Ludy Ugrofińskie w Federacji Rosyjskiej we własnych republikach (w tys.) 1926 – 2010

  1989 2002 2010 2002  Poza Republiką  czł. nar. tytularnego 2010  Poza Republiką  czł. nar. tytularnego Władający danym językiem
2002
Władający danym językiem
2010
Liczebność
danego narodu w
2010
  mln % mln % mln %
Karelia 0,708 100 0,716 100 0,643 100
Karelowie[1] 0,079  10 0,066   9,2 0,045  7,4 27.693 15.245 52.880 25.605    60.815
Rosjanie 0,582  73,6 0,549 76,6 0,507 82,2          
 
Komi 0,922 100 1,019 100 0,901 100          
Komi 0,292 23,3 0,256 25,2 0.202 23,7 36.942 20.162 217.316 156.099 228.235
Rosjanie 0,722 57,7 0,607 59,6 0,555 65,1          
 
Komi P b. OA 0,160 100 0,136 100 0,127 100          
Komi-Perm. 0,095 60,2 0,080 59 0,080   44.908   13.428   94.328    63.106   94.456
Rosjanie 0,057 36,1 0,052 38,2              
 
Mordwa 0,953 100 0,888 100 0,834 100          
Mordwini 0,313 32,5 0,284 31,9 0,333 40 559.489 411.125 614.260 431.692 744.237
Tatarzy 0,047 4,9 0,046   5,2 0,043   5,2          
Rosjanie 0,586 60,8 0,540 60,8 0,444 53,4          
 
Udmurcja 1,743   1,570   1,521 100          
Udmurci 0,496       30,9 0,460 29,3 0,410   28 176.322 141.715 463.837 324.338 552.299
Mari         0.008    0,6          
Razem         0,418  28,6          
Tatarzy 0,053   3,3 0,053   3,4 0.099    6,7          
Rosjanie 0,945 58,9 0,944 60,1 0,912 62,2          
 
Mari-El 0,822 100 0,728 100 0,696 100          
Mari 0,324 43,3 0,312 42,9 0,291 43,9 292.120 256.742 451.033 388.189 547.605
Tatarzy 0,044   5,9 0,043    6 0,038   5,8          
Rosjanie 0,356 47,5 0,346 47,5 0,314 47,4          
 
Jurga -Chanty-Mansyjski OA 1,351 mln 100 1,426 mln 100 1,532  mln 100          
Chantowie  11.892 0,9   17.128   1,2 19.068   1,3 11.550     21.873     13.568       9.584 30.941
Mansowie    6.562 0,5     9.894   0,7 10.977   0,8   1.538       1.292       2.746          938 12.269
Razem  18.454 1,4   27.022   1,9 30.045   2,1          
Rosjanie 850.297 66,3
946.590  
66,1 0,974 68,1          


[1] Do tego należy doliczyć Wepsów – 6 tys. (0,8  1989), 4.870  (0,7 2002), 3.423 (0,5  2010) i Finów  - 8.527 (1,4) w 2010 r. W sumie Wepsów – 8.240 (2002) i (2010)

Mari - 105 tys. w Baszkortostanie (2002 i 2010);  Mordwini - 16 tys. w Czuwaszji (2010)

We wł. Rep. 1926 w Republ. % 1989 w
Republ.
% 2002 w
Republ.
% Poza 2002 Tot. 2002 2010 w
republice
% Poza 2010 Tot. 2010 Szkoły[1] 2002 Uczniowe[2]
2002
Karelowie 100.781 37,4   78.928 10   65.651 9,2 27.693  93.344   45.570  7,4 15.245 60.815 0/40 0/1.833
Włada językiem                52.880       25.605    
Finowie (Karelia)     2.544   0,9   18.420 2,3   14.156 2 19.894  34.050     8.527  1,4 11.740 20.267 0/66 0/8.101
Włada językiem                51.891       38.873    
Komi 191.245 92,2 291.542 23,3 256.464 25,2 36.942 293.406 208.073[3] 24,4 20.162 228.235 0/371 0/44.347
Włada językiem               217.316       156.099    
Komi-Permiacy[4] 117.429 76,9 95.415 60,2   80.327 59 44.908 125.235   81.084   3,2 13.428   94.456 0/67 0/5.464
Włada językiem                 94.328         63.106    
Razem Komi               418.641       322.691    
Mari[5] 247.979 51,4 324.349 43,3 312.178 42,9 292120 604.298 290.863 43,9 256742 547.605 278/448 10.801/56.010
Włada językiem[6]               451.033       388.189    
Mordwini[7] 405.031 34,1 313.420 32,5 283.861 31,9 559489 843.350 333.112 40 411125 744.237 200/275 3.662/16.111
Włada językiem               614.260       431.692    
Udmurci 395.607 52,3 496.522 30,9 460.584 29,3 176322 636.906 410.584 28 141715 552.299 44/452 1.222/31.943
Włada językiem               463.837       324.338    
Ugrowie  (Węgry po czesku Uhry)
Chantowie/Ostiacy 1939
12,238
13,1 11.892 0,9 17.128 1,2 11.550 28.678 19.068 1,3 21.873[8] 30.941 0/34 0/2.702
Włada językiem               13.568         9.584    
Mansowie/
Wogulowie
5,768 6,2 6.562 0,5     9.894 0,7 1.538 11.432 10.977 0,8 1.292 12.269 0/12 0/776
Włada językiem                 2.746            938    


[1] Pierwsza cyfra wskazuje liczbę szkół z ojczystym językiem wykładowym, druga z  językiem ojczystym jako przedmiotem
[2] Pierwsza cyfra wskazuje liczbę uczniów pobierających naukę w język ojczystym u, druga liczbę uczących się  języka ojczystego tylko jako  przedmiotu
[3] W tym wyłączono Komi-iżemców – 5.725 (0,7%) – spis 2010
[4] W Kraju Permskim
[5] W tym Mari Górni i Łąkowo-Wschodni – 23,5 tys. i 200
[6] 2002 – 36.822 Mari posługujących się górnomaryjskim włączono, a w 2010 roku  23.062 Maro języka górnomaryjskiego policzono osobno. Tu zsumowano.
[7] W tym Mordwa ereja – 36.726 i Mordwa-moksza – 2.025. oba języki są nauczane i wykładowe (2010)
[8] W tym 9,5 tys w Jamało-Nienieckim  OA

 

Autor publikacji: 
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: