A LATKA LECĄ, LECĄ, LECĄ...

Luty 1989

6 lutego 1989 - rozpoczęły się rozmowy Okrągłego Stołu. Cztery spotkania przygotowawcze części negocjatorów odbyły się w pałacyku MSW w Magdalence i w innych miejscowościach, omawiano tam w węższym gronie trudniejsze sprawy.

15 lutego 1989 - sejm uchwalił, że 11 Listopada to święto państwowe.

24 lutego 1989 - sejm uchwalił ustawę o „niektórych warunkach konsolidacji gospodarki narodowej”, która umożliwiła przejmowanie państwowego majątku przez osoby prywatne w drodze dzierżawy, wynajmu lub wniesienia majątku państwowego do spółki, a to umożliwiło powstawanie spółek nomenklaturowych.

Grupa Robocza „S” sprzeciwiła się negocjacjom Okrągłego Stołu.

28 lutego 1989 - strajk załogi zakładów im. Marchlewskiego w Łodzi.

Luty 1990

9 lutego 1990 - Krzysztof Czabański w "TS" zainaugurował kampanię wyborczą Wałęsy felietonem pt. "Czy Wałęsa zostanie prezydentem?".

10 lutego 1990 - MSW wydało zakaz palenia akt w organach terenowych.

15 lutego 1990 - pierwsze wielkie spotkanie "Solidarności" z rządem Mazowieckiego. Wałęsa zarzucił premierowi powolność w usuwaniu nomenklatury z administracji i zakładów pracy.

21 lutego 1990 - premier Mazowiecki wystąpił w liście do czterech mocarstw o dopuszczenie Polski do rozmów zjednoczeniowych Niemiec.

22 lutego 1990 - Wałęsa przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego mianował Zdzisława Najdera, który właśnie wrócił z zagranicy.

28 lutego 1990 - OKP zagroził rozłam.

Ceny w lutym wzrosły o 24 %.

Luty 1991

2 lutego 1991 - prezydent Wałęsa z wizytą w Watykanie.

8 lutego 1991 - Wałęsa polecił wyeksmitować z willi rządowej b. przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego, Władysława Kruczka i Annę Kliszko, by mógł odzyskać ją poprzedni właściciel Wojciech Maszkowski.

16 lutego 1991 - powstał Trójkąt Wyszehradzki na spotkaniu prezydentów Polski, Czech i Węgier.

Polska podpisała układ o stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi (od 1993 Wspólnotą Europejską).

20 lutego 1991 - 100 tys. Albańczyków żądało na ulicach Tirany ustąpienia komunistycznego rządu.

B. generałowie z MSW: Henryk Dankowski, Tadeusz Szczygieł, Krzysztof Majchrowski, zostali oskarżeni o niszczenie akt śledztw.

Generał Wiktor Dubynin uniemożliwił przeprowadzenie inspekcji polskiej w obiektach Północnej Grupy Wojsk Radzieckich w Polsce.

Okazało się, że b. premier NRD, Lothar de Meziere współpracował ze Stasi.

23 lutego 1991 - Sejm uchwalił ustawę, unieważniającą wyroki, wydane w latach 1944-1956 za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Poszkodowanym przyznano rekompensaty.

Wszczęto śledztwo przeciwko stalinowskiemu katowi, prokuratorowi Stanisławowi Zarako-Zarakowskiemu. Oskarżony zmarł w 1998 roku, przed zakończeniem śledztwa.

23-24 lutego 1991 - przewodniczącym NSZZ „Solidarność” został Marian Krzaklewski.

28 lutego 1991 - koniec wojny w Iraku.

Luty 1992

1 lutego 1992 - uchwała Sejmu, uznająca stan wojenny za nielegalny. Słynne powiedzenie Moczulskiego (KPN) - „PZPR to Płatni Zdrajcy, Pachołki Rosji”.

14 lutego 1992 - w czwartej turze głosowania Sejm wybrał na prezesa NIK Lecha Kaczyńskiego.

29 lutego i 1 marca - proklamowanie separatystycznej republiki Serbów bośniackich.

Min. Adam Glapiński wprowadził koncesje na import paliw.

Luty 1993

4 lutego 1993 - Grecja uznała Macedonię.

5 lutego 1993 - „Tygodnik Solidarność” opisał serię włamań i uszkodzeń samochodów u polityków - zwolenników lustracji, uznanych przez nich za zastraszanie na tle politycznym.

10 lutego 1993 - Wałęsa zapowiedział rozwiązanie parlamentu w razie nieuchwalenia budżetu.

19 lutego 1993 - Sejm uchwalił, że na oficjalnych sztandarach umieści się napisy „Bóg, honor, ojczyzna”.

20 lutego 1993 - opozycja i ZChN w Sejmie o zagrożeniu suwerenności Polski planami regionalizacji.

24 lutego 1993 - Steven Spielberg rozpoczął w Krakowie kręcenie filmu „Lista Schindlera”.

26 lutego 1993 - UOP przeprowadził pod kamerami telewizji rewizję w domu i aresztował dyrektora Biura Parlamentarnego PC Wojciecha Dobrzyńskiego.

Luty 1994

Andrzej Milczanowski, szef MSW, odmówił odtajnienia materiałów SB, dotyczących sprawy zamordowania Stanisława Pyjasa.

2 lutego 1994 - oficjalne przystąpienie Polski do „Partnerstwa dla Pokoju” (pre-NATO).

8 lutego 1994 - Wałęsa odwołał Marka Borowskiego z funkcji wicepremiera i ministra finansów w związku z afera Banku Śląskiego.

9 lutego 1994 - demonstracja kilkudziesięciu tysięcy związkowców „S” w Warszawie.

Sejm postkomunistyczny uchwalił ustawę o emeryturach dla policji i funkcjonariuszy „mundurowych”, zwiększającą wysokość tych świadczeń.

Luty 1995

Na Litwie uchwalono ustawę o litewskim jako jedynym języku urzędowym.

8 lutego 1995 - Biuro Prasowe MF: nieprawdą jest, iż minister Grzegorz Kołodko ma gotowy wniosek o odwołanie prezesa Wiesława Walendziaka z TVP.

10 lutego 1995 - po odejściu Pawlaka PSL zaproponowało Józefa Oleksego na premiera.

12 lutego 1995 - Leszek Balcerowicz wstąpił do Unii Wolności.

Po ograniczeniu reklamy alkoholu (przede wszystkim piwa), leków recepturowych i gier hazardowych, powstała Koalicja "Reklama Przeciw Cenzurze".

27 lutego 1995 - akcja protestacyjna przemysłu zbrojeniowego przeciwko obniżaniu przez rząd zamówień.

Luty 1996

1 lutego 1996 - prezydent Kwaśniewski desygnował na premiera Włodzimierza Cimoszewicza (TW „Carex”, w PZPR od 1971).

Wybuch gazu w kamienicy Kielcach.

Kancelaria Prezydenta Kwaśniewskiego skierowała do Sejmu własny projekt ustawy lustracyjnej, obejmujący głównie opozycję. Prezydent Kwaśniewski zapowiedział ujawnienie wszystkich akt polskich służb specjalnych do 1996 roku.

7 lutego 1996 - rząd Cimoszewicza zaprzysiężony przez prezydenta Kwaśniewskiego.

13 lutego 1996 - umorzenie w Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej postępowania o postawienie gen. Jaruzelskiego i 25 członków WRON i Rady Państwa PRL przed Trybunałem Stanu za wprowadzenie stanu wojennego. W lecie 1996 Sejm zaaprobuje tę decyzję.

18 lutego 1996 - referendum na temat powszechnego uwłaszczenia; frekwencja 32,4 %, referendum nieważne. Za powszechnym uwłaszczeniem opowiedziało się 94 % głosujących.

Wybuch gazu w kamienicy Chorzowie.

20 lutego 1995 - Rada Ministrów zajęła się sprawą serii wybuchów gazu w budynkach mieszkalnych Polsce. W zeszłym roku zanotowano ich cztery, w tym sześć.

27 lutego 1996 - przewieziono ze Szwajcarii do Polski szefa spółki Art-B Bagsika.

28 lutego 1996 - prezes TVP Wiesław Walendziak podał się do dymisji.

Luty 1997

6 lutego 1997 - Sejm uchwalił ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, podwalinę reformy służby zdrowia w następnych latach.

26 lutego 1997 - podpalono warszawską synagogę. Sprawców nigdy nie ujęto.

16 lutego 1997 - minister Zbigniew Siemiątkowski ostrzegł, że w najbliższym czasie należy się spodziewać prowokacji ze strony rosyjskich służb specjalnych, co ma utrudnić Polsce przyjęcie do NATO i UE. Za wstąpieniem do NATO optowało 90 % badanych Polaków.

Luty 1998

2 lutego 1998 - Sąd Wojewódzki w Warszawie skazał na półtora roku Kazimierza Otłowskiego z b. Komendy Głównej MO za polecenie zniszczenia akt sprawy zamordowania Grzegorza Przemyka w 1983 roku.

7 lutego 1998 - rząd zakazał importu żelatyny, projekt zakazu zgłosił wicepremier Janusz Tomaszewski.

Powstał Raport Rządu RP zawierający ocenę stopnia adaptacji prawa polskiego do prawa wspólnotowego.

10 lutego 1998 - Rada Etyki Mediów wyraziła zaniepokojenie programem telewizyjnym „Decyzja należy do ciebie”, w którym telewidzowie głosują, czy kradzież itp. to jest coś złego czy nie.

11 lutego 1998 - powstał rządowy zespół do opracowania polityki prorodzinnej państwa.

19 lutego 1998 - ponowne powołanie Hanny Gronkiewicz-Waltz na prezesa NBP (sześcioletnia kadencja).

26 lutego 1998 - rozpoczął się proces Bagsika i Gąsiorowskiego z firmy Art.-B.

Luty 1999

3 lutego 1999 - po Kanadzie Dania jako drugie państwo ratyfikowała protokoły o akcesji Polski, Czech i Węgier do NATO.

13 lutego 1999 - w katowickim Spodku Krzysztof Skiba, wokalista zespołu "Big-Cyc" zdjął spodnie i pokazał publiczności gołe pośladki. Na sali był wówczas premier Jerzy Buzek z żoną.

15 lutego 1999 - porozumienie w sprawie wypłat przemysłu niemieckiego dla robotników przymusowych.

Spółka "Agora" ogłosiła subskrypcję akcji na giełdzie. GW miała w tym momencie 9 % udziału w polskim rynku reklamy i 30% w rynku reklamy prasowej, koncern zatrudniał 2600 osób. 18 lutego 1999 - Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie powtórnie wydał nakaz aresztowania stalinowskiej prokurator Heleny Wolińskiej.

20 lutego 1999 - prezes PZPN Marian Dziurowicz powtórnie wybrany na swoją funkcję.

Minister edukacji Mirosław Handke wyraził wątpliwość, czy rektor UW miał prawo odebrać dyplom Andrzejowi Anuszowi, posłowi AWS, nie rozstrzygając, czy praca Anusza była plagiatem, czy nie.

Luty 2000

9 lutego 2000 - warszawski sąd rejonowy z powodu przedawnienia umorzył sprawę sześciu byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, oskarżonych o palenie akt SB.

10 lutego 2000 - zmarł minister kultury, Andrzej Zakrzewski, jego następcą został Michał Ujazdowski.

22 lutego 2000 - minister sportu Jacek Dębski powiedział „GW”: „Przyszedł do mnie wysoki funkcjonariusz AWS i powiedział: jeśli nie znajdziesz >>kwitów>kwity

Luty 2001

Okazało się, że obowiązująca ustawa przeciwko łapówkarstwu nie obejmuje lekarzy, nauczycieli ani dyrektorów przedsiębiorstw, bo nie są funkcjonariuszami państwowymi.

19 lutego 2001 - Adam Małysz został wicemistrzem świata w skokach narciarskich.

Luty 2002

2 lutego 2002 - głosami resortu skarbu zmieniono zarząd i prezesa Ciechu. Nowym prezesem został Ludwik Klinkosz, związany z prezydentem Kwaśniewskim.

7 lutego 2002 - UOP zatrzymał w spektakularny sposób prezesa PKN Orlen S.A. Andrzeja Modrzejewskiego UOP. Telewizyjne „Wiadomości”, które nie wiadomo skąd znalazły się na miejscu, zamieściły na czołówce materiał filmowy z aresztowania.

Sąd Rejonowy w Elblągu skazał Andrzeja Leppera na 21 tys. zł grzywny za znieważenie naczelnych organów państwa podczas blokady rolnej w styczniu 1999 roku.

Prokurator krajowy Karol Napierski przyznał w sejmie, że „można było się obyć bez spektakularnego aresztowania Modrzejewskiego z Orlenu”.

Posłanka Joanna Sosnowska z SLD przedstawiła projekt legalizacji konkubinatów, również homoseksualnych.

22 lutego 2002 - prokuratura odebrała paszporty Grzegorzowi Gaudenowi, Elżbiecie Ponikło i Piotrowi Frątczakowi z zarządu „Rzeczpospolitej”.

Parlament czeski uchwalił, że każdy obywatel będzie miał dostęp do archiwów b. czechosłowackiej policji politycznej.

Adam Małysz zdobył dwa medale na Olimpiadzie zimowej w Salt Lake City.

Autor publikacji: 
Archiwum ABCNET 2002-2010: