Zasoby hydratów metanu

Hydraty metanu - złoża metanu zamrożone z wodą znajdujące się pod osadami morskimi, blisko powierzchni, czasami bryły leżą na dnie morskim. Podgrzane uwalniają gaz. Nowa technologia. Wraz z gazem łupkowym hydraty metanu mogą wyeliminować gaz naturalny jako najważniejsze źródło tego surowca. 13 marca dokonano udanej próby wydobycia na ukraińskim złożu na M. Czarnym. Stworzenie osi energetycznej USA - Japonia (kredyty i technologie amerykańskie na wydobycie gazu łupkowego) oraz wydobycie hydratów uniezależni ten kraj od importu. Uderzy to nie tylko w Rosję ale przede wszystkim w plany australijskie i Katar - głównego dostawcę japońskiego. W perspektywie zmniejszenie roli Zatoki jako źródła gazu naturalnego, ale również zmniejszenie znaczenia Malezjii - Indonezji - Filipin jako dostawców tego surowca dla Japonii. Możliwość uniezależnienia się także Indii. (por. przewidywania Huntingtona odnośnie wyników wojny). Patrz mapa: dalsze uniezależnienie się USA od złóż zagranicznych. Ewentualne potwierdzenie złóż pod M. Czarnym oznacza uniezależnienie się Ukrainy, Rumunii i Bułgarii. Stąd wniosek: Rosja musi działać szybko, by opanować energetykę tych krajów.


MIEJSCA WYSTĘPOWANIA HYDRATÓW METANU na dnie Morza Czarnego

Na dnie morskim, pod osadami fragment złoża - to ten biały lód

GEOPOLITYKA: