A latka lecą, lecą... W styczniu

Styczeń 1988

1 stycznia - zakończono zagłuszanie audycji Radia Wolna Europa. Radio wprowadziło zmiany programu, m.in. bezpośrednie rozmowy z Polską na antenie.

Styczeń 1989

Nowe prawo paszportowe zapewniło wszystkim obywatelom posiadanie w domu paszportu, wydanego na 10 lat.

16-18 stycznia 1989 - X Plenum KC PZPR ogłosiło gotowość rozmów z opozycją.

21 stycznia 1989 - ksiądz Stefan Niedzielak został zamordowany w swym domu na plebanii św. Karola Boromeusza na Powązkach (Jan Olszewski w swojej książce sugerował akcję KGB i zacieranie śladów przez prowadzących śledztwo).

27 stycznia 1989 - Kiszczak, Mazowiecki i Wałęsa uzgodnili w willi MSW w Magdalence termin i tryb spotkań Okrągłego Stołu.

30 stycznia 1989 - zamordowano na plebanii księdza Stanisława Suchowolca, duszpasterza „S” z Białegostoku.

Styczeń 1990

1 stycznia 1990 - start ekonomicznego planu Leszka Balcerowicza. Sztywny kurs - 9,5 tys. zł za dolara na czas nieokreślony. Napływały na lokaty spekulacyjne pieniądze z zagranicy. „Solidarność” podjęła się ochrony rządowego programu gospodarczego.

Wprowadzono „popiwek” - 500 % podatku od ponadnormatywmego wzrostu wynagrodzeń. Przywrócone stosunki dyplomatyczne miedzy Polską a Izraelem (zerwane w 1967 roku).

11 stycznia 1990 - "Chcecie rozwalić ZSRR?", pytał Gorbaczow Litwinów. W Albanii stan wyjątkowy.

15 stycznia 1990 - w Krakowie powstało bez koncesji radio RMF FM.

12 stycznia 1990 - Mieczysław Rakowski w mieszkaniu Władimira Ałganowa w Warszawie odebrał pół mln dolarów pożyczki od KPZR dla PZPR.

Bronisław Ciastoń został ambasadorem w Albanii.

28 stycznia 1990 - „zjazd do zajezdni”, ostatni, XI zjazd PZPR. Powstał PUS (Polska Unia Socjaldemokratyczna) i spadkobierczyni PZPR, SdRP (Socjaldemokracja RP). Przewodniczący SdRP - Aleksander Kwaśniewski, wiceprzewodniczący Tomasz Nałęcz, sekretarz generalny Leszek Miller. Rząd Mazowieckiego oświadczył, że dotrzymanie umów Okrągłego Stołu nadal uważa za zgodne z polską racją stanu.

W styczniu wzrost cen o 76 %.

Styczeń 1991

Prezydenturę rozpoczął Lech Wałęsa.

W ostatnich dniach urzędowania Jaruzelski odmówił podpisania ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje w wyniku stanu wojennego.

Powstał klub parlamentarny Unia Demokratyczna.

12 stycznia 1991 - sejm powołał rząd J. K. Bieleckiego; wicepremier i minister finansów - nadal Leszek Balcerowicz, MSZ - nadal Krzysztof Skubiszewski, MON - nadal Piotr Kołodziejczyk.

17 stycznia 1991 - prokuratura zapowiedziała procesy o palenie akt SB (Henryk Dankowski, Krzysztof Majchrowski, Tadeusz Szczygieł).

21 stycznia 1991 - atak komandosów radzieckich na zbuntowanej Łotwie.

30 stycznia 1991 - Trybunał Konstytucyjny orzekł zgodność z konstytucją instrukcji MEN o nauczaniu religii w szkołach.

Węgry otrzymały status członka stowarzyszonego z NATO.

Aleksander Małachowski ogłosił w „Po prostu” upadek prezydentury Wałęsy.

Styczeń 1992

1 stycznia 1992 - nowe prawo podatkowe - PIT-y, trzy progi dochodowe i możliwość odliczania ulg.

Rosja zmniejszyła o połowę dostawy gazu do Polski.

W Niemczech weszła w życie ustawa o dostępie obywateli do akt Stasi. Powołano w tym celu specjalny urząd (Gaucka). Bundestag powołał Komisję ds. Przezwyciężenia Skutków Dyktatury SED z uprawnieniami śledczymi.

Ukazała się książka Mirosława Dakowskiego i Jerzego Przystawy „Via Bank i FOZZ - o rabunku finansów Polski”, oparta m.in. na notatkach pracownika NIK Michała Falzmanna, zmarłego potem nagle na serce w lecie 1991 roku, ujawniająca ogromne nadużycia przy nielegalnym wykupie polskich długów oraz agenturalny charakter zaangażowanych w to spółek i osób.

Styczeń 1993

Rozpadła się Czecho-Słowacja na dwa niezależne państwa Czechy i Słowację.

Rządy w USA objął nowy prezydent, Bill Clinton.

Weszły w życie ustawy o podatku VAT i akcyzie, przestał istnieć państwowy Komitet ds. Radia i Telewizji, oraz „O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”.

3 stycznia 1993 - pierwszy koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka, etatowego pracownika PR III.

Promocja książki Lewy czerwcowy Jacka Kurskiego i Piotra Semki, składającej się z wywiadów z Jarosławem Kaczyńskim, Adamem Glapińskim, Janem Parysem, Antonim Macierewiczem i Grzegorzem Kostrzewą-Zorbasem. Rzecznik prezydenta Wałęsy Andrzej Drzycimski określił ich jako „insekty biegnące w szparach chodnika”. Jarosław Kaczyński ujawnił, że Mieczysław Wachowski był agentem SB; Wachowski nazwał Kaczyńskiego „ogryzkiem politycznym”.

18 stycznia 1993 - minister sprawiedliwości Zbigniew Dyka (ZChN) powiedział wywiadzie dla „GW”, że postępowanie karne przeciwko byłym szefom Art-B zostanie najprawdopodobniej zawieszone, bo nie jest jasne, czy „oscylator” bankowy jest karalny.

Zatonął na Bałtyku prom „Heweliusz”.

21 stycznia 1993 - Wałęsa zwrócił się do I Prezesa SN, Adama Strzembosza o rozstrzygnięcie sprawy swej współpracy z SB. 1 lutego 1993 Strzembosz odmówił z braku podstawy prawnej.

25 stycznia 1993 - premier Suchocka „utraciła zaufanie” do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Dyki, włączył w postępowanie w sprawie Wachowski/ Kaczyński Andrzeja Jacka Kaucza, który w stanie wojennym żądał dla Władysława Frasyniuka 10 lat więzienia.

26 stycznia 1993 - wstrzymano druk upadającego dziennika „Nowy Świat”.

29 stycznia 1993 - wielotysięczna demonstracja przeciwników Wałęsy pod Belwederem, spalenie kukły z napisem „Bolek”.

Sejm uchylił immunitet poselski Maciejowi Zalewskiemu.

Poseł Piotr Abramski, przewodniczący podkomisji sejmowej ds. projektu ustawy lustracyjnej poinformował, że zostanie on przekazany Sejmowi w marcu.

Styczeń 1994

Weszła w życie ustawa lustracyjna na Węgrzech.

Andrzej Kaucz został szefem Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu po czym oddelegowano go do Warszawy.

Prezes GUC Ireneusz Sekuła nieoficjalnie zaproponował PKP przewozy TIR-ów niskopodłogowymi wagonami. Aleksander Gawronik zaproponował PKP, że sfinansuje ich budowę za niższe stawki. W kilka dni później prezes GUC Sekuła zapowiedział podwyższenie opłat tranzytowych za transport kołowy.

Polska, Węgry, Czechy i Słowacja przystąpiły do programu NATO „Partnerstwo dla Pokoju”.

14 stycznia 1994 - na miesiąc odroczono proces Adama Humera i innych.

25 stycznia 1994 - pierwsze notowanie giełdowe akcji Banku Śląskiego. 13-krotnie przebicie, cena 6,5 mln zł za sztukę. NIK wykazał wkrótce, że 84 % startujących akcji należało do pracowników BŚ.

27 stycznia 1994 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała Polsatowi koncesję na jedyny prywatny program telewizyjny.

Likwidatorem majątku b. PZPR (do stycznia 1998) został Ryszard Tomalak, b. pracownik Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

Styczeń 1995

1 stycznia 1995 - weszła w życie denominacja złotówki o cztery zera. 10 000 zł = 1 PLN. Pojawił się dawno nie widziany grosz. Nowe banknoty wydrukowano w Anglii, w dużej mierze wybrakowane.

Polska nie miała ministra obrony, minister spraw zagranicznych znajdował się w stanie zawieszonej dymisji.

3 stycznia 1995 - „S” służby zdrowia po 35 dniach zakończyła strajk głodowy. Rząd zobowiązał się podnieść płace budżetówki o 6 % powyżej inflacji. Andrzej Olechowski oskarżył rządzącą koalicję o działania agenturalne, niezgodne z polską racją stanu.9 stycznia 1995 - Brigitte Bardot napisała do Wałęsy list z protestem przeciwko planowi odstrzału 100 wilków w Bieszczadach.

11 stycznia 1995 - powstał „konwent Św. Katarzyny” partii prawicowych przed wyborami prezydenckimi.

20 stycznia 1995 - w Warszawie powstało Międzynarodowe Centrum Humanitarnej Pomocy Czeczenii.

30 stycznia 1995 - blokada „S” w Ministerstwie Zdrowia w obawie przed redukcjami zatrudnienia. Zwolnienia wstrzymano.

Największą sympatią przed wyborami na prezydenta cieszyli się Aleksander Kwaśniewski i Jacek Kuroń.

Wiceminister współpracy gospodarczej z zagranicą, Maciej Leśny, okazał się jednym z podejrzanych w aferze „rublowej”.

Styczeń 1996

Płk Zbigniew Sz., zdemaskowany jako szpieg CIA w Polsce, otrzymał roczną odprawę z wojska i wyjechał do USA, zachowując prawo do emerytury. 2 stycznia 1996 - Władimir Ałganow, wicerezydent KGB w Polsce, przyznał, że od 1986 roku utrzymywał przyjacielskie stosunki z Józefem Oleksym, wówczas I sekretarzem KW PZPR w Białej Podlaskiej.

16 stycznia 1996 - Sejmowa Komisja Konstytucyjna przyjęła projekt nowej Konstytucji RP.

Pierwsza zagraniczna wizyta nowego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego - Niemcy, Francja i Belgia.

Tygodnik "Wprost" ujawnił, że w najwyższych władzach SLD działa trzech szpiegów rosyjskich - „Kat”, „Minim” i „Olin”.

24 stycznia 1996 - premier Oleksy złożył dymisję. Prokuratura WOW wszczęła śledztwo w sprawie jego domniemanej współpracy z rosyjskim wywiadem. Prowadził je prok. Sławomir Gorzkiewicz.

25 stycznia 1996 - tygodnik "NIE" (nr 4) napisał: „Powiedzmy sobie jasno. >>Minim>Kat

27 stycznia 1996 - Oleksy został przewodniczącym SdRP (zgodnie z wróżbą z lipcowego numeru pisma „Wróżka”, które przepowiedziało jego kłopoty z wywiadem rosyjskim i ustąpienie z funkcji premiera).

Styczeń 1997

1 stycznia 1997 - reforma centrum administracyjno-gospodarczego rządu, UOP podporządkowano premierowi.

3 lutego 1997 - wicepremier minister finansów Grzegorz Kołodko podał się do dymisji, jego następcą został Marek Belka.

27 stycznia 1997 - zakończono śledztwo przeciwko właścicielowi spółki Art-B Bogusławowi Bagsikowi, oskarżonemu o przywłaszczenie 4,2 bln starych złotych dzięki podwójnemu oprocentowaniu w różnych bankach (tzw. „oscylator”).

Styczeń 1998

Vaclav Havel ponownie wybrany na prezydenta Czech.

Weszła w życie ustawa lustracyjna w Bułgarii.

8 stycznia 1998 - Sejm ratyfikował konkordat, odłożony od 1993 roku.

15 stycznia 1998 - nowym prezesem ZUS został Stanisław Alot, sekretarz Komisji Krajowej NSZZ "S".

Abp lubelski Józef Życiński przedstawił publicznie rozliczenie finansowe swej archidiecezji, zachęcając do tego innych księży.

Powstał dokument końcowy Przygotowania do Negocjacji z Unią Europejską.

29 stycznia 1998 - ukazał się „Nasz dziennik”, ogólnopolska gazeta katolicka, związana z Radiem Maryja.

Styczeń 1999

Weszły w życie cztery wielkie reformy rządu Buzka - samorządowo-administracyjna, zdrowotna, edukacyjna i ubezpieczeniowa. Powstało 16 wielkich województw i 400 powiatów.

Bogusław Nizieński rozpoczął działalność jako rzecznik interesu publicznego.

„Gazeta Wyborcza” wywołała skandal, związany z wyłożeniem w ambasadach RP wydanego przez PAI opracowania Jana Żaryna o historii Polski; autor podawał fakty z okresu wprowadzania transformacji ustrojowej niezgodnie z poglądami „GW”.

Trwały strajki anestezjologów.

6 stycznia 1999 - Izba Wojskowa Sądu Najwyższego uchyliła decyzję o tymczasowym aresztowaniu Heleny Wolińskiej i zwróciła sprawę Wojskowemu Sądowi Okręgowemu, co wstrzymało wystąpienie do Wielkiej Brytanii o ekstradycję Wolińskiej.

16-17 stycznia 1999 - I Zjazd RS AWS. Przewodniczącym został Jerzy Buzek, honorowym przewodniczącym Marian Krzaklewski, sekretarzem generalnym Janusz Tomaszewski.

Universal opuścił giełdę. Długi spółki przekroczyły 300 mln zł.

Okazało się, że wprowadzony przez ZUS program informatyczny „Płatnik” źle funkcjonuje, a co piąty dokument złożony w ZUS wymagał poprawki.

Grupa posłów AWS zagroziła, że jeśli Sejm nie przyjmie ustawy o powszechnym uwłaszczeniu, zagłosują przeciwko budżetowi.

Blokady dróg organizowane przez Samoobronę, „S” RI i kółka rolnicze. W ewentualnym referendum za wejściem do UE głosowałoby 78 % obywateli.

Styczeń 2000

Urlopy macierzyńskie przedłużono z 16 do 20 tygodni.

4 stycznia - Sąd Apelacyjny uznał wiceministra transportu Krzysztofa Luksa za kłamcę lustracyjnego.

13 stycznia 2000 - Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie domniemanego zagarnięcia przez szefów SdRP 7,5 mln dolarów, które należały do PZPR.

18 stycznia 2000 - rozpoczął się proces lustracyjny Janusza Tomaszewskiego z RS AWS. (Po 16 miesiącach SL orzekł że był on zarejestrowany w 1982-1990 jako TW "Bogdan", ale brak dowodów, że podjął współpracę).

19 stycznia 2000 - Andrzej Wajda dostał Oscara za całość twórczości.

20 stycznia 2000 - rząd RP uznał dziewięciu dyplomatów rosyjskich za persona non grata.

29 stycznia 2000 - Deutsche Bank przejął BIG Bank Gdański dzięki poparciu PZU SA, akcjonariusza banku.

Styczeń 2001

Urlopy macierzyńskie przedłużono z 20 do 26 tygodni.

Trwały strajki pielęgniarek.

Telewizyjne publiczne „Wiadomości” podały wielokrotnie anonimową informację, że PKN Orlen dofinansował kampanię prezydencką Mariana Krzaklewskiego.

Powstała Platforma Obywatelska - Maciej Płażyński, Andrzej Olechowski, Donald Tusk.

Warszawski Sąd Apelacyjny uznał, że sprawa śmiertelnego pobicia w 1983 roku Grzegorza Przemyka od ponad roku jest przedawniona.

19 stycznia 2001 - sejmowa komisja kultury i środków przekazu i grupa posłów AWS oskarżyły KRRiTV o dyskryminowanie Radia Maryja.

23 stycznia 2001 - Wlk. Brytania zezwoliła na klonowanie embrionów w celu produkcji tkanek do przeszczepów.

W Wlk. Brytanii stwierdzono epidemię choroby Creutzfelda-Jacoba wśród bydła. W obwodzie kaliningradzkim Rosja rozmieściła głowice nuklearne.

Zakończono liczenie głosów w wyborach prezydenckich w USA. Wygrał George W. Bush.

Styczeń 2002

W 12 państwach Unii Europejskiej wprowadzono wspólną walutę - euro.

„Wojna” rządu Millera z Radą Polityki Pieniężnej.

Raport NIK nakazał dywersyfikację źródeł dostaw gazu dla Polski.

21 stycznia 2002 - sąd w Warszawie skazał Aleksandra Gawronika na 3 lata i 8 miesięcy więzienia za przywłaszczenie sobie 1,8 mln zł z kasy Art-B.

Sejm uchylił immunitet poselski Andrzeja Leppera.

Podał się do dymisji Andrzej Gelberg, wieloletni redaktor naczelny "Tygodnika Solidarność". Nowym p.o. naczelnego został Jerzy Kłosiński.

Posłowie odrzucili wniosek prezydenta, by obniżyć ich uposażenia.

Sąd Apelacyjny przekazał sprawę Ireneusza Kościuka, oskarżonego o śmiertelne pobicie w 1983 roku Grzegorza Przemyka, do sądu okręgowego. Kościuk będzie sądzony czwarty raz.

31 stycznia 2002 - rozpoczęło się wypłacanie wyrównań dla robotników przymusowych, poszkodowanych przez III Rzeszę.

Autor publikacji: 
Archiwum ABCNET 2002-2010: