wywiadu agenturalnego Z-ca naczelnika - Naczelnik sekcji informacyjnej Zastępca naczelnika ds. zabezpieczenia materiałowo-technicznego
15 Wydział – kadry Wydział polityczny Sztab Zarządu Wywiadu Sztab Głównego Centrum Sekcja informacyjna 74 żołnierzy i 28 cywilów, raporty 9 samodzielna grupa - Przychodnia
10 samodzielna grupa – kontakty zagraniczne – attachaty w krajach socjalistycznych 5 Wydział – wywiad radiotechniczny i radiowy narzędziem działania było 78 Centrum Radiowe do zadań specjalnych 1 Wydział wywiadu operacyjno-agenturalnego, nielegałowie w Austrii i RFN, jednostki bojowe niemieckie, USA, Wlk. Brytanii w Austrii i RFN, wspł. z 25 Wydziałem 19 Wydział informacji technicznej i operacyjno-taktycznej: 3 grupy: analiz, informacji, koncepcji 12 Wydział rozwoju technicznego
78 Centrum Radiowe do zadań specjalnych 2 Wydział wywiadu strategiczno-agenturalnego, USA, Kanada, Meksyk, Wlk. Brytania, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Japonia. tworzenie i zarządzanie rezydenturami, werbowanie agentów 20 Wydział informacji strategicznej 13 Wydział zabezpieczenia materialnego i zdrowotnego
6 Wydział – łączność
1 grupa – łączność
2 grupa - wyposażenie
3 Wydział  specjalnego zabezpieczenia działalności agenturalnej 1 grupa – falsyfikacja obcych dokumentów, wydawanie czeskich dokumentów
2 grupa – szkolenie wysyłanych agentów
3 grupa – rejestr osób i sprzętu, sprawdzanie osób
21 Samodzielny wydział – Centrum Wywiadu 14 Wydział samochodowy: 3 grupy
Centrum Łączności Centrum Rozwoju Technicznego 07 22 Samodzielny wydział studialny, wydawniczy i racjonalizacji: 2 grupy: studiów i wydawnicza Centrum Rozwoju Technicznego 08
7 Wydział łamania szyfrów i tajnej korespondencji NATO, ich wywiadów (RFN, Francja); 4 grupy: matematyczno-techniczna, służba szyfrowa, szyfry wojskowe, wywiad radiowy 4 Wydział legalizacji i  przygotowania agentów dla 26 Wydziału
1 grupa – sprawdzanie kandydatów gr. 1-2
2 grupa – rekrutacja w kraju
3 grupa – rekrutacja na Słowacji i Morawach
24 Wydział - Centrum komputerowo-projektowe - powstało w 1987
11 Wydział – finanse 17 Samodzielna grupa ochrony miejsc pracy
16 Wydział – wywiad ogólnowojskowy i planowanie 23 Wydział wywiadu strategiczno-agenturalnego dla Bliskiego, Środkowego, Dalekiego Wschodu, Bałkanów, Afryki i Azji
1 grupa – kierowanie rezydenturami w Syrii, Egipcie, Iraku, Libii, Algerii, Angoli i Etiopii, przygotowywanie agentów do wyjazdu na ten obszar
2 grupa - kierowanie rezydenturami w Jugosławii, Indiach, Afganistanie, Chinach, Północnej Korei  (ČLR), Albanii i Libanie.
18 Wydział – służba szyfrów 25 Wydział wywiadu strategiczno-agenturalnego bliskiego zasięgu (Europa Zachodnia)– długookresowe wyjazdy do zadań za granicą. 1 grupa – kierowanie rezydenturami w RFN, Austrii, Berlinie Zachodnim, Szwecji. Rezydentury: Bonn („Bory”), Bonn, Kolonia („Hvozd”), Wiedeń („Prusek”), Berlin („Ostrov”) – tu jako misja wojskowa, Szwecja – misja wojskowa.
2 grupa - kierowanie rezydenturami w Francji, Belgii, Holandii, Szwajcarii. Rezydentury: Paryż („Mýtina”), Paryż, Bruksela („Palouk”), Berno („Paseka”)
3 grupa – rekrutacja do sieci agenturalnej w kraju i w/w państwach
4 grupa – przedsiębiorstwo handlu zagranicznego Transakta75
   
26 Wydział – Instytut Wywiadu – jednostka szkolna
1 grupa - agentura
2 grupa – języki
3 grupa - planowanie
4 grupa – zabezpieczenie
   
Autor publikacji: 
GEOPOLITYKA: