Podporządkowanie sowieckich instytucji bezpieczeństwa 1917-1990

Okres W składzie NKWD - Ludowy Komisariat SW/MSW Bezpieka samodzielna przy Radzie Komisarzy Ludowych czyli rządzie lub jako ministerstwo lub przy Ludowym Komisariacie Obrony NKO/MON (wojskowa) Bezpieka przy Politbiurze KC KPZS
7.12.1917   WCzeka/Czeka  (tu INO) - Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем przy Radzie Komisarzy Ludowych czyli rządzie  
6.02.1922 GPU (tu INO) - Государственное политическое управление przy NKWD - LKSW    
2.11.1923   OGPU (tu INO) - Объединенное государственное политическое управление przy Radzie Komisarzy Ludowych czyli rządzie  
10.07.1934 GUGB - Главное управление государственной безопасности (tu INO)    
  3.02.1941   NKGB - Наркомат государственной безопасности
Samodzielne ministerstwo czyli Komisariat Ludowy
 
  8.02.1941 3 Wydziału NKWD – kontrwywiad wojskowy na bazie dawnego  4. Wydziału GUGB na bazie 4. Wydziału GUGB powstały 3 jednostki kontrwywiadu wojskowego:
3 zarządu NKO i 3 Zarządu Marynarki Wojennej NK MF
 
17.07.1941 3 zarząd NKO powrócił do NKWD jako Zarząd Wydziałów Specjalnych – UOO kontrwywiad wojskowy    
11.01.1942 3 Zarządu Marynarki Wojennej NK MF  przekształcono w 9 Wydział Zarządu Wydziałów Specjalnych NKWD kontrwywiad marynarki    
14.04.1943   NKGB Ministerstwo KGB powstało na bazie wydziałów bezpieczeństwa NKWD  
19.04.1943 Wydział Kontrwywiadu SMIERSZ NKWD powstał na bazie 6 Wydziału Zarządu Wydziałów Specjalnych SMIERSZ – wydziały specjalne NKWD połączono w Główny Zarząd Kontrwywiadu „SMIERSZ” NKO (GUKR NKO),
Na bazie 9 Wydziału Zarządu Wydziałów Specjalnych utworzono Zarząd Kontrwywiadu „SMIERSZ” NK MF (Marynarki Wojennej)
.
 
22.03.1946   MGB - Министерство государственной безопасности dawne NKGB  
  5.05.1946   GUKR SMIERSZ NKO został włączony do MGB jako 3 Zarząd Główny  
30.05.1947   Komitet Informacji przy Radzie Ministrów ZSRS powstał z połączenia I Zarządu Głównego MGB (wywiad cywilny) i GRU (wywiad wojskowy) Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRS  
Luty 1949   Komitet Informacji podporządkowano MSZ  
19.10.1949     GUSS - ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ przy KC WKP(b) utworzono na bazie 6 Zarządu MGB i Służby Deszyfracji i Wywiadu Sztabu Generalnego  Sił Zbrojnych ZSRS
Grudzień 1949   GRU przywrócono przy Sztabie Generalnym  
    Komitet Informacji przy MSZ oddał I Zarząd Główny (wywiad cywilny) MGB  
24.04.1953 GUSS zlikwidowano  zastępując jednostkami Służby Specjalnej w MWD GUSS zlikwidowano  zastępując jednostkami Służby Specjalnej w Sztabie Generalnym i Sztabie Generalnym Marynarki Wojennej  
5.03.1953 Na bazie MWD I MGB powstało MWD    
13.03.1954   KGB - Комитет государственной безопасности przy Radzie Ministrów ZSRS na bazie wydziałów bezpieczeństwa NKWD  
          1958   Komitet Informacji MSZ przemianowano na Zarząd Informacji Zagranicznej MSZ  
5.07.1978     KGB ZSRS przy Politbiurze
GEOPOLITYKA: