Rozmieszczenie Ormian w Turcji (w tym wMałej Armenii - Cylicja) w końcu XIX w. przed początkiem ludobójstwa oraz obecna Armenia


MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: