Najliczniejsze ludy syberyjskie

Ludy syberyjskie w swoich okręgach autonomicznych

Okręgi/narodowości 1989 2002 2010 Liczeb-ność 2002 Włada jęz.
2002
Liczeb
ność 2010
Włada jęz.
2010
    %   %   %
Nieniecki OA 53.912 100 41.546 100 0,042 100        
Nieńcy   6.423 11,9   7.754 18,66 0,007 18,6 41.302 31.311 44.640 21.926
Komi   5.124   9,5   4.510 10,86 0,003   0,9        
Rosjanie 35.489 65,8 25.942 62,44 0,026 66,1        
 
Jamało-Nieniecki OA 486.200 100 507.006 100 0,523 100        
Nieńcy   20.917 4,23   26.435 5,21 29.772  5,9        
Chanty     7.247 1,46     8.760 1,76   9.489 1,9        
Komi     5.700 1,2     6.177 1,2   5.141 0,9        
 
Rosjanie 292.808 59,17 298.359 58,9 312.019 61,7        
Ukraińcy   85.022 17,18   66.080 13,3   48.985   9,7        
Razem Słowianie 377.830 76,35 364.439 72,2 361.004 71,4        
 
Dołgano-Nieniecki OA  55.000 100 39.786 100            
Nieńcy (z Encami)    2.549 4,6   3.251   8,2      3.633          
Dolganie (bliski sacha)    4.939 8,9   5.517 13,9      5.810          
 
Rosjanie 37 .438 67,1 23.348 58,6            
 
Ewenkijski OA 24.000 100 17.697 100    16.253 100 35.527   7.584 38.398 4.802
Ewenkowie   3.500 14,1   3.800 21,5     4.062[1] 25        
 
Rosjanie 16.700 67,5 11.000 61,9            

 [1] W całym Krasnojarskim Kraju 4.372

 

We wł. Rep. 1939 w OA % 1989 we wł. OA % 2002 we
wł. OA
% Poza 3 2002 Tot. 2002 2010 w
republice
% Poza 2010 Tot. 2010 Szkoły[1] 2002 Uczniowe[2]2002
Nieńcy 5.602 11,8 29.889 11,9 37.440 11,7 3.862 41.302 7.504 18,6 37.136 44.640 0/35 0/5.316
Włada jęz.               31.311       21.926    
Ewenkowie 3.700 39,3 3.500 14,1 3.800 21,5 31.727 35.527 4.372[3]   34.026 38.398 0/38 0/2.222
Włada jęz.                 7.584         4.802    
Eweni 9.675 17.055                                           19.071                                              21.830 0/35 0/1795
Włada jęz.                 7.168         5.656    


[1] Pierwsza cyfra wskazuje liczbę szkół z ojczystym językiem wykładowym, druga z  językiem ojczystym jako przedmiotem
[2] Pierwsza cyfra wskazuje liczbę uczniów pobierających naukę w język ojczystym u, druga liczbę uczących się  języka ojczystego tylko jako  przedmiotu
[3] W całym Krasnojarskim Kraju, do którego włączono Ewenkijski  OA
 

Rozproszenie ludów syberyjskich 2010

 Naród  
2010
Nieniecki OA Jamało-Nien. Chanty
Mansa
Dołgano-Nien. Ewenkijski OA Irkucki
Obwód
Buriacja Zabaj
kalski
Jakucja Magadan
Obwód
Amur
ski  O
Kam-czatka Czu-kotka Chaba
rowski
Nieńcy 44.640 7.504 29.772 1.438 3.633                   
Ewenkowie 38.398                        4.372 1.272  2.974 1.387 21.008   1.481     4.654
Eweni 21.830                 15.071 2.635   1.872 1.392    575

Nieńcy – samojedzi
Ewenkowie i Eweni – grupa tungusko-mandżurska

Czukcze i Koriacy są jeszcze mniej liczni

 

Autor publikacji: 
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: