A LATA LECĄ, LECĄ, LECĄ...

Listopad 1988

1 listopada 1988 - Mieczysław Rakowski podjął decyzję o likwidacji Stoczni Gdańskiej, co opozycja uważała za akt zemsty za to, że w 1980 roku powstała tam „Solidarność”.

Margaret Thatcher spotkała się z Lechem Wałęsą w Gdańsku.

30 listopada 1988 - debata telewizyjna przewodniczącego OPZZ Alfreda Miodowicza z Lechem Wałęsą, nieobecnym na publicznej scenie od grudnia 1981. Wałęsa podziękował Polakom za cierpliwe podtrzymywanie „Solidarności”.

Listopad 1989

Cena dolara w Polsce spadła do średnio 5,5 tys. zł.

9 listopada 1989 - padł mur berliński pod fizycznym naporem przechodzących górą Niemców.

10 listopada 1989 - w Bułgarii ustąpił szef partii i państwa, Todor Żiwkow.

Popularność polityków wg CBOS: Wałęsa: 55%, Mazowiecki - 15,2%, Jaruzelski - 8,4%.

17 listopada 1989 - rozpadł się pomnik Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie podczas demontażu na Placu, już Bankowym.

19 listopada 1989 - w Pradze powstało Forum Obywatelskie, podjęto rozmowy z rządem na temat demokratyzacji.

Sejm zlikwidował ORMO i Urząd ds. Wyznań.

Czarnorynkowa cena benzyny sięgnęła 2 500 zł za litr.

Mazowiecki w Moskwie. Pierwszy raz w historii polskie władze złożyły hołd pomordowanym w Katyniu.

Na Węgrzech referendum na temat wyborów prezydenckich, usunięcia partii z zakładów pracy i rozliczenia jej z majątku.

Listopad 1990

Komisja Likwidacyjna RSW „Prasa” zmieniła już redaktorów naczelnych 120 gazet.

"Polska Zbrojna" ujawniła, że marszałek PRL Michał Rola-Żymierski od 1932 roku był agentem wywiadu sowieckiego.

11 listopada - po raz pierwszy po wojnie oficjalne obchody Dnia Niepodległości.

Sejm 167 głosami przeciwko 120 przyjął ustawę o przejęciu przez Skarb Państwa majątku b. PZPR (już rozkradzionego).

25 listopada 1990 - wybory prezydenckie, startowało 7 kandydatów: Bartoszcze, Cimoszewicz, Mazowiecki, Moczulski, Morawiecki, Tymiński, Wałęsa. Do II tury wszedł Wałęsa - 39,96 %, i Tymiński - - 23,1 %; odpadł premier Mazowiecki.

OBOP - 42 % badanych opowiedziało się za pozbawieniem b. komunistów prawa piastowania stanowisk publicznych (przeciwko było 45,5 %).

Zarejestrowano ponad milion bezrobotnych.

Listopad 1991

Rolnicy zakończyli głodówkę, prowadzoną przed Sejmem, po obietnicy ministra rolnictwa, że wprowadzi nowe zasady spłaty kredytów.

Zniesiono przywileje darmowych leków dla byłych pracowników służb mundurowych. Parafowano układ o stowarzyszeniu Polski z EWG.

26 listopada 1991 - Polska została przyjęta do Rady Europy jako trzecie po Węgrzech i Czechosłowacji państwo Europy Środkowej.

Prokurator Zbigniew Goszczyński wszczął śledztwo przeciwko Leszkowi Millerowi i Mieczysławowi Rakowskiemu (SdRP) o wywóz bez zezwolenia dewiz do Moskwy (sprawa „pożyczki moskiewskiej”).

Listopad 1992

Wybory prezydenckie w USA wygrał demokrata Bill Clinton.

Do kraju wróciły prochy gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

W Berlinie rozpoczął się proces ostatniego przywódcy komunistycznego NRD, Ericha Honeckera.

Kontrolerzy NIK usiłowali skontrolować URM, co uniemożliwił im szef, Jan Rokita. Prezes NIK, Lech Kaczyński, nazwał postępowanie Rokity naruszeniem ustawy o NIK i konstytucji.

Ukazał się Pamiętnik Anastazji P. (pseudonim Marzeny Domaros), opisującej stosunki i skandale obyczajowe w Sejmie.

Połowa badanych Polaków uważała Jaruzelskiego za bohatera i patriotę.

Listopad 1993

Powstał rząd Waldemara Pawlaka.

KRRiTV powołała na prezesa spółki Telewizja Polska SA Wiesława Walendziaka.

Społeczny Komitet Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni wystosował protest, domagając się ustalenia sprawców zbrodni oraz żądając zmiany kwalifikacji prawnej czynu na zbrodnię ludobójstwa, która nie ulega przedawnieniu.

Zarząd Fundacji Radio „Solidarność” sprzedał udziały spółce Radio Eska ZPR.

Bank Śląski ogłosił subskrypcję na 2 mln 790 tys. akcji. Hossa na giełdzie. 800 tys. chętnych otrzymało po 3 akcje.

Listopad 1994

1 listopada 1994 - po incydencie z interwencją policji wobec Rosjan na Dw. Wschodnim premier Czernomyrdin odwołał wizytę w Polsce. Niedługo potem Milczanowski „na kolanach” przepraszał w Moskwie za ten incydent.

Wyszedł z więzienia Grzegorz Piotrowski.

Zarysował się rozłam w UW. Forum Demokratyczne (Kuratowska) stwierdziło, że do UW „wkradł się obcy partii styl uprawiania polityki”, Mazowiecki ostrzegł, że dyskusje osłabiają partię.

Listopad 1995

Rozpoczęła się sprzedaż powszechnych świadectw udziałowych z Programu Powszechnej Prywatyzacji. Obywatel płacił 200 tys. (20 zł) opłaty manipulacyjnej za świadectwo.

Wybory prezydenckie. Do II tury przeszli Aleksander Kwaśniewski i Lech Wałęsa. W Gruzji wybory prezydenckie wygrał 75 % głosów postkomunista Eduard Szewardnadze.

Przed debatą telewizyjną kandydat na prezydenta Wałęsa nie chciał się przywitać z Kwaśniewskim, proponując, że zamiast ręki poda mu nogę. 19 listopada 1995 - wybory prezydenckie wygrał Aleksander Kwaśniewski, który zapowiedział, że będzie prezydentem wszystkich Polaków.

Listopad 1996

Wybory w Rumunii wygrała prawica i centrum.

Komisja sejmowa przyjęła niekorzystne dla Milczanowskiego sprawozdanie z „afery Oleksego”.

Ujawniono, że SdRP winna jest państwu i innym wierzycielom 22 mln nowych złotych i sabotuje wyroki sądowe.

Okazało się, że koalicja SLD-PSL finansuje z publicznych środków pisma „Fakty” i „Wiadomości Kulturalne”.

Listopad 1997

Po kazaniu ks. Jankowskiego, w którym zaprotestował przeciwko nadmiernemu udziałowi Żydów we władzach państwowych, abp Tadeusz Gocłowski zawiesił go jako proboszcza kościoła św. Brygidy.

Powstał rząd Jerzego Buzka. Wicepremierzy: Leszek Balcerowicz i Janusz Tomaszewski.

Andrzej Kapkowski, b. oficer SB, ustąpił z funkcji szefa UOP.

NIK zaalarmowała ministra skarbu Wąsacza, że wycena Domów Towarowych Centrum jest rażąco zaniżona, co może narazić Skarb Państwa na stratę ok. 85 mln zł.

Listopad 1998

Min. sprawiedliwości Hanna Suchocka wystąpiła o ekstradycję z Wlk. Brytanii b. prokurator Heleny Wolińskiej, która fałszując dokumenty przyczyniła się do stracenia Augusta Fieldorfa "Nila". Do dziś nie ekstradowana.

Poseł Mariusz Kamiński z AWS (Liga Republikańska) założył interpelację w Sejmie do ministra koordynatora służb specjalnych Janusza Pałubickiego o podstawy prawne, przebieg działania i wnioski czteroosobowej komisji (tzw. komisji Michnika), która wiosną 1990 roku badała archiwa MSW. Minister udzielił skąpych wyjaśnień.

Listopad 1999

Studenci w Belgradzie demonstrowali przeciwko polityce Miloszewicza.

Jedenaście osób złożyło zażalenia na postanowienie Prokuratury Okręgowej w Radomiu o umorzeniu śledztwa w sprawie „ścieżek zdrowia”, czyli zbiorowego bicia przez milicjantów uczestników protestów społecznych w tym mieście w 1976 r. Zażalenie złożyła też radomska „S”.

Prokuratorowi Witoldowi Kuleszy zabrakło 14 głosów poselskich do powołania go na funkcję prezesa IPN.

Toczyły się rozmowy na temat wysokości odszkodowań przemysłu niemieckiego dla byłych pracowników przymusowych III Rzeszy.

Listopad 2001

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej zażądali należnego im prawnie wyrównania do pensji w wysokości 325 tys. zł.

Lepper przepędził na czele kupców komornika z likwidowanego targowiska. Nowym szefem WSI został Marek Dukaczewski (pracownik Kancelarii Prezydenta, który ujawnił, że był współpracownikiem służb specjalnych PRL). Prasa wykryła, że miesiąc wcześniej warszawska Prokuratura Okręgowa umorzyła po cichu śledztwo w sprawie prywatyzacji Domów Towarowych Centrum. NIK złożył zażalenie.

Sąd prawomocnym wyrokiem nakazał Stowarzyszeniu Ofiar Wojny (Mieczysława Janosza) oddanie żwirowiska w Oświęcimiu Skarbowi Państwa. Pełnomocnikiem Stowarzyszenia był Henryk Dzido, poseł Samoobrony.

Listopad 2002

Skierowano do sądu oskarżenie Andrzeja Milczanowskiego w związku z oskarżeniem premiera Oleksego o szpiegostwo na rzecz Rosji.

Opr. Teresa Bochwic

Autor publikacji: 
Archiwum ABCNET 2002-2010: