SAO Krajina - mapa


Beli Monastir - 24,1 proc. Serbów (1981)
Pakrac - 38,4 proc. Serbów (1981)
Vukovar - 31 proc. Serbów (1981)
Petrinja - 37,6 proc. Serbów (1981)
 
Donij Lapac - 91,1 proc. Serbów (1981)
Graczac - 72,3 proc. Serbów (1981)
Knin -78,9 proc. Serbów (1981)
Vojnić - 88,6 proc. Serbów (1981)
Dvor - 80,9 proc. Serbów (1981)
Virginmost -71,4 proc. Serbów (1981)
Obrovac -60,1 proc. Serbów (1981)
Kostajnica - 55,5 proc. Serbów (1981)
Glina - 56,7 proc. Serbów (1981)
Benkovac - 53 proc. Serbów (1981)
Gospić - 30 proc. Serbów (1981)

INTERMARIUM: 
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: