Kaukaz Płd. – struktura etniczna i dynamika zmian 1989 - 2011

  1989 2002 2010 Turcja: Lazowie/ Rosja
Gruzja 5.400.800 100 4.371.500[1] 100 4.436.400  100 Chweneburi  
Gruzini 3.787.4   70.1 3661.2    83.8     50/60.000 157.000
Swanowie   200.000   Iran: Ferejdani  
Megrelowie   550.000 12,2   100.000[2]  
Abchazowie       95.853 1,8       3.527    0,1        
Osetyńcy    164.1    3     38.028     0,9        
Azerowie    307.6   5,1   284.800       5,7        
Ormianie    307.6     8.1   284.800       5.7        
Kurdowie      33.3     0,6     20.800    0.5        
Grecy    100.3    1,9     15.200      0,3        
Rosjanie    341.2    5,7     67.700      1,5        
Ukraińcy      52.4     1       7.000       0,2        
Razem    393,6 6,7        
 
Armenia 3.304.776 100 3.213.011 [3] (2001) 2,871,509[4] 100    
Ormianie 3.083.616   93,3 3,145,354 97,9 język  97,7    
Gruzini        1.364     0,04 brak          
Grecy        4.650     0,1        1.176  0,03        
Azerowie      84.860     2,5 Brak          
Asyryjczycy        5.963     0,1        3.409  0,4        
Kurdowie      56.127     1,6        1.519  0,04         1    
Jezydzi      40.620  1,2 język    
Rosjanie      51.555     1,5      14.660  0,4 język 0,9    
Ukraińcy        8.341     0,2        1.633 0,05        
Białorusini         1.061     0,03 brak          
Razem       60.957     1,23      16.293 0,45        
  1999 2009  
Azerbejdżan  7.021.178  100 7.953.438 100 8.922.400 100   Dagestan
Azerowie  5.804.980    82,7 7.205.464 90,6 7.200.000 91,6 17.000.000   100.000
Turcy M.       17.705      0,3      43.454   0,5       38.000   0,4    
Tatarzy       28.019      0,4      30.011   0,4       25.900   0,3    
Gruzini       14.197      0.2      14.877   0,2         9.900   0,1    
Ormianie     390.505      5,6    120.745   1,5     120.300  1,35    
Lezgini     171.395      2,4    178.021   2,2     180.300  2,02    
Awarzy       44.072      0,6      50.871   0,6       49.800   0,56    
Cachurzy       13.318      0,2      15.877   0,2       12.300  0,14    
Tatowie       10.239      0,1      10.922   0,1       25.200  0,28    
Tałysze       21.169      0,3      76.841   1,0     112.000  1,26    
Kurdowie       12.226      0,2      13.075   0,2         6.100  0,07    
 
Rosjanie     392.304      5,6 141.687   1,8     119,300  1,35    
Ukraińcy       32.345      0,5   28.984   0,4       21.500  0,2    
Razem     424.649      6,1 170.671    2,2     140.800  1,55    

[1] Bez Abchazji Osetii Płd.
[2] Gruzini Ferejdani – na zachód od Isfahanu, potomkowie zislamizowanych przesiedleńców z Kachetii i Karelii z początku XVII wieku.
[3] W rzeczywistości ludność wynosiła 3,002,594, by ten fakt ukryć podawano liczbę mieszkańców de iure, a nie de facto
[4] W czasie ostatnich 10 lat wyjechało z kraju 173.000 osób, a 12.6% objętych spisem obywateli przebywa poza Armenią.

Kościół Asyryjski – 1552 rozłam – Chalcedoński katolicki
 
Asyryjyczy, aramejczycy 200 tys. Płn. Iran - Urmia, Irak,  Syria Wsch.  
Jezydzi ok. 200 tys. – synkretyzm chrześcijaństwa – zaratusztranizmu i sufizmu (rola 7 aniołów, reinkarnacja) etniczni Kurdowie, centrum prowincja Armawir.

 

Mapy w materiałach pomocniczych - radzę, je przestudiować. Nie uznaję pomylenia Merneuli z Achakchalaki albo Tuszeti z okręgiem Kistów. Zwrócić uwagę na wąwóz Kodor - w 2008 zajęty przez Rosjan i formalnie przyłączony do Abchazji formalnie niepodległej.

Radzę też po dobroci zapoznać się z mapą Turcjii Iranu.

Autor publikacji: 
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: