Ropociąg Wschodniosyberyjski - Pacyfik - ESPO/WSTO i gazociąg z Angarska do Dalian

Transport ropy z nowych złóż w Jakucji do Władywostoku i bezpośrednio do Dacing w Chinach. Transport gazu z Angarska do Dalian, Harbinu i możliwość przedłużenia do Korei Płd.ESTO - WSTO 

GEOPOLITYKA: