Pola gazowe w Turkmenistanie i alternatywne projekty (USA - Chiny) W Azji Płd

Saman Depe, Jolotan, Dauletabad

Droga do Rosji - Aleksandrow Gai - stacja wiodąca do Samary i "Przyjaźni"

System rurociągów Turkiestanu i Azji Zachodniej oraz Rosji Płd. i Kaukazu

Projekt Gwadar i położenie geopolityczne


Wersja USA

Obszar konfliktu: Gwdar - Hanbantota-Sonadia (izolacja Indii, które z opcji prorosyjskiej przechodszą na proamerykańską)


Połączenie Pakistanu z Iranem


Tereny sporne między Indiami i Pakistanem (Kaszmir) oraz Indiami i Chinami w Himalajach

Sytuacja w Kaszmirze

GEOPOLITYKA: