Gorcy w Federacji Rosyjskiej we własnych republikach (w tys.) 1926 – 2010

We wł. Rep. 1926 w
Republ.
% 1989 w
Republ.
% 2002 w
Republ.
% Poza 2002 Tot. 2002 2010 w
republice
% Poza 2010 Tot. 2010 Szkoły[1] 2002 Uczniowe[2]
2002
A-Hase   50.821 44,8  95.439 22,1 108.115 24,2 20.413 128.528 107.048 25,2 17.787 124.835 20/129 2.192/29.381
Cz-Hase   16.186 15,9  40.241   9,7   49.591 11,3 10.926   60.517   56.466 11,9 16.718   73.184 7/43 434/7.503
K-Hase 122.402 60 364.494 48,2 498.702 55,3 21.256 519.958 490.453 57,2 26.373 516.826 74/219 9.135/77.110
Abaza   13.731 13,5   27.475   6,6   32.346  7,4   5.596   37.942   36.919  7,8   6.412   43.331 0/35 0/5.113
Razem 203.140   527.649   688.754   58.191 746.945 690.886   67.290 758.176    
Szapsudzy                           3.882    
 
Ingusze   69.930 93,1     361.057 77,3 51.959 413.016    385.537 94,1 59.296   444.833 0/111 0/60.493
Czeczeńcy 293.190 72     1.031.647 93,5 328609 1.360253 1.206.551 95,3 224809  
1.431360
19/482 2.261/207.139
Czeczeńcy Ak.   21.851  2,8   57.877  3,2      87.867   3,4 Dag.     93.658  3,2      
 
Awarzy[3] 177.189 22,5 496.077 27,5 758.438 29,4 50.035 814.473 850.011 29,4 62.079 912.090 537/549 29.463/85.731
Dargińcy 125.707 16 280.431 15,6 425.526 16,5 84.630 510.156 490.384 17 99.002 589.386 187/289 17.026/42.561
Lezgini  90.509 11,5 204.370 11,3 336.698 13,1 74.837 411.535 385.240 13,3 88.482 473.722 148/210 13.447/39.777
Lakowie  39.878   5,1  91.682   5,1 139.732   5,4 18.813 156.545 161.276   5,6 17.354 178.630 79/106 2.235/9.666
Tabasaranie  31.915   4  78.196   4,3 101.152   4,3 30.633 131.785 118.848   4,1 27.512 146.360 71/125 4.205/15.709
Agule    7.653   1   13.791   0,8   23.314   0,9   4.983   28.297   28.054   1   6.106   34.160   0/41 0/2.918
Rutule  10.333   1,3  14.955   0,8   24.298   0,9   5.631   29.929   27.849   1    7.391   35.240   0/17 0/484
Cahurzy     3.531  0,4    5.194   0,3     8.168   0,3   2.198   10.366     9.771   0,3    2.403   12.769   0/2 0/284
Gorcy Dag.         1.905193 74,2 275760 2.180953 2.165.091 74,9 310924 2.476015    
                             
Tat                        455   1.029 1.584 0/1 0/99


[1] Pierwsza cyfra wskazuje liczbę szkół z ojczystym językiem wykładowym, druga z  językiem ojczystym jako przedmiotem
[2] Pierwsza cyfra wskazuje liczbę uczniów pobierających naukę w język ojczystym u, druga liczbę uczących się  języka ojczystego tylko jako  przedmiotu
[3] W tym narodowości włączone w skład Awarów, które w 2010 roku policzono osobno: Andowie – 11,5 tys. (ale jęz. deklaruje 23 tys.), Arczincy - 6, Achwach – 8 tys. , Bieżtinowie – 6 tys. ,  Botlichowie – 3,5 , tys.  Hinuch - 439, Hodoberi - 426 ,Hunzib - 918, Didoi – 11,6 tys.  , Karatinowie – 4,7 tys.  , Tindał - 634, Chwarszin - 526, Czamczalal - 16    (razem – ok. 47 tys. - 1,7%).

Struktura narodowa republik

  1989 2002 2010 2002  Poza Republiką  czł. nar. tytularnego 2010  Poza Republiką  czł. nar. tytularnego Władający danym językiem
2002
Władający danym językiem 2010 Liczebność
danego narodu w
2010
  mln % mln % mln %
Adygea   100 0,447 100 0,440 100
A-Hase 0,095 22,1 0,108 24,2 0,107 25,2 20.413 17.787 129.419 117.489 124.835
Rosjanie 0,294 68,0 0,288 64,5 0,270 63,6          
 
Czerkiesja         0,478 100          
Cz-Hase 0,040   9,7 0,050 11,3 0,056 11,9 10.926 16.718       73.184
Abaza 0,027   6,6 0,032   7,4 0,037   7,8        38.247     37.831   43.331
Razem w r. 0,067 16,3 0,082 18,7 0,093 19,7          
Bałkarzy-K 0,129 31,2 0,169 38,5 0,194 41          
Rosjanie 0.176 42,4 0,148 33,6 0,150 31,6          
 
Kabarda         0,860 100          
K-Hase 0,364 48,2 0,499 55,3 0,490 57,2 21.256 26.373 587.547 515.672 516.826
Bałkarzy-K 0,071   9,4 0,105 11,6 0,109 12,7          
Rosjanie 0,241 31,9 0,227 25,1 0,193 22,5          
 
Inguszetia     0,469 100 0,412 100          
Ingusze     0,361 77,3 0,386 94,1 51.959 59.296 405.343 305.868   444.833
Czeczeńcy     0,095 20,4 0,019   4,6          
Razem     0,456 97,7 0,405 98,2          
                       
Rosjanie     0,006   1,1 0,003   0,8          
 
Czeczenia 1,244 100 1,100 100 1,269 100          
Czeczeńcy     1,032 93,5 1,206 95,3 328.609 224.809 1.331.844 1.354.705 1.431360
Nogaje     0,009   0,8              
Rosjanie     0,041   3,7 0,024   1,9          
                       
Dagestan 2,042 100 2,548 100 2,910 100          
Awarzy 0,496 27,5 0,758 29,4 0,850 29,4 50.035 62.079 784.840 715.297 912.090
Dargińcy 0,280 15,6 0,426 16,5 0,490 17 84.630 99.002 503.523 485.705 589.386
Lezgini 0,204 11,3 0,337 13,1 0,385 13,3 74.837 88.482 397.310 402.173 473.722
Lakowie 0,092   5,1 0,140   5,4 0,161  5,6 18.813 17.354 153.373 145.895 178.630
Tabasaranie 0,078   4,3 0,101   4,3 0,119  4,1 30.633 27.512 128.391 126.136 146.360
Agule 0,014   0,8 0,023   0,9 0,028  1   5.631   7.391   29.399   29.287   34.160
Rutule 0,015   0,8 0,024   0,9 0.028  1   2.198   2.403   29.383   30.360   35.240
Cachurzy 0,005   0,3 0,008   0,3 0,010 0,3         9.771   10.596   12.769
Czeczeńcy 0,058   3,2 0,088   3,4              
                       
Tat         455            
                       
Kumycy 0,232 12,9 0,365 14,2              
Nogaje 0,028   1,6 0,038   1,5              
Azeri 0,075   4,2 0,112   4,3 0,131 4,5          
Razem Tur. 0,335 18,7   20,00              
                       
Rosjanie 0,166 9,2 0,171   6,7 0,104 3,6          

Ok. 2 tys. Szapsugów zadeklarowało język adygski (por. adygejski - w Adygei)

W Stawropolskim Kraju Rosjanie stanowią 80 proc. ludności, pozostali to przedstawiciele narodów zamieszkałych na Kaukazie oraz Tatarzy i Turcy Messchetyńscy. Jest to więc obszar reemigracji narodów kaukaskich.

  Dagestan i FR Azerbejdżan Razem
Lezgini 473.722 180.000 650.000
Cahurzy   12.769   12.300   25.000

 

 

Autor publikacji: 
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: