Litwa - granice - mapa

Kolor brązowy - granice z lipca 1920 r. traktat litewsko-sowiecki
Kolor ciemnoniebieski (Augustów - Sztabin) - według Litwinów - ziemie olupowane przez Polskę do 1939 roku, a potem przez Rzeszę, czyli obecnie przez III RP, a wcześniej przez PRL (sic!)
Kolor fioletowy (Suwałki-Sejny) ziemie okupowane - według Litwinów - przez Rzeszę na mocy Paktu Mołotow-Ribbentrop, yli obecnie przez III RP, a wcześniej przez PRL (sic!)
Kolor jasnobrązowy (Druskienniki, Sołeczniki) - ziemie włączone do Litwy Sowieckiej w 1944 roku, a ciemniejszy region Wilna włączony do Republiki Litewskiej w 1939 roku.

INTERMARIUM: