Zmiana składu etnicznego ludności według obwodów 1989 – 2001

Obwód Liczba ludności  w tys. Procent ludności obwodu Proc. ukraińskojęzycznych
1989 2001 2013 1989 2001 2013 1989 2001 2013
Wołyński  1.058,4 1.057,2   100,0 100,0 100,0   97,3  
Ukraińcy 1.001,3 1.025,0   94,6     96,9   99,36    
Rosjanie      46,9       25,1       4,4          2,4     5,82    
Białorusini        5,1         3,2       0,5       0,3        
Rówieński 1.164,2  1.171,4   100,0  100,0     97,0  
Ukraińcy 1.085,7  1.123,4     93,3    95,9   99,13    
Rosjanie     53,6       30,1       2,6      4,6      5,99    
Białorusini     16,0       11,8       1,4      1,0        
Polacy       3,0         2,0       0,3      0,2        
Żytomierski 1.537,6 1.389,3   100,0 100,0     93,0  
Ukraińcy 1.306,1 1.255    84,9   90,3   96,75    
Rosjanie    121,4      68,9      5,0      7,9     7,95    
Polacy      69,4      49,0      3,5      4,5        
Białorusini        8,3        4,9       0,4       0,5        
Żydzi      21,7        2,6       0,2       1,4        
Lwowski 2.727,4 2.606,0   100,0 100,0     95,3  
Ukraińcy 2.464,7 2.471     90,4    94,8   98,90    
Rosjanie    195,1     92,6        7,2     3,6     2,94    
Polacy      26,9      18,9        1,0         0,7        
Białorusini      10,8         5,4        0,4         0,2        
Iwano-Frankowski 1.413,2 1.406,1   100,0 100,0     97,8  
Ukraińcy 1.342,2 1.371,2     95,0   97,5   99,41    
Rosjanie      57,0      24,9       4,0     1,8     3,86    
Polacy        3,4                
Tarnopolski 1.163,9 1.138,5   100,0 100,0     98,3  
Ukraińcy 1.126,4 1.113,5     96,8   97,8   99,74    
Rosjanie      26,6      14,2       2,3     1,2     7,65    
Polacy        6,7        3,8       0,6     0,3        
Zakarpacki 1.245,6 1.254,6   100,0 100,0     81,0  
Ukraińcy    976,7 1.010,1     78,4   80,5      98,44    
Węgrzy    155,7     151,5      12,5  12,1         
Rumuni (Mołd.)      29,5       32,1        2,4    2,6        
Rosjanie    49,4       31,0        4,0    2,5        3,78       
Cyganie        14,0        1,0    1,1        
Słowacy      8,0        5,6        0,6    0,5        
Niemcy          3,5        0,3    0,3        
Czerniowiecki 940,8    919,0   100,0 100,0     75,6  
Ukraińcy 666,1    689,1      70,8   75,0      97,25    
Rumuni      114,6     (10,7)   12,5        
Rumuni (Mołdaw.) 184,8      67,2      19,7     7,3        
Rosjanie   63,0      37,9        6,7     4,1        2,52     
Polacy     4,7        3,3       0,5     0,4        
Białorusini     2,8        1,4       0,3     0,2        
Chmielnicki 1.521,6 1.426,6   100,0 100,0     95,2  
Ukraińcy 1.374,7 1.339,3     90,4   93,9   98,32    
Rosjanie      88,0      50,7       5,8     3,6      6,18    
Polacy      26,7      23,0       2,4     1,6        
Białorusini        4,6        2,7       0,3     0,2        
Winnicki 1.920,8   1.763,9   100,0 100,0     94,8  
Ukraińcy 1.758 1.674,1      91,5   94,9     98,17    
Rosjanie 112,4      67,5        5,9     3,8       4,76    
Polacy     8,4        3,7        0,4     0,2        
Białorusini     5        3,1        0,3     0,2        
Żydzi   26,2        3,0        1,4     0,2        
Rumuni (Mołd.)          2,9        0,2     0,2        
Kijowski 1.934,3 1.821,1   100,0 100,0     92,3  
Ukraińcy 1.729,2 1.684,8     89,4   92,5    97,97    
Rosjanie    167,9    109,3       8,7     6,0      4,73      
Białorusini      12,1         8,6       0,6     0,5        
Polacy        5,1         2,8       0,3     0,2        
M. Kijów 2.572,2 2.567,0   100,0 100,0     72,1  
Ukraińcy 1.863,7 2.110,8     72,5   82,2     78,75    
Rosjanie    536,7    337,3     20,9   13,1        
Żydzi    100,6       17,9     3,9     0,7        1,28    
Białorusini      25,2       16,5     1,0     0,6        
Polacy      10,5         6,9     0,4     0,3        
Ormianie           4,9     0,2     0,2        
Czernihowski 1.412,8 1.236,1   100,0 100,0     89,0  
Ukraińcy 1.292,1 1.155,4   91,5 93,5      93,32    
Rosjanie      96,6       62,2     6,8   5,0        3,5    
Białorusini      10,6         7,1     0,8   0,6        
Sumski 1.427,5  1.296,8   100,0 100,0     84,0  
Ukraińcy 1.220,5  1.152     85,5   88,8      90,75    
Rosjanie    190,0     121,7     13,3     9,4        2,75    
Białorusini        6,4        4,3       0,4 0,3        
Połtawski 1.748,7 1.621,2   100,0 100,0     90,0  
Ukraińcy 1.536,6 1.481,1     87,9   91,4      97,05    
Rosjanie    179,0    117,1     10,2     7,2        4,11    
Białorusini        9,5        6,3       0,5     0,4        
Ormianie          2,6       0,1     0,2        
Rumuni (Mołd.)          2,5       0,2     0,2        
Czerkaski 1.527,4 1.398,3   100,0 100,0     92,5  
Ukraińcy 1.381,7 1.301,2      90,5   93,1     97,86    
Rosjanie    122,3     75,6        8,0     5,4       4,56    
Białorusini        6,3       3,9        0,4     0,3        
Żydzi        6,5                
Kirowogradzki 1.228,1 1.125,7   100,0 100,0     88,9  
Ukraińcy 1.047,0 1.014,6     85,3   90,1     96,41    
Rosjanie    144,0      83,9     11,7     7,5       4,53    
Rumuni (Mołd.)      10,7        8,2       0,9     0,7        
Białorusini        9,6        5,5       0,8     0,5        
Ormianie             2,9       0,1     0,3        
Bułgarzy        2,7        2,2       0,3     0,2        
Dniepropietrowski  3.869,9 3.561,2   100,0 100,0     66,9  
Ukraińcy 2.769,6 2.825,8     71,6   79,3      84,76    
Rosjanie    935,7    627,5     24,2   17,6       2,24    
Białorusini      49,5      29,5       1,3     0,8        
Żydzi      50,0     13,7       1,3    0,4        
Ormianie       10,6       0,1    0,3        
Azerowie         5,6       0,2     0,2        
Polacy        5,4                
Tatarzy        5,6                
Mikołajowski  1.328,3 1.262,9   100,0 100,0     69,2  
Ukraińcy 1.003,6 1.034,5     75,6   81,9     83,65    
Rosjanie    250,0    177,5     19,4   14,1        2,57    
Rumuni (Mołd.)       16,7      13,1       1,3     1,0        
Białorusini      14,5        8,3       1,1     0,7        
Bułgarzy        7,0        5,6       0,5     0,4        
Ormianie          4,2       0,1     0,3        
Żydzi      12,0        3,2       0,9     0,3        
Polacy        2,0                
Chersoński 1.264,0 1.172,7   100,0 100,0     73,2  
Ukraińcy   936,9    961,6     75,7   82,0      87,71    
Rosjanie   249,5    165,2     20,2   14,1         3,9    
Białorusini      12,6       8,1       1,0     0,7        
Tatarzy         5,3       0,2     0,5        
Rumuni (Mołd.)       5,6       4,1       0,5     0,4        
Ormianie         4,5       0,1     0,4        
Tatarzy Krymscy         2,0       0,5     0,2        
Żydzi       7,3                
Polacy       3,0                
Odeski  2.624,2 2.455,7   100,0 100,0     46,3  
Ukraińcy 1.432,7 1.542,3     54,6   62,8   74,17    
Rosjanie    719,0    508,5     27,4   20,7      0,92    
Bułgarzy    165,8    150,6       6,3     6,1        
Rumuni (Mołd.)    144,5    123,7       5,5     5,0        
Gagauzi      27,3      27,6       1,0     1,1        
Żydzi      69,1      13,3       2,6     0,5        
Białorusini     21,3      12,7       0,8     0,5        
Polacy       5,5                
Ormianie          7,4       0,2     0,3        
Cyganie          4,0       0,1     0,2        
Grecy         2,3                
Charkowski 3.174,7 2.895,8   100,0 100,0     53,8  
Ukraińcy 1.993 2.048,7     62,8   70,7     79,54    
Rosjanie 1.054,2    742,0     33,2   25,6       1,47    
Białorusini      22,9      14,7       0,5      0,7        
Żydzi      48,9       11,5      0,4    1,5        
Ormianie        11,1      0,4    0,3        
Azerowie          5,6      0,2    0,2        
Tatarzy        6,0                
Polacy        3,0                
Rumuni (Mołd.)        3,7                
Ługański  2.857,0 2.540,2   100,0 100,0     30,0  
Ukraińcy 1.482,2 1.472,4     51,9   58,0      66,32    
Rosjanie 1.279,0    991,8     44,8   39,0        0,76    
Białorusini      33,5      20,5       1,2     0,8        
Tatarzy      12,0        8,5       0,4     0,3        
Polacy        3,7                
Ormianie          6,5       0,3     0,1        
Doniecki  5.311,8 4.825,6   100,0 100,0     24,1  
Ukraińcy 2.693,4 2.744,1     50,7   56,9      59,53    
Rosjanie 2.316,1 1.844,4     43,6   38,2        0,56    
Grecy      83,7      77,5       1,6     1,6        
Białorusini      76,9       44,5       0,9     1,4        
Tatarzy      25,5       19,1       0,5     0,4        
Ormianie         15,7       0,2     0,3        
Żydzi      28,1         8,8       0,5     0,2        
Rumuni (Mołd.)      13,3                
Polacy        6,9                
Azerowie           8,0       0,1     0,2        
Zaporożski 2.074,0 1.926,8   100,0 100,0     50,2  
Ukraińcy 1.308,0 1.364,1     63,1   70,8      77,03    
Rosjanie    664,1   476,8     32,0   24,7        1,7    
Bułgarzy      34,6     27,7       1,7     1,4        
Białorusini      18,4     12,6       0,9     0,7        
Żydzi      14,4       4,3       0,7     0,2        
Polacy        2,5                
Ormianie         6,4       0,1     0,3        
Tatarzy        5,3       5,1       0,3     0,3        
Gruzini        3,8       0,0     0,2        
Republika Krym 2.430,5 2.024,0   100,0 100,0     10,1  
Rosjanie 1.629,5 1.180,4   67,5   58,3        0,07    
Ukraińcy  625,9   492,2   25,7   24,3      52,55    
Tatarzy Krymscy     49,1   243,4     1,9   12,0        
Białorusini     50,0    29,2     2,1     1,4        
Tatarzy      11,0     0,5     0,5        
Ormianie          8,7     0,1     0,4        
Żydzi     17,7       4,5     0,7     0,2        
Polacy       6,1       3,8     0,3     0,2        
Rumuni (Mołd.)       6,6         3,7     0,3     0,2        
Grecy       3,2                     
Bułgarzy       2,1                     
Azerowie           3,7      0,1     0,2        
M. Sewastopol       377,2   100,0 100,0        
Rosjanie       270,0   74,4   71,6        
Ukraińcy         84,4   20,7   22,4        
Białorusini           5,8   1,9     1,6        
Tatarzy           2,5   0,3     0,7        
Tatarzy Krymscy           1,8   0,1     0,5        
Ormianie           1,3   0,1     0,3        
Żydzi           1,0   0,7     0,3        
Rumuni (Mołd.)           0,8   0,3     0,2        
Azerowie           0,6   0,1     0,2        
Autor publikacji: 
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: