Łatgalia - i pozostałe 3 prowincje łotewskie

Struktura narodowa Dyneburga w 2010 roku

Naród Liczba %
Rosjanie 12.182 42,72 %
Łotysze   9.494 33,29 %
Polacy   3.673 12,88 %
Białorusini   1.898 6,66 %
Ukraińcv      411 1,44 %
Pozostali      859 3,01 %
Razem  28.517 100

 W  1989 roku Łotysze stanowili zaledwie 12 proc. mieszkańców miasta

W 2011 roku w Łatgali 97.600 Łotyszy rozmawiało na codzień po łatgalsku, 29.400 w Rydze i 14.400 w rejonie ryskim - razem - 141.400.

W Łatgalii po latgalsku mówi na codzień - 35.5% ludności, nawięcej w powiatach Kraslawa i Balvu, po polsku - ,
po białorusku - , po rosyjsku -

Łatgalia i jej okręgi - Abrene - Pytałowo przyłączono do Rosji w  1944 roku

Plemiona bałtyckie
 
Regiony/prowincje Łotwy. Semigalia jest połączona obecnie z Seloniją

 

MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: