Struktura narodowa państw środkowoazjatyckich i dynamika jej zmian 1989 – 2012 (2)

Państwo/narody 1989 1999 2009   Azja  Śr. Rosja Chiny Iran Afganistan Razem
Kazachstan  Liczba % Liczba % Liczba %           mln
Kazachowie   6.534.616 39,7   8.011.452 53,5 10.096.763 63,1 1,217 0,647 1,460 - - 13,428
Kirgizi        14.112   0,1        10.925   0,1        23.274   0,1            
Uzbecy      332.017   2,0      370.765   2,5      456.997   2,9            
Ujgurzy      185.301   1,1      210.377   1,4      224.713   1,4            
Tatarzy      327.982   2,0      249.052   1,7      204.229   1,3            
Turcy        49.567   0,3        75.950   0,5        97.015   0,6            
Azerowie        90.083   0,5        78.325   0,5        85.292   0,5            
Razem Turcy   7.533.678 45,7   9.006.846 60,2 12.188.283 70,9            
Kurdowie        25.425   0,2        32.764   0,2        38.325   0,2            
Tadżycy        25.514   0,2        25.673   0,2        36.277   0,2            
Razem Irańczycy        25.939   0,4        58.437   0,4        74.602   0,4            
Rosjanie   6.227.549 37,8   4.480.675 29,9    3.793.764 23,7            
Ukraińcy      896.240   5,4      547.065   3,7       333.031   2,1            
Białorusini      182.601   1,1      111.924   0,7         66.476   0,4            
Polacy        59.956   0,4        47.302   0,3         34.057   0,2            
Niemcy      957.518   5,8      353.462   2,4       178.409   1,1            
Razem Słow/Niem   8.324.864 60,5   5.540.328 37,0    4.405.737 27,5            
Ludność 16.464.464 100 14.981.281 100  16.009.597 100            
 
Kirgizja Liczba % Liczba % Liczba %            
Kirgizi 2.229.663 52,4 3.128.147 64,9 3.804.788 71 0,399 0,103 0,187 - - 4,493
Kazachowie      37.318   0,9      42.657   0,9      33.198   0,6            
Uzbecy    550.096 12,9    664.950 13,8    768.405 14,3            
Ujgurzy      36.779   0,9      46.944   1,0      48.543   0,9            
Tatarzy      70.068   1,7      45.438   0,9      31.424   0,6            
Turcy      21.294   0,5      33.327   0,7      39.133   0,7            
Azerowie      15.775   0,4      14.014   0,3      17.267 0,3            
Razem Turcy 2.960.993 69,7 3.975.478 82,5 4.742.758 88,4            
Tadżycy      33.518   0,8      42.636   0,9      46.105   0,9            
Kurdowie      14.262   0,3      11.620   0,2      13.171   0,3            
Razem Irańczycy      47.780   1,1      54.256   1,1      59.276   1,2            
Rosjanie    916.558 21,5    603.201 12,5     419.583   7,8            
Ukraińcy    108.027   2,5      50.442   1,0       21.924   0,4            
Białorusini        9.187   0,2        3.208   0,1         1.394 -            
Niemcy    101.309   2,4      21.471   0,4         9.487   0,2            
Razem Słow/Niem 1.135.081 26,6    678.322 14,0     452.388   8,4            
Ludność 4.257.755 100 4.822.938 100  5.362.793 100            
 
Uzbekistan     1989 % 1996 szac. % 2012[1] %            
Uzbecy  14.142.475 71,4     22.301.000 75 2,647 0,290 0,010 - 2,700 27,948
Ujgurzy 35.762   0,2             51.000 0,2            
Karakałpacy       411.878   2,1   2,5       520.000 1,8            
Kazachowie       808.227   4,1        1.149.000 3,88            
Kirgizi       174.907   0,8           249.000 0,9            
Tatarzy       467.829   2,4   1,5       324.000 1,2            
Tatarzy Krym       188.772   1,0             10.000 -            
Turkmeni 121.578   0,6           172.000 0,6            
Turcy 106.302   0,5           324.000 1,2            
Azerowie 44.410   0,2     ?              
Razem Turcy 16.502.140 83,3     25.100.000 84,8            
Tadżycy       933.560   4,7   3    1.165.000 3,88            
Rosjanie    1.653.478   8,3   5,5       562.000 1,9            
Ukraińcy       153.197   0,8           37.000 -            
Białorusini         30.000   0,1                    
Ormianie         50.537   0,3     ? -            
Niemcy         39.809   0,2           14.000 -            
żydzi         94.689   0,5     ? -            
Razem rusofoni    2.021.710 10,1         700.000?              
Ludność  19.810.077 100     29.559.100              
Turkmenistan     1989   1995   2012[2]       Turcja      
Turkmeni 2.536.606 72 3.403.639 76,7 4.472.800 83,6 0,187 0,037 0,900 0,624   0,699 6,919
Uzbecy    317.333   9,0    408.259   9,2    496.000   9,3            
Kazachowie      87.802   2,49      88.752   2,0      35.000   0,7            
Azerowie      33.365   0,9       brak        27.000   0,5            
Tatarzy      39.277   1,1      35.501   0,8      22.000   0,4            
Turcy           227            13.000   0,2            
Karakałpacy        3.062   0,1            4.000   0,1            
Razem Turcy 3.017.682 85,6 3.936.151 88,7 5.065.800 94,8            
Beludżowie      28.280   0,9           50.000   0,9            
Persowie        7.637   0,2           12.000   0,2            
Kurdowie        4.387   0,1             8.000   0,2            
Razem Irańczycy      40.304   1,2           70.000   1,3            
Rosjanie    333.892   9,5    297.319   6,7     140.000   2,6            
Ukraińcy      35.578   1,0     brak         10.000   0,2            
Białorusini     9.220   0,3     brak   - -            
Niemcy        4.434               2.000              
Ormianie      31.829   0,9     brak         23.000   0,4            
Razem rusofoni    414.263 11,4 297.319   6,7     175.000   3,2            
Ludność 3.522.717 100 4.437.600 100   5.330.400 100            
 
Tadżykistan     1989       2000   2010       Chiny      
Tadżycy 3.172.400 62,3 4.898.382 79,9 6.373.834 84,3 1,247 0,200 0,051 0,081     8,349 16,302
Uzbecy 1.197.800 23,5    936.703 15,3    926.344 12,2            
Kirgizi Lakai          51.001   0,8      65.555   0,9            
Kirgizi      63.832   1,3      65.515   1,1      60.715   0,8            
Turkmeni      20.487   0,4      20.270   0,3      15.171   0,2            
Tatarzy      72.228   1,4      18.939   0,3        6.495   0,1            
Tatarzy Krymscy        7.214   0,1 - - - -            
Kazachowie      11.376   0,2           936 -            595 -            
Razem Turcy 1.372.937 26,9 1.093.364 17,8  1.075.275 14,0            
Pamirzy[3]        135.000   2,0    140.000[4] 1,9            
Niemcy       32.700  0,5        1.136 -           446 -            
Rosjanie     388.500  7,6       68.171   1,1      34.838 0,5            
Ukraińcy       41.400  0,8         3.787   0,1        1.090 -            
Białorusini         7.247  0,1               104              
Ormianie       5.651  0,1             7.700 0,1            
Razem Słow/Niem     505.498  9,1       73.100   1,2       50.804 0,6            
Ludność  5.092.600 100  6.127.493 100  7.564.502 100            


[1] Wyniku pierwszego spisu powszechnego w niepodległym Uzbekistanie będą znane w 2013 roku.
[2] Dane szacunkowe, dokładne dane spisu z grudnia 2012 r. będą dostępne w wersji wstępnej latem 2013.
[3] Pamirzy to grupa plemion pamirskich mówiąca różnymi językami: szugni (65%), ruszani (13%), wakhi (12%), Bartangi (5%), jazgulami (3%), chufi (1.5%), iszkaszimi (0.8%).  5-13 tys. Mówi językiem jagnobi.
[4] W spisie z 2010 roku zostali podzieleni na poszczególne grupy etniczne. Ilość szacunkowa, procent w zaokrągleniu

Przemieszanie narodów tytularnych w Azji Środkowej oraz mniejszość rosyjska i rusofoni (w tym Ukraińcy, Białorusini, Niemcy)

Naród Kazachstan Kirgizja Uzbekistan Turkmenia Tadżykistan Poza wł. rep.  w Azji Środkowej Razem poza Rep. Liczebność narodu w mln
Uzbecy 0,457 0,768 22,301 0,496 0,926 2,647 5,647 27,948
Kazachowie 10,098 0,033 1,149 0,035 brak 1,217 3,330 13,428
Turkmeni - - 0,172 4,472 0,015 0,187 2,447   6,919
Kirgizi 0,023 3,804 0,249 0,001 0,126 0,399 0,689   4,493
Tadżycy 0,036 46.105 1.165.000 - 6,374 1,247 9,928 16,302 
 
Rosjanie w tys. 3.793.000 419.000 562.000 140.000    34.838          4.949.000
Rusofonii 4.405.737 452.388 700.000?  175.000    50.804     5.783.929

AZJA ŚRODKOWA: