Litwa - granice według różnych traktatów, zasięg języka litewskiego w Prusach do 1897, Litwini w II RP

Litwa - granice według różnych traktatów

Według granicy z traktatu litewsko-bolszewickiego z 7 lipca 1920 (granica kończyła się w Sztabinie p. wyżej)

Litwini w II RP

źródło: Bronisław Makowski (Bronius Makauskas) Litwini w Polsce 1920-1939

Zasięg języka litewskiego w Prusach do 1897 r.

MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: