Latvija – struktura narodowa – zmiany 1935 – 2010, obywatelstwo

Zmiany struktury narodowej 1935 - 2011 i obywatelstwo w 2010 r.
 

Naród 1935 % 1989 % 2000 % 2011 % 2010 Obywatele 2010     85% Nieobywatele 2010     15% Obywatele  wł. kraju[1]
Łotysze 1.472.612 75,5 1.387.757 52 1.370.703 57,7 1.285.136 62,1 1.334.930 1.332.349         1.463 1.332.349
                         
Rosjanie 206.499 10,6    905.515 34  703,243 29,6 557.119 26,9 616.840 366.489     221.174      43.586
Białorusini   26.867   1,4    119.702 4,5      97.150   4,1   68.202   3,3   79.668   31.114       45.227         2.318
Ukraińcy     1.844   0,1      92.101 3,5      63.644   2,7   45.798   2,2   55.199   18.187       32.112         3.735
Rusofoni 235.210 12,1 1.117.318 42    864.037 36,4  671.119 32,4 751.707      
                         
Polacy   48.949   2,5      60.416 2,3      59.505 2,5    44.772   2,2   51.995    39.542       11.377            527
                         
Litwini   22.913   1,2      34.630 1,3      33.430 1,4    24.479   1,2   29.693    18.430         8.892          4.031
Estończycy     7.014   0,4        3.312 0,1        2.652 0,1      2.007   0,1     2.381      1.440            504           1.025
Liwowie        944             135             180           250          180         180    
Bałtowie   30.871  1,6      30.077 1,4      36.262 1,5    26.736   1,3        
                         
Niemcy   62.144  3,2        3.783 0,1 3.465 0,1       3.042   0,1     4.539       2.224         1.290           1.536
                         
Żydzi   93.479  4,8      22.897 0,9     10.385 0,4       6.437   0,3     9.662       6.328         2.877  
Inni     7.217               1,3        
ludność 1.905.936   2.666.567   2.377.383   2.070.371 100   1.837.206      335.918  

 


[1] Obywatele każdego z krajów mogą mieć różną narodowość

W roku 2012 ludność wynosiła już tylko – 2.029,4 tys. Czyli w okresie niepodległości spadła o ponad 600 tys., w tym wyjechali głównie Rosjanie i rusofoni. Gwałtowny spadek ludności 2011 na 2010 wywołany był kryzysem finansowym.
 
Naturalizacje
Kwestia podwójnego obywatelstwa

Bez obywatelstwa 1991 – 715 tys. 2006 – 420 tys. Lipiec 2010 – 335.918 tj. ok. 15 procent, w lutym 2013 - 297.883 
 
Naturalizacja rozpoczęła się 1 lutego 1995 roku
1998 – zlikwidowano limit wieku
Wymogi – 5 lat pobytu, język, konstytucja, hymn – egzamin
Złożone aplikację objęły  152.848 osób różnych narodowości. Do 2013 roku obywatelstwo przyznano 140.069 osobom, w tym 14.198 nieletnim  
Szczyt  naturalizacji 1999 – 2006
 
Obecnie rodzice zgłaszają chęć nabycia obywatelstwa dla dzieci urodzonych na Łotwie.
 

Nieobywatele - rezydenci 2002 2007 2011
Karty stałego pobytu 23.527 30.820 42.054
Karty tymczasowego pobytu   6.667   9.656 13.557
Razem rezydenci 30.194 40.476 55.611

Ryga – 1993
406 tys. Rosjan i 322 tys. Łotyszy. W 1989 roku Łotysze stanowili 40 proc. mieszkańców stolicy

2006 - Łotysze - 57.7%, Rosjanie - 29.6%, Białorusini - 4.1%, Ukraińcy - 2.7%, Polacy - 2.5%, Litwini - 1.4%, pozostali 2%
 
Polacy w 1993 roku
 

miasto Ryga Dyneburg Rzeżyca Liepaja Jelgawa Jurmala Windawa
Liczba 15.494 16.092 1.113 1.131 1.263 863 468

 
Kolor czerwony - Rosjanie
kolor niebieski - Białorusini
kolor fioletowy - Polacy 

 

Autor publikacji: 
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: