Partie polityczne

PARTIA

POGLĄDY

GENEZA

LUDZIE

POPARCIE

LDS Liberalna
Demokracija 
Slovenije / Liberalna  Demokracja
Słowenii /

Partia liberalna, postkomuniści,  były komsomoł, za  rozdziałem kościoła  od  państwa, za  wstąpieniem  do  NATO, za gospodarką  wolnorynkową  i  współpracą  z  CEFTA, za  stopniową prywatyzacją 

W 1994 połączyły się dotychczasowa LDS (Liberalna Demokracja Słow.) + DSS (Demokrat. Partia Słow.) + SSS (Socjalistyczna Partia Słow.) + ZESS (Ekologiczna partia)
 

Katarina Kresal ( od 2007)
Jelko Kacin (2005-2007)
Anton Rop (2002-2005)
Janez Drnovšek (TW SDV)  (1991 – 2002)

Jožef  Školc

 Anton Anderlić
 A. Gerenćer
 J. Lencić
 P. Petrović
 J.Spindler
Dimitrij Rupel (1994-2004)
Slavoj Žižek (1990 – kand. na urząd prezydentury)

’08 – 5,2%, 5
’04 – 22,8%, 23 / wybory europ.: 21,9%, 2 z 7 mandatów Słowenii /
’00 – 36%, 34
`96 – 27% , 25   
`92  - 35%, 22
`90 – 16%, 40
 
od 2008: rząd Pahora
2002 – 2004: rząd Ropa
2000 – 2002: rząd Drnovšeka IV
1997 – 2000: rząd Drnovšeka III
1993 – 1997: rząd Drnovšeka II
1992 – 1993: rząd Drnovšeka I
 

Zares - Nova politika (Zares („Na serio” – Nowa Polityka)

Centrolewica, partia liberalna, członek Międzynarodówki liberalnej

Powstała 17.11.2007 w wyniku wystąpienia 6 deputowanych z LDS

Gregor Golobič
Danilo Türk
Matej Lahovnik

08’ – 9,4%, 9
od 2008: rząd Pahora

DeSUS   Demokraticna  Stranka  Uspokojencev  Slovenije  /  Demokratyczna  Partia  Emerytów Słowenii

Partia  postkomunistyczna, powstała  by  dbać  o  interesy  emerytów  w  Słowenii,
opowiadają  się  za  reformą  emerytalną  ale  przeciw  prywatyzowaniu  funduszów  emerytalnych.

Kontynuacja  działalności  Partii  Emerytów  powstałej  podczas  ,,Słoweńskiej  Wiosny”

Karl Erjavec (od 2005r.)
J. Globačnik (1994-1999)
A.  Delak
 I. Kebrič
Z. Lešnik
E. Okretič-Salmič

’08 – 7,47%, 7
’04 – 4
’00 - 4
`96- 4,3%,  5
 
2004 – 2008: rząd Janšy
2002 – 2004: rząd Ropa
2000 – 2002: rząd Drnovšeka IV
1997 – 2000: rząd Drnovšeka III

ZLSD  Združena  Lista  Socialnih  Demokratov        
/Zjednoczona  Lista  Socjalde-
mokratów

Partia  jest  bezpośrednią  sukcesorką  byłej  rządzącej  partii  komunistycznej,  lewicująca. Opowiada  się  za  rozdziałem  kościoła  od  państwa,  z  rezerwą  odnosili  się  do  wstąpienia  Słowenii  do  NATO  i  UE
 

Powstała  w 1992 na mocy umowy koalicyjnej partii postkomunistycznych:  SDP Stranka demokratične prenove - Partia Demokratycznej Przemiany (były Związek Komunistów Słowenii), SDU (Socjaldemokratycznego Związku), DS (Delavska stranka - Partia Robotnicza) i DeSUS (Demokratyczna Partia Emerytów)
Od 2005 – SD (Partia Socjaldemokratyczna

Borut Pahor (od 1997)
Janez Kocijancič (1993-1997)
Ciril Ribičič (TW SDV)
F. Horvat
B.  Kontić
J. Veber
Milan Kučan (w SDP) (TW SDV, KOS)

’08 (jako SD) – 30,5%, 29
’04 - 10
’00 - 11
`96 – 9,0%, 9
`92- 13,6%, 14
`90 (jako SDP) - 14
2002 – 2004: rząd Ropa
2000 – 2002: rząd Drnovšeka IV
1993 – 1996: rząd Drnovšeka II (wyszli z rządu)
1992 – 1993: rząd Drnovšeka I

SD (Socialni demokrati - Partia Socjaldemokratyczna)

Patrz ZLSD

Nowa (od 2005) nazwa ZLSD

Patrz ZLSD

’08 – 30,5%, 29
od 2008 – rząd Pahora

SMS (Stranka mladih Slovenije) – Słoweńska Partia Młodych

Członek Europejskiej Partii Zielonych, centro-lewica

Powstała w 2000r.
W 2008 połączyła się z SLS (SLS-SMS)

Darko Krajnc

’08 (SLS-SMS) – 5,2%, 5
’00 – 4,3%, 4

SDZ (Slovenska demokratična zveza – Słoweński Związek Demokratyczny)

 

Powstał 11.01.1989
wszedł w skład DEMOSu
w 1991r. rozpadł się na DS (Demokratska stranka Slovenije) i NDS (Narodno demokratska stranka – Partia Narodowo-Demokratyczna)
W 1994r. DS przystąpiła do LDS, a NDS – do SDS

Janez Janša
Dimitrij Rupel
France Bučar (TW SDV)

1990 – 1992: rząd Peterle

DS (Demokratska stranka - Partia Demokratyczna)

 

2008 – z LDS

Mihael Jurak
Tone Peršak

1992 – 1993: rząd Drnovšeka I

SDS  (Slovenska demokratska stranka - Słoweńska Partia Demokratyczna

Socjaldemokraci, część narodowych demokratów (NDS), antykomuniści
Opowiadali  się  za  szybką  prywatyzacją, i  wstąpieniem  Słowenii  do  NATO  i  UE,  uważają  się  za  partię  prawicową
Organizacja młodzieżowa -  Słoweńska Młodzież Demokratyczna (SDY), przew. Nikolaj Oblak.
 

Dawny SDZS (Słoweński Związek  Socjaldemokratyczny)  założony  w  1989r. przez   France Tomšicia, w 1990r. przemianowana przez Joze Pučnika na SDSS (Socialdemokratsko stranko Slovenije), w 1994r. wchłonęła NDS, w 2003r. przemianowana na SDS

Janez  Janša (od 1993)
Joze Pučnik (1989-1993)
France Tomšič (1989)
J. Meźan
P. Rupar
I. Hvalica
F. Pukśić
Dimitrij Rupel (od 2004)

’08 – 29,32%, 28
’04 – 29,1%, 29
’00 – 15,8%, 14
`96 –16,1%,  16
`92 – 3,3%, 4
`90 – 6 /  w  koalicji  DEMOS – 17  mandatów /
 
2004 – 2008: rząd Janšy
2000: rząd Bajuka
1993 – 1994: rząd Drnovšeka II (wyszli z rządu)
1992 – 1993: rząd Drnovšeka I
1990 – 1992: rząd Peterle

SKD  Slovenski Krščanski  Demokrati   /Słoweńscy   Chrześcijańscy 
Demokraci /

Centro-prawicowa, 
konserwatyści, 
prokatoliccy, opowiadali  się  za  szybką  prywatyzacją  i przyjęciem  Słowenii  do  NATO  i  UE

Partia  chrześcijańskich  demokratów  założona  w  1989r na  fali  ,,Słoweńskiej  Wiosny” kierowana  przez  Lojze Peterle
Od 2000r. – w składzie SLS (SLS/SKD), od 2002 - SLS

Lojze Peterle (TW SDV) (1989 – 2000)
I. Božić
B. Henigman
I .  Rejc
M. Možetić

’00 – 9,5%, 9 (SLS/SKD)
`96 -  9,4%, 10
`92 – 14,5%, 15
`90 - /  w  koalicji 
DEMOS 
 
2000-2002: rząd Drnovšeka IV (SLS/SKD)
2000: rząd Bajuka (SLS/SKD)
1993 - 1997: rząd Drnovšeka II
1990 – 1992: rząd Peterle

SLS  Slovenska
Ljudska  Stranka
/ Słoweńska  Partia  Ludowa /

Konserwatyści, partia  prawicowa, katolicka.
Za  umiarkowaną prywatyzacją,  z  rezerwą  odnosili  się  do  wstąpienia  Słowenii  do  NATO  i  UE, ale obecnie  są w Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim.

Dawny  Związek  Chłopski (SKZ- Slovenska Kmečka Zveza),  założony  w  1988r  przez  Ivana  Omana, w 1990 – Partia Ludowa (LS- Ljudska Stranka), w 1992 – Słow.Partia Ludowa (SLS)
W 2000 połączyli się z SKD („SLS/SKD”), od 2002 nazywają się SLS

Bojan Srot (od 2007) 
Janez Podobnik (2003-2007)
Franc But (2001-2003)
France Zagožen (TW SDV) (2000-2001)
Andrej Bajuk (2000 – SLS/SKD)
Marjan Podobnik (1992 – 2000)
J.   Bajc
J. Kramberger
B. Tomaźić
A.  Vesenjak

’08 (SLS-SMS)– 5,2%, 5
’04 – 6,8%, 7
’00 – 9,5%, 9 (SLS/SKD)
`96- 19,4%, 19
`92- 8,8% , 11
`90- 11 /  w  koalicji  DEMOS – 34  mandaty /
2004 – 2008: rząd Janšy
2002-2004: rząd Ropa
2000 – 2002: rząd Drnovšeka-IV
2000: rząd Bajuka
1997 – 2000: rząd Drnovšeka III

NSi (Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka - Nowa Słowenia – Chrześcijańsko-Ludowa Partia )

Prawicowa

Partia powstała w 2002r. z członków SLS i SKD, którzy nie przystąpili do nowego SLS

Ludmila Novak (od 2008)
Andrej Bajuk (2000-2008)
Lojze Peterle (TW SDV)
 

‘04 – 9 / Wybory europ.: 23,57% - 2 z 7 mandatów Słow.
’00 – 8
2004 – 2008: rząd Janšy
2000: rząd Bajuka

SNS  Slovenska  Nacionalna  Stranka  /   Słoweńska  Partia  Narodowa

Partia eurosceptyczna, socjalistyczno-nacjonalistyczna, przeciwna członkostwu Słowenii w NATO. Opowiadają się przeciwko  mniejszościom  w  Słowenii,   za  gospodarką  rynkową, za  rozdziałem  kościoła  od  państwa. Domagali się lepszego traktowania mniejszości słoweńskiej we Włoszech, Austrii i na Węgrzech. Jelinčič żądał zamknięcia granicy z Chorwacją do rozwiązania sporów terytorialnych. Chciał poprawy stosunków z Serbią. Idea Wielkiej Słowenii. Ideologia partii jest skrajnie krytyczna wobec nauki kościoła rzymskokatolickiego.

Partia  powstała  w marcu 1991r.

Zmago Jelinčič Plementi (od 1991) (TW SDV)
Sašo Peče (wystąpił z partii w 2008 przy wiadomości o  współpracy Jelinčicia z UDB)
P. Dobrajc
R. Kuźnik
P. Leśnik

’08 – 5,45%, 5
’04 – 6
’00 – 4,4%, 4
`96 –3,2%, 4
`92 – 9, 9%, 12
 

ZS Partia Zielonych (Zeleni Slovenije)

 

Od 1989r.

Vlado Čuš

’92 – 5
1992 – 1993: rząd Drnovšeka I
1990 – 1992: rząd Peterle

Aktywna Słowenia (Aktivna Slovenija)

 

Utworzona podczas kongresu w 2004 po rozłamie w SMSi w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego

Franci Kek

 

Glas žensk Slovenije (Partia Kobiet Słowenii)

 

 

Monika Piber

 

 

Koalicja DEMOS

(Demokratična opozicija Slovenije – Demokratyczna opozycja Słowenii): 1989 – 1992.
SDZ (Słoweński Związek Demokratyczny), SDZS (Socjaldemokratyczny Związek Słowenii), SKD (Słoweńscy Chrześcijańscy demokraci), SKZ-SLS (Związek Chłopski – Partia Ludowa), ZS (Partia Zielonych)

Lider – Jože Pučnik

Wybory 1990: 54%

 

RZĄDY

1. Lojze PETERLE (16.05.1990 – 14.05.1992)
DEMOS, SDZ, SDSS, SKD, SKZ, LS (Partia Liberalna)
 
2. Janez Drnovšek I (14.05.1992 – 25.01.1993)

LDS, SDS, DS., ZLSD, SSS (Słoweńska partia Socjalistyczna), ZS

 
3. Janez Drnovšek II (25.01.1993 – 27.02.1997)
LDS, SKD, SDSS (do 1994), ZLSD (do 1996)
 
4. Janez Drnovšek III (27.02.1997 – 7.06.2000)
LDS, SLS, DeSUS
 
5. Andrej Bajuk (7.06.2000 – 30.11.2000)

SDS, SLS/SKD, NSi

 
6. Janez Drnovšek IV (30.11.2000 – 19.12.2002)

LDS, ZLSD, SLS/SKD, DeSUS

 
7. Anton Rop (19.12.2002 – 3.12.2004)
LDS, ZLSD, SLS, DeSUS
 
8. Janez Janša (3.02.2004 – 21.11.2008)
SDS, SLS, NSi, DeSUS
 
9. Borut Pahor (od 21.11.2008)
SD, LDS, Zares, DeSUS
 
POLITYCY
 
JANEZ  DRNOVŠEK (1950 – 2008)  - LDS
Ur.17.05.1950r  w Celje,  w  Słowenii;  doktor  nauk  ekonomicznych (doktorat "Międzynarodowy Fundusz Walutowy a Jugosławia").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                W 1981r. pracował   jako  doradca  ekonomiczny  w  ambasadzie Słowenii  w  Kairze. W  wieku  32  lat (w 1982r) został  dyrektorem  wykonawczym filii Ljubljanska Banka w Trbovlje. W  1984 roku  został   wybrany  reprezentantem Słowenii w ówczesnej niższej  izbie  parlamentu  Federacji  Jugosławii. W  1989r  został  wybrany  w  głosowaniu  powszechnym  na  kandydata  Słowenii  w  wyborach prezydenckich. Od  16.05.1989r  do  15.05.1990  pełnił  urząd  prezydenta Jugosławii. Od  1991r  w  LDS; przewodniczący  LDS (1991 – 2002). W latach 1992-2000 oraz 2000-2002  premier  Słowenii. Prezydent Słowenii od 22.12.2002 do 22.12. 2007.
TW SDV (Służba Bezpieczeństwa Państwa), były stały współpracownik - lista Lajovica (patrz na końcu biogramów)
 
JELKO KACIN  - LDS
Ur. 26 listopada 1955 w Celje, Styria. Przewodniczący Liberalnej Demokracji Słowenii od 15 października 2005 do 30 czerwca 2007. Eurodeputowany, w Parlamencie Europejskim przynależy do biura Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) i jest członkiem parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych. Jest także wiceprzewodniczącym Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Mołdawia oraz Wspólnej Komisji Współpracy UE-Macedonia. W komisji parlamentarnej odpowiada również za stosunki z Iranem i krajami Europu Południowo-Wschodniej.
 
ANTON ROP - LDS
Ur. 27 grudnia 1960 w Lublanie, ekonomista, szef LDS (2003-2005), premier Słowenii w latach 2002 - 2004.
 
JANEZ  PODOBNIK - SLS
Ur. w  1959r,  w  Lublanie; z  wykształcenia lekarz; ukończył  gimnazjum  w  Idrji; już  w  czasie nauki  w  gimnazjum  związał  się  z  kołem  "młodych  katolickich  intelektualistów" kierowanym  przez  księdza  Vinko  Kobala; działalność  w  tym  kole  miała   niewątpliwy  wpływ na kształtowanie  się  poglądów Podobnika; w  latach 1978-1984  studiował  medycynę w  Lublanie; w  czasie  studiów  zetknął  się  ze  "Społecznym Ruchem 2000" i został jego  przewodniczącym; po  ukończeniu  studiów,  w  latach  1984-1992  pracował  jako  lekarz  w  Idrjii; w  pierwszych  demokratycznych  wyborach  w  1990r  kandydował  z  ramienia  DeMOSu  w   okręgu  Idrjia,  z  przewagą  pokonując  przeciwników  został  wybrany  na  przewodniczącego okręgu  Idrjia;  w  1992r  z  listy  SLS  wszedł  do  Parlamentu; w  lokalnych  wyborach  w  1994r  zdobył  76%  głosów  i  został  wybrany  burmistrzem  obwodu  Cerkno;  w  wyborach  w  1996r  ponownie  wybrany  na  posła  do  parlamentu,  od  3.12.1996r do 10.11.2000r.  przewodniczący  Parlamentu  Słowenii. Minister Środowiska i Gospodarki Przestrzennej w rządzie J.Janšy (2004-2008).
 
MARJAN  PODOBNIK - SLS
Młodszy brat Janeza Podobnika, ur. w  1961r, pochodzi  z  rodziny  chłopskiej, z  północno-wschodniej  części  Słowenii,  w  Cerknji.  W 1992 r. zastąpił  na  stanowisku  przewodniczącego  Związku Chłopskiego swego szwagra - Ivana  Omana,  zmienił  nazwę  Związku  na  Słoweńska  Partia  Ludowa (SLS),  był jej przewodniczącym w latach 1992-2000, w  rządzie  J. Drnovšeka  pełnił  funkcję  vice -premiera. W 2007r. założył ruch „25 czerwca” (Zavod 25. junij).
 
JANEZ  JANŠA  - SDS
Ur. 17.09.1958r  w  Lublanie; w  1982r ukończył  Wydział  Socjologii, Nauk Politycznych  i  Dziennikarstwa na  Uniwersytecie  w  Lublanie, od  1982r  związany  był ze  Związkiem  Socjalistycznej  Młodzieży  Słoweńskiej  (ZSMS), pod  koniec  lat  80-tych  rozpoczął  współpracę  z  tygodnikiem  Mladina, w 1988r  aresztowany  wraz  z  dwoma  innymi  dziennikarzami  w  związku  z  tzw. „sprawą  Mladiny”; wstąpił  do  kierowanego  przez  France  Tomśićia  Związku Socjaldemokratycznego - później  Partia  Socjaldemokratów  Słowenii; po  ustąpieniu  Joże  Pučnika,  w 1993r. został  przewodniczącym SDS; w  1990r  w pierwszym   postkomunistycznym   rządzie  Słowenii  został  Ministrem  Obrony; w  1993r z  jego  inicjatywy  powstał  Związek  Weteranów  wojny  1990/91r; w  1994r   miał  miejsce  konflikt  między  nim   a  prezydentem  Słowenii,  Milanem Kučanem  w  związku  ze  sprawą  handlu  bronią  dla  Bośniackich  Muzułmanów; wobec  niekorzystnego  dla  siebie  wyniku  głosowania  w  parlamencie "votum nieufności" (49 # 39)  został  odwołany  ze  stanowiska  ministra  obrony, w  1995r  został  wybrany  ponownie  przewodniczącym  SDS  a  w  1996  ponownie   wybrany  posłem  do  parlamentu;  od  stycznia  1997r  do  lipca  1998r  był  przewodniczącym  słoweńskiej  parlamentarnej delegacji  w  NAA; autor  książek Premiki (1992 ), Okopi (1994), 7  let  pozneje  ( 1995 ), 8  let  pozneje ( 1996 ), Na  svoji  strani ( 1998 ). Od 2004 do 2008 premier Słowenii.
 
JOŻE  PUČNIK (9.03.1932 – 11.01.2003)  - SDS
Ur. w  1932r. w  Ćreśnejevicu,  w  1958 roku  ukończył  wydział  filozofii  na  Uniwersytecie  w  Lublanie,  za  udział  w  pracach  komitetu  Revija`  57 aresztowany  i   skazany  na  9  lat  więzienia, wyrok  został  zmniejszony  do  7  lat  na  podstawie  amnestii  z  1961r, po  5  latach  zostaje  zwolniony; bierze  udział  w  redagowaniu  pisma Perspekive   za  co  w  1963r  zostaje  ponownie  aresztowany  za  "szerzenie  propagandy",  zostaje  zwolniony  w  1966r; jesienią  tego  roku  wyjeżdża  do  Niemiec,  gdzie  otrzymuje  azyl  polityczny,  w  1971r  uzyskuje  tytuł  doktora  na  Uniwersytecie  w  Hamburgu,  wykłada  socjologię  na  Uniwersytecie  w  Luneburgu. W  latach  80-tych  zaangażowany  w  pracę  czasopisma  Nova  revija,  jest  współautorem  słynnego  Nr 57,  który  zamieścił  słoweński  program  narodowy;
Współpracował  z  F. Tomśiciem  przy  przygotowaniu  kongresu  założycielskiego  SDS;
od  1989r do  1993r przewodniczący SDS,  jeden  z  inicjatorów  powstania  DEMOSu; którego przewodniczącym był od  1989r  do  1991r (do  rozwiązania  koalicji  DEMOSu).
 
LOJZE  PETERLESKD - NSi
Ur.5.07.1948r  w  Ćuźni,  ukończył  Wydział  Filozofii i  na  Uniwersytecie  w  Lublanie, ekonomię  na  Wydziale  Ekonomicznym, przez  15  lat  był  działaczem Ruchu 2000, w  marcu  1989r  założył  Ruch Chrześcijańskich Demokratów,  który  latem  1989r  przekształcił  się  w  Partię  Słoweńskich  Chrześcijańskich  Demokratów, był przewodniczącym tej partii (1990-2000), w  latach  1990-1992  pełnił  funkcję  premiera  w  rządzie, który  wyłonił  się  po  wyborach  w  1990r.,  w  nowym  rządzie  J.  Drnovšeka  do  1994r  pełnił  funkcję  ministra  spraw  zagranicznych,  w  1993r  został  wybrany  na  wiceprzewodniczącego  Europejskiego  Unii  Chrześcijańskich  Demokratów (  EUCD ), od  1996r  był przewodniczącym  komisji  parlamentarnej  odpowiedzialnej  za  integrację  z  Unią  Europejską. Od czerwca do listopada 2000 minister spraw zagranicznych w rządzie Andreja Bajuka. W 2004 został wybrany do Parlamentu Europejskiego, jest członkiem Europejskiej Partii Ludowej.

TW SDV (lista Lajovica) – źródło informacji w Kościele katolickim.

 
IGOR  BAVČAR
Ur.  w  1955r, skończył  socjologię,  na  początku  lat  80-tych  członek  Związku  Socjalistycznej  Młodzieży  Słoweńskiej, brał  aktywny  udział  w  wydarzeniach  "Słoweńskiej  Wiosny" w  1988r, tworząc  wówczas  Komitet  Obrony  Praw  Człowieka, w  rządzie  Lojze  Peterle  pełnił  funkcję  ministra  spraw  wewnętrznych (1990 – 1993),  dowodził  wojskiem  Słowenii  w  wojnie  1991r.

 TW SDV (były stały rejestrowany współpracownik SDV, funkcjonariusz i członek rezerwy SDV, specjalne źródło (rezydent) SDV

(lista Lajovica)
 
BORUT  PAHOR – ZLSD - SD
Ur. 2.11.1963r  w  miejscowości  Postojna,  z  wykształcenia  politolog,  specjalista  w  dziedzinie  stosunków   międzynarodowych – dyplom  na  FSPN  w  1987r,  po  ukończeniu  studiów  aktywnie  zaangażował  się  w  działalność  Związku Komunistów z  jego ”liberalnym” (kučanowskim) skrzydłem,  które  opowiadało  się  za  politycznym  pluralizmem  i  za  „słoweńskim  narodowym  programem’’; w  latach 1992 - 2004 był posłem  z  listy  ZLSD,  był przedstawicielem  słoweńskiej  delegacji  w  Radzie  Europy, w latach 2000 – 2004 przewodniczący Zgromadzenia Narodowego. W latach 1993-1997 był członkiem Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej, w latach 1995-1996 - członkiem Komitetu Wykonawczego Unii Międzyparlamentarnej, a w latach 1993-2000 - przewodniczącym delegacji słoweńskiej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. W latach 2004 - 2008 Pahor był członkiem Parlamentu Europejskiego. W PE należał do Partii Europejskich Socjalistów. Zasiadał w Komitecie Kontroli Budżetowej oraz Komitecie Spraw Konstytucyjnych PE. Był także wiceprzewodniczącym Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Chorwacja. Od 7.11.2008 – premier Słowenii.
 
DIMITRIJ RUPEL – SDZ – DS – LDS - SDS
Ur. 7.04.1946 w Lublanie, socjolog, polityk, dyplomata i pisarz. Doradca Boruta Pahora ds. polityki zagranicznej. Jeden z założycieli SDZ (Slovenska demokratična zveza – Słoweński Demokratyczny Związek, 1989), który w 1991r. przekształcił się w Partię Demokratyczną (Demokratska stranka – Partia Demokratyczna). Pierwszy minister Spraw Zagranicznych niezależnej Słowenii (1990 – 1993) w rządzie Peterle, a potem Drnovšeka I. W latach 1994 – 1997 burmistrz miasta Lublana, 1997 - 2000 ambasador W USA. 2000 – 2004 Minister Spraw Zagranicznych w rządach Bajuka, Drnovšeka IV i Ropa. Po rozłamie w Partii Demokratycznej w 1994 przeszedł do postkomunistów z LDS, a w 2004r. przeszedł z LDS do SDS Janšy i został ministrem spraw zagranicznych 2004 – 2008. W 2005r. prezydent OECD (Organizacja współpracy Gospodarczej i Rozwoju).
 
MILAN KUČANSDP (Partia Demokratycznych Reform) - ZLSD
Ur. 14.01.1941. Ukończył prawo w Lublanie. Od 1968r. – przewodniczący Związku Młodzieży Słowenii, prawnik, szef KPS (połowa kwietnia 1986 –1989), przewodniczący Prezydium Słowenii (10.05.1990 – 22.12.1992), przewodniczący SDP (1990 – 1993). Prezydent Słowenii (22.12.1992 – 22.12.2002).
Agent KOS (Służba Kontrwywiadu) /SDV (lista Lajovica)
 
FRANCE BUČAR (SDZ)
Jeden z autorów Nr 57 „Nowej Reviji” („Przyczynki do słoweńskiego programu narodowego”), jeden z założycieli Komitetu Obrony Janeza Janšy (później Komitet Obrony Praw Człowieka), później w kierownictwie DEMOSu,
Specjalny współpracownik SDV (lista Lajovica)
 
CIRIL RIBIČIČ (ZLSD-SD)

Syn Mitji Ribičicia (m.in szef UDBA Słowenii). Profesor prawa na uniwersztecie Lublańskim, w 1989-1992 przewodniczący Prezydium ZKS

TW SDV  (lista Lajovica) – były stały współpracownik
 
FRANCE ZAGOŽEN (SDZ - SLS)
Specjalny współpracownik SDV (lista Lajovica)
 
ZMAGO  JELINČIČ PLEMENTI- SNS
Ur. 7.01.1948r. w Mariborze, ukończył farmację w Lublanie (podczas studiów tańczył w Teatrze Narodowym Opery i Baletu), nacjonalista, były  agent  Jugosłowiańskiego  wywiadu  wojskowego (?). W 1991 założył  SNS, której przewodniczy do dziś. W 2002r. i 2007r. kandydował na prezydenta Słowenii.
TW SDV (lista Lajovica)
 
ANDREJ BAJUK - NSi
Ur. 18 października 1943 roku w Lublanie, biznesmen, Po 1945 z rodziną na emigracji w Argentynie Ekonomista z wykształcenia (Argentyna, USA). Pracował dla Banku Światowego, Amerykańskiego Banku Rozwoju (Inter-American Development Bank. Od sierpnia 1994 był delegatem IDB w Europie, z siedzibą w Paryżu. Od drugiej połowy 1999 roku w Słowenii, był ważną figurą słoweńskiej polityki, gdzie m. in. prowadził rozmowy na temat koalicji SLS i SKD, co mu się w pełni udało, potem utworzył własną partię (Nowa Słowenia) z członków SLS i SKD, którzy nie przystąpili do nowego SLS. Od 3.05 do 16.11 2000 był premierem Słowenii.
 
DANILO TÜRK - Zares
Ur. 1952r. – prawnik, dyplomata, profesor prawa międzynarodowego na uniwersytecie w Lublanie (ukończył go w 1975r.), dużo zajmował się kwestiami praw człowieka, mniejszości. W latach 1992-2000 ambasador Słowenii w ONZ, w latach 2000-2005 zastępca gen.sek. (Kofi Annen). Od 23.12.2007 – prezydent Słowenii.
 
JOŻE  GLOBAĆNIK (1923-2007). Przewodniczący DeSUS (1994 – 1990)
 
KARL VIKTOR ERJAVEC - DeSUS

Ur. 21.06.1960. W 1985r. ukończył prawo w Lublanie. Od 2005r. przewodniczący DeSUS

DUŠAN LAJOVIC
Ur.26.01.1925r. w Lublanie. Polityk, dyplomata.  17 kwietnia 2003 r. opublikował 100 tys. kart Centralnej Ewidencji Alfabetycznej byłego MSW Słowenii, m.in. wykaz agentów SDV z datami urodzenia, imiona rodziców, datą rekrutacji i numerem klasyfikacyjnym, na www.udba.net, ale słoweńska służba SOVAnatychmiast zablokowała stronę.           Lista Lajovica                 
 
 
 
Autorzy: Aneta Piątek, rocznik I – Olga Rachajewa, rocznik X
 

Autor publikacji: