Struktura etniczna I językowa Łotwy według prowincji

Prowincja RAZEM Łotysze W domu po łotew. % Po ros. % Nie podali % Rosjanie W domu po ros. po
łotew.
Nie podali Polacy Po polsku Po ros. Po łotew. Biało-rusini Po ros. Po łotew
Vidzeme   211.309 184.134 170.781   2.146   11.034   18.540 11.170 5.706 1.647 1.397       6     382   887 2.745 1,511 985
Obywatele   199.217                                    
Nie-obyw     11.135                                    
Pieriga   371.431 269.177 236.928   12.037   19.858   71.665 57.149 6.230 8.196 4.510      70 2.492 1.435 9.702 7.265 1.379
Obywatele   323.838                                    
Nie-obyw     41.751                                    
Obyw Ros       3.817                                    
Ryga   658.640 305.117 240.840   35.930   27.640   264.808 226.218 6.338 31.902 12.208    357 8.156 2.213 25.535 21.665   845
Obywatele   487.239                                    
Nie-obyw   148.359                                    
Obyw Ros     16.221                                    
Kurzeme 270.498 205.150 183.877     4.221   16.818   39.834 31.107 3.463 5.202 1.823      29 765 810 5.484 3,952   845
Obywatele 234.317                                    
Nie-obyw   28.733                                    
Obyw Ros     6.210                                    
Zemgale 254.461 181.617 161.475   7.440   12.516   44.102 32.914 7.047 4.090 4.028      44 2.180 1.440 9.690 6.852 1.939
Obywatele 220.722                                    
Nie-obyw   30.948                                    
Latgale 304.032 139.941 100.956   27.818   11.002   118.170 101.486 3.833 12.741 20.806    919 16.542 1.181 15.046 13.110   357
Obywatele 262.880                                    
Nie-obyw   34.196                                    
Obyw Ros     5.478                                    
Dyneburg   93.312 18.447 7.294   9.315   1.778   50.013 44.088     330  5.540 13.278    714 10.846 302   6.674 5.820     42
Obywatele   70.271                                    
Nie-obyw   18.378                                    
Obyw Ros     3.753                                    
Razem 2.070.371 1.285.136 1.094.857 85,2 89.592 7 98.868 7,7 557.119 460.044 32.617 63.778 44.772 1.425 30.517 7.966 68.202 54.355 6.350
Obywatele 1.728.213 1.285.136                                  
Nie-obyw   295.122                                    
Bez obyw   254.461                                    
Obyw Ros     34.091                                    
Inni obyw     12.675                                    

Obywateli nie-Łotyszy jest – 443.077
 
Na 34.091 obywateli Rosji ok. 24 tys. ma powyżej 55 roku życia, przykładowo w Zemgale obywatele Rosji   - 1.855   (w tym 1.284 powyżej 55 roku życia)
 
Obywatele Polski – 242   Obywatele Ukrainy –  2.618   Obywatele Litwy – 2.999
Obywatele RFN – 505     Obywatele Białorusi – 1.758 
 
Białorusini - 68.202  w tym mówi po białorusku – 441, po rosyjsku - 54.355, po łotewsku - 6.350, nie wskazało - 6.949
 
W Łatgalii na 100.956 Łotyszy mówiących po łotewsku 76.947 używa łatgalskiego, w sumie łatgalskiego używa w Łatgalii  - 97.590
 
Obywateli jest - 1.728.213
 
Na Łotwie urodziło się 1,768,321 obecnych mieszkańców, poza Łotwą – 302.050, ale w tym np. na zesłaniu lub emigracji.
Na Ukrainie urodziło się – 38.435,. na Białorusi – 54.959, w Rosji – 158.975, a w Polsce - 972
 
Łotyszy powyżej 50 roku życia jest ok. 445 tys. na 1.285.136 tj. 34,6%
Rosjan powyżej 50 roku życia jest ok.  236 tys. na 557.119  tj. 42,4%
 

Autor publikacji: 
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: