Procent ludności ukraińsko języcznej (ukraiński jako jęz. ojczysty) według obwodów w 2001 roku

od 6 do 25 procent - ob. Doniecki i Republika Krym
od 25 do 60 proc. - ob. Odesski, Charkowski, Ługański, Zaporożski
od 60 do 80 proc. - ob. Dniepropietrowski, Mikołajowski i Chersoński
od 80 do 95 proc. ob. Czernihowski, Kijowski, Sumski, Połtawski, Czerkaski, Kirowogradzki, Zakarpatski
powyżej 95 proc. ob. Łucki, Rówieński, żytomierski, Lwowski, Ternopolski, Iwano-Frankowski, Chmielnicki, Winnicki

W 1989 roku było tyle samo Ukraińców co w 2001 roku (mniej o 0,3 proc czyli kilkanaście tysięcy – bez znaczenia)
 
37 mln 419 tys. z tego 32,8 mln uważało ukraiński za ojczysty, a więc 4,6 deklarowało nie-ukraiński, na inne języki mogło przypaść ze 100 tys. więc pozostaje 4,5 mln.
 
2001 – ok. 15 proc. Ukraińców uważają rosyjski za język ojczysty czyli – 5,526 mln wzrost o ok. 1 mln.
2001 –  dla 67,5 proc. ludności ukraiński był językiem ojczystym
            dla 29,6 proc. ludności rosyjski był językiem ojczystym – 14,127 mln (w tym: 5,5 mln Ukraińców, 7,9 mln Rosjan i 0,73 mln innych)
1989 – ukraiński ojczysty dla 32,8 mln na 51,4 mln ludności
2001 – ukraiński ojczysty dla 31,8 mln na 48 mln
2001 – 73,8% uczniów pobierała naukę w języku ukraińskim, 25,3% po rosyjsku, a 0,9% w innym języku


Wynik sondażu z 2003 roku - obszar przewagi języka ukraińskiego (żółty) i rosyjskiego (niebieski) oraz równowagi (zielony)

Według danych spisu powszechnego z 2001 roku sytuacja wygląda inaczej

Po uwzględnieniu surżyku

MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: