Struktura narodowa Litwy w 2001 r. według nowych okręgów

  Narodowość
Litwini Polacy Rosjanie Białorusini Ukraińcy Żydzi Niemcy Tatarzy Łotysze Cyganie
Okręg Alituski/Olita 178919 3936 2358 832 393 16 96 462 31 120
 Alitus 69390 470 835 118 139 4 36 195 20 54
  Druskieniki 22953 995 785 372 123 11 12 11 5 -
 Rejon Alituski 31742 298 167 26 44 - 14 231 4 1
  Rejon Łazdyński 26671 106 233 14 25 - 18 4 - -
  Rejon Wareński 28163 2067 338 302 62 1 16 21 2 65
Okręg Kowieński 658596 3816 26304 1942 3008 457 592 303 306 617
  Kowno 352051 1600 16622 1142 1906 427 378 200 211 364
  Birszton 5355 21 37 5 11 - 3 2 1 -
  Jonawa 45094 713 4940 348 431 8 64 33 35 88
  Kaisziadoris 35862 374 1027 100 104 3 7 22 7 14
  Rejon Kowieński 78710 459 1652 98 223 10 59 21 20 61
  Rejon Kiejdański 62746 504 1531 188 236 4 40 14 24 51
  Rejon Prenski 35110 102 251 27 55 2 23 11 4 39
  Raseinių rajono sav. 43668 43 244 34 42 3 18 - 4 -
Okręg Kłaipedzki 324798 975 44082 3882 5024 364 1000 259 591 60
  Klaipeda 137557 743 41110 3606 4652 335 399 227 232 58
  Poląga 16574 42 480 53 104 11 19 7 220 -
  Neringa 2206 6 124 14 17 3 5 2 1 -
  Rejon Klaipedzki 44830 53 802 87 94 6 148 10 19 2
 Rejon Kretyngi 45066 26 326 42 58 3 30 4 35 -
 Rejon Skuodo 25286 14 162 9 12 - 5 - 75 -
  Rejon Szilutes 53279 91 1078 71 87 6 394 9 9 -
Okręg Mariampolski 185791 318 1146 222 247 11 268 28 34 167
  Mariampol 69512 144 545 85 113 6 111 16 15 76
  Kalwaria 13690 27 93 14 16 1 11 2 1 -
  Kazlų Rūda 14650 20 124 41 36 - 24 2 7 -
 Rejon Szakiu 38371 50 130 38 36 2 31 5 6 1
  Rejon Wilkawiszkio 49568 77 254 44 46 2 91 3 5 90
Okręg Poniewieżski 288851 643 7579 501 816 27 81 35 271 218
  Poniewież 114585 232 3443 241 427 22 29 19 63 141
  Rejon Birżański 34785 51 306 47 62 1 8 2 80 1
 Rejon Kupiszski 23965 64 430 38 49 - 8 1 14 -
  Rejon Poniewieżski 41826 116 562 58 98 - 20 5 18 61
  Rejon Paswalski 34493 21 198 31 61 1 5 5 38 12
 Rejon Rakiszski 39197 159 2640 86 119 3 11 3 58 3
Okręg Szawleński 352981 619 10926 891 1429 157 240 76 697 376
  Szawle 124263 247 6391 502 875 131 109 48 140 170
 Rejon Akmenies 28610 94 820 89 129 3 30 9 285 39
 Rejon Joniszski 31092 47 367 61 60 4 15 2 125 53
  Rejon Kelmes 40015 22 623 12 21 3 20 - 6 21
  Rejon Pakruojo 29002 33 190 16 70 2 7 1 65 1
 Rejon Radwiliszski 49922 114 1540 156 161 6 26 8 25 1
  Rejon Szawleński 50077 62 995 55 113 8 33 8 51 91
Okręg Taurogi 132479 98 857 106 185 10 211 9 31 45
  Rejon Jurbarski 37286 36 186 20 53 6 73 2 10 33
  Pagegiai 11881 25 177 32 17 1 32 3 6 11
  Rejon Szilalski 31432 5 76 6 9 - 11 1 2 -
  Rejon Taurogi 51880 32 418 48 106 3 95 3 13 1
Okręg Telszański 175242 144 2785 331 349 23 90 39 212 31
Rejon Mażeiski 64530 93 1587 239 186 15 59 29 170 29
  Rejon Plungski 43631 21 277 27 81 2 8 3 12 -
  Rietawa 10592 9 48 3 9 - 7 - 2 1
  Rejon Telszański 56489 21 873 62 73 6 16 7 28 1
Okręg Uciański 143340 8428 24962 3668 1982 46 175 346 203 63
  Visaginas 4419 2541 15491 2862 1583 31 110 263 104 5
  Rejon Anikszczeński 33810 121 918 38 55 4 12 4 11 32
  Rejon Ignaliński 18214 1908 2106 455 117 4 15 34 27 25
 Rejon Molecki 22413 2053 717 59 32 - 9 3 7 -
  Rejon Uciański 48169 287 1230 58 104 1 19 17 23 -
  Rejon Zarasański 16315 1518 4500 196 91 6 10 25 31 1
Okręg Wileński 466296 216012 98790 30491 9055 2896 490 1678 579 874
 Samorząd miasta Wilna 318510 104446 77698 22555 7159 2785 361 1060 467 640
     Wilno 313424 101526 75850 21484 7012 2769 352 952 459 640
  Elektreny 23740 2175 1906 367 276 10 32 47 16 6
  Rejon Solecznicki 4086 31223 1948 1139 253 8 9 33 13 105
  Rejon Szirwincki 17507 2019 387 93 73 7 7 6 5 15
 Rejon Święciański 16899 9089 4392 1453 230 22 12 95 12 6
  Rejon Trocki 19798 12403 3188 880 255 17 11 65 12 4
  Rejon Ukmerges 45901 335 1841 135 190 10 24 8 11 55
  Rejon Wileński 19855 54322 7430 3869 619 37 34 364 43 43

Mapa - ówczesny podział adminstracyjny

SKŁAD NARODOWY REJONóW (powiatów) POŁUDNIOWYCH W ROKU 1989
 
Mieszkańcy Wileński Wileński m. Solecznicki Szirwincki Trocki święciański
Wszyscy 94.131 576.747 41.374 21.713 81.232 38.004
Polacy
liczba 59.812 108.239 32.891 2.402 46.801 18.001
procent 63,5   18,8 79,6 11,1 57,6 47,4
Litwini
liczba 19.549 291.527 3.871 18.563 19.365 10.934
procent 20,8 50,6 9,4 85,5 23,8 28,8
Rosjanie
liczba 8.562 116.618 2.395 492 9.651 6.152
procent 9,1 20,2 5,8 2,3 11,9 16,2
Białorusini
liczba 4.454 30.282 1.582 126 3.301 2.108
procent 4,7 5,3 3,8 0,6 4,1 5,5
Pozostali
liczba 1.744 30.081 608 130 2.114 809
procent 1,9 5,1 1,4 0,6 2,6 2,1
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: