Estonia 2009 - obywatele i nieobywatele według narodowości (graf)

MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: