Podział administracyjny Słowacji 1910 - 2004 - mapy

Słowacja - Górne Węgry

Okresy Republiki Słowackiej 20041 - Bratislawski kraj
2- Trnawski kraj
3 - Trenczinski kraj
4 - Nitrzanski kraj
5 - Żilinski kraj
6 - Banskobistrzicki kraj
7- Preszowski kraj
8 - Koszicki kraj

MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: