Alania – dynamika zmian narodowościowych

  1926 w
republ.
% 1989 w
republice
% 2002 w
republice
% Poza 2002 Tot. 2002 2010 w
Republ.
% Poza 2010 Tot. 2010 Szkoły[1] 2002 Uczniowe[2]
2002
Osetyńcy 139.120 60,3 334.876 53 445.310 62,7 69.565 514.875 459.688 65,1 68.827 528.515 45/196 2.868/82.970
                             
Gruzja 113.295  4,2 164.055  3   38.028  0,9     38.028       brak    
Razem               553.903       danych    


[1] Pierwsza cyfra wskazuje liczbę szkół z ojczystym językiem wykładowym, druga z  językiem ojczystym jako przedmiotem
[2] Pierwsza cyfra wskazuje liczbę uczniów pobierających naukę w język ojczystym u, druga liczbę uczących się  języka ojczystego tylko jako  przedmiotu
  1989 2002 2010 2002  Poza Rep.  czł. nar. tytular. 2010 Poza Rep.  czł. nar. tytular Liczebność
narodu
w 2002
Władający osetyńskim 2002 Władający osetyńskim 2010 Liczebność
narodu
w 2010
  mln % mln % mln %
Alania 0,608 100 0,709 100 0,713 100
Osetyńcy 0,334 53 0,445 62,7 0,459  65,1 69.565 68.827 514.875 493.610 451.431 528.515 + ?
Rosjanie 0,189 29,9 0,164 23,2 0,147   20,8            
Ingusze/Czeczeńcy 0,032  5,2 0,021   3 0,030    4,3            

Wniosek
Znaczny wzrost liczby Osetyńców nie władających własnym językiem: 21.265 (2002) i 77.084 (2010) bez uwzględnienia Osetyńców w Gruzji.

 

Autor publikacji: 
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: