Mapa obszaru zamieszkałego przez ludność rusińską

Na terenach Polski stan sprzed 1947 roku 

MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: