Turkmenistan - podział administracyjnyAZJA ŚRODKOWA: