Partie polityczne Bośnii i Hercegowiny

I - Una Sana

II - Posavina

III - Tuzla

IV - Zenica-Doboj

V - Gorażdże

VI - Środkowa Bośnia

VII - Neretwa (Wschodnia Hercegowina)

VIII - Zachodnia Hercegowina 

IX - Sarajewo

X - Herceg-Bosna

W Bośni i Hercegowinie system partyjny jest mocno sfragmentaryzowany, z powodu wieloetniczności, tak naprawdę żadna partia polityczna nie ma szans na samodzielne objęcie władzy, musi więc tworzyć koalicje innymi ugrupowaniami. Każda z głównych narodowości zamieszkujących państwo ma jednak swoją główną partie polityczną, która cieszy się poparciem większości obywateli danej narodowości.
Partie wieloetniczne:

Partie Bośniaków:

Partie Serbów:

Partie Chorwatów:

Parlament BiH

Zgromadzenie Parlamentarne (Skupstina) składa się z dwóch izb:

  • Izby Narodów (boś. Vijeće Naroda) - zasiada w niej 15 delegatów, 2/3 spośród nich pochodzi z Federacji Bośni i Hercegowiny (pięciu Chorwatów i pięciu Bośniaków, a 1/3 z Republiki Serbskiej (pięciu Serbów). Delegaci ci są desygnowani przez zgromadzenia parlamentarne poszczególnych elementów składowych federacji. Kworum stanowi dziewięciu członków izby. W skład tej liczby musi wchodzić co najmniej trzech Bośniaków, trzech Chorwatów i trzech Serbów.
  • Izby Reprezentantów (boś. Predstavnički Dom, chor. Zastupnički Dom, serb. Представнички Дом) - zasiada w niej 42 członków, spośród których 2/3 pochodzi z terenów Federacji a 1/3 z terytorium Republiki Serbskiej. Członkowie Izby Reprezentantów wybierani są w wyborach powszechnych i bezpośrednich na mocy ordynacji wyborczych przyjmowanych przez zgromadzenia parlamentarne poszczególnych podmiotów federacji. Kworum w tej izbie parlamentu stanowi większość jego ustawowej liczby członków.

Najbardziej wplywowe partie

  1. SDA (Stranka Demokratske Akcije)

Bośniacka politycna partja narodowa. Stworzona w Maju 1990 roku. Organizowana przez elity muzulmanskie, nazywane jako ”Partja Muzulmanskiego Kulturowo-Historycznego Kręgu”, pod kierownictwem Aliji Izetbegovića, Muhameda Filipovića i Fikreta Abdića. Partja była pirwszą bośniacką partją narodowej orientacji w Jugosławii. Założyła w Sarajewo czasopismo ”Ljiljan”.  Po upadku komunizmu SDA zwyciężyła na wyborach parlamentarnych BiH w 1990 roku i obecnie wciąż cieszy się największą popularnością wśród ludności bośniackiej BiH, ma swe oddziały w Horwacji i Serbii (Sandžak region).
 
Ideologia partii: konserwatywny muzulmanski nacjonalizm, idea stworzenia państwa muzulmanskiego.
 
Przywódcy partii: Alija Izetbegović (1990-2000), Sulejman Tihić (2001-...)

  1.  SDS (Srpska demokratska stranka

Została stworzona w Lipcu 1990 roku pod kierownictwem Radovana Karadžića. Status wiodącej partii w Serbskiej Republice i głównej serbskiej partii w BiH SDS ustąpiła SNSD na wyborach parlamentarnych 2006 roku. Partja podlega sankcjom USA za zbrodnie pszeciw człowieczeństwa i czystki etniczne w trakcie wojny domowej w BiH.
Ideologia: Nacjonalistyczny sojusz serbów BiH, opozycja bądź-jakiej formy nizależności bosnijczyków od Serbii.
Działacze partii: Radovan Karadžić (1990-1996), Biljana Plavšić (1990-1997), Momčilo Krajišnik, Nikola Koljević, Dragan Čavić.
Terażniejszy przywódca partii: Mladen Bosić

  1. HDZ BiH (Hrvatska demokratska zajednica)

Najbardziej wpływowa horwacka partja BiH. Stworzona w sierpniu w sierpniu 1990 roku, brała udział we wszystkich wyborach parlamentarnych BiH. Regularnie cieszy się poparciem horwackiego elektoratu w związku z czym prawie zawsze miała swych przedstawicieli w urządzie BiH (1990-2000, 2002-2006). Obecnie HDZ BiH dysponuje dwoma partjami-satelitami:

Ideologia: chrześćjańska demokracja

Przywódcy partii: Davorin Perinović (1990), Stjepan Kljujić (1990-1992), Milenko Brkić (1992), Mate Boban (1992-1994), Dario Kordić (1994-1995), Božo Rajić (1995-1998), Ante Jelavić (1998-2002), Bariša Čolak (2002-2005), Dragan Čović (2005-...)
  1. SBiH (Stranka za Bosnu i Hercegovinu)

Została stworzona w Kwietniu 1996 roku pod kirownictwem by Harisa Silajdžića, który do dziś pozostaję prywódcą partii. Pozycjonuje się jako partia wieloetniczna, niektóre uważają SBiH za najbardziej liberalną partię bośniackego spektrum politycznego, ale przez władze Sebskiej Republiki jest traktowana jako bośniacka nacjonalistyczna partia. Na wyborach parlamentarnych 2006 roku wraz z opozycyjnymi horwackimi partjami występowała za zmiany do Konstytucji BiH w związku z czym osiągnęła sukces
Ideologia: liberalizm, dążenie do zjednoczenia 2-ch entatów BiH (Federacji BiH i Sebskiej Republiki)

  1. SNSD (Savez nezavisnih socijaldemokrata)

Powstała w brzeźniu 1996 roku pod kirownictwem Milorada Dodika (który obecnie pełni funkcję premjera BiH) i Nenada Bastinaća jako wywodząca się z niezależnych człąków Asamblei Narodowej Serbskiej Republiki. W październiku 2001 w wyniku połączenia z Demokrztyczną Socjslistyczną Partją partja przyjęła obecną nazwę – SNSD
Ideologia: szeroko pojmowana socjaldemokracja.

  1. SDP BiH (Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine)

Partia powstała w grudniu 1998 roku z połączenia SDP i SD BiH (Socijaldemokrati);  SD BiH z koleji wywodzi się z SRSJ (byle komuniści Jugoslawskiej Federacji), która powstała w1990 roku pod kierownictwem rektora Sarajawskiego Uniwersytetu Nehada Kecmanovića dla podtrzymania ostatniego premjera Jugosławii Ante Markowića w jego dążeniu do utrzymania federacji. W 1996 roku SDP i SD BiH wystartowały w wyborach w koalicji Zdruzena Lista.
Ideologia: Socjaldemokracja, apelacja do nieetnicznej terminologii, podkreślanie pełnej równości wszystkich obywateli BiH
Pzywódca: Zlatko Lagumdžija  (były minister spraw zagranicznych BiH).

Wyniki wyborów 1990 

Partie Lidery Izba     Obywateli Izba Municypalna
Liczba mandatów Liczba mandatów
SDA (Stranka Demokratske Akcije) Alija Izetbegović, Muhamed Filipović, Fikret Abdić 43 43
SDS (Srpska demokratska stranka) Radovan Karadžić, Biljana Plavšić 34 37
HDZ (Hrvatska demokratska zajednica) Davorin Perinović, Stjepan Kljujić 21 24
SK-SDP (Savez Komunista-Socijalisticka Demokratska Partija) Nijaz Djuraković 15 4
SRSJ (Savez Reformskih Snaga Jugoslavije) Nehad Kecmanović 12 1
DSS (Demokratski Socjalistski Savez)   1 -
MBO (Muslimanska Bosnjacka Organizacja) Adil Zultikarpasić 2 -
EKO (Ekologiski Pokret)   1 -
SSO/DS (Socijalistski Savez Omladina/ Demokratska Stranka)   1 -
SPO (Srpski Pokret Obnove)   - 1
razem   130 110

 
Wyniki wyborów do Izby Reprezentantów 1996 

Partie Lidery Liczba mandatów
Federacja Bośnii i Hercegowiny Republika Serbska razem
SDA (Stranka Demokratske Akcije) Alija Izetbegović 16 3 19
SDS (Srpska demokratska stranka) Radovan Karadžić, Biljana Plavšić - 9 9
HDZ BiH (Hrvatska demokratska zajednica) Dario Kordić,             Pero Marković 8 - 8
SBiH (Stranka za Bosnu i Hercegovinu) Haris Silajdžić 2 - 2
NSSM (Narodni Savez za Slobodan Mir)   - 2 2
ZL (Zdruzena Lista BiH: UBSD+ REPUBLIKANCI+ HSS+MBO+ SDP)   2 - 2
razem   28 14 42

Wyniki wyborów do Izby Reprezentantów 1998

 
Partie
 
Lidery
Liczba mandatów
Federacja Bośnii i Hercegowiny Republika Serbska razem
Koalicija za CD BiH (SDA+SBiH+LS+GDS) Alija Izetbegović (SDA), Haris Silajdžić (SBiH), Rasim Kadić(LS), Ibrahim Spanić(GDS)  14 3 17
HDZ BiH (Hrvatska demokratska zajednica) Jadranko Prlić, Ante Jelavić,
Pero Marković
6 - 6
SDP BiH
(Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine)
Selim Beslagić, Sejufdin Tokić, Zlatko Lagumdzija 4 - 4
SDS (Srpska demokratska stranka) Momcilo Krajisnik, Boro Bosić - 4 4
Sloga (SNS+SPRS+SNSD) Biljana Plavšić (SNS), Zivko Radisić (SPRS),
Milorad Dodik (SNSD)
- 4 4
SRS RS   - 2 2
Socijaldemokrati BiH
 
  2 - 2
DNZ BiH (Demokratska Narodna Zajednica) Fikret Adbić 1 - 1
NHI HKDU (Narodna Hrvatska Iniciativa) Kresimir Zubak 1 - 1
Radikalna Stranka RS   - 1 1
razem   28 14 42

Wyniki wyborów do Izby Reprezentantów 2002

 
Partie
 
Lidery
Liczba mandatów
Federacja Bośnii i Hercegowiny Republika Serbska razem
SDA (Stranka Demokratske Akcije) Muhamed Filipović, Fikret Abdić 9 1 10
SDS (Srpska demokratska stranka) Mladen Bosić, Dragan Čavić - 5 5
SBiH (Stranka za Bosnu i Hercegovinu) Haris Silajdžić 5 1 6
SDP (Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine) Zlatko Lagumdžija 4 1 5
SNSD (Stranka nezavisnih socijaldemokrata) Milorad Dodik, Nebojša Radmanović   3 3
HDZ BiH  (Hrvatska demokratska zajednica) Ivo Miro Jović, Mate Boban, Jadranko Prlić, Dario Kordić, Ante Jelavić, Dragan Čović 5 - 5
Partija demokratskog progresa RS   - 2 2
Socijalistička partija Republike Srpske   - 1 1
BOSS (Bosanska stranka) Mirnes Ajanovic 1 - 1
Stranka penzionera/umirovljenika BiH   1 - 1
DNZ(Demokratska Narodna Zajednica)   1 - 1
Nova hrvatska inicijativa   1 - 1
Ekonomski blok HDU - Za boljitak   1 - 1
razem   28 14 42

Wyniki wyborów do Izby Reprezentantów 2006

Partie Lidery Liczba mandatów
Federacja Bośnii i Hercegowiny Republika Serbska razem
SNSD (Stranka nezavisnih socijaldemokrata) Milorad Dodik, Nebojša Radmanović - 7 7
SDA (Stranka Demokratske Akcije) Muhamed Filipović, Fikret Abdić 8 1 9
 SBiH (Stranka za Bosnu i Hercegovinu) Haris Silajdžić 7 - 7
SDP BiH
(Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine)
Zlatko Lagumdžija 5 - 5
SDS (Srpska demokratska stranka) Mladen Bosić, Dragan Čavić - 3 3
 HDZ BiH (Hrvatska demokratska zajednica) Mate Boban, Jadranko Prlić, Dario Kordić, Ante Jelavić, Dragan Čović, Ivo Miro Jović 3 - 3
HDZ 1990 Hrvatsko Zajedništvo Božo Ljubić 2 - 2
 Bosanskohercegovačka Patriotska Stranka-Sefer Halilović Sefer Halilović 1 - 1
 Partija demokratskogo progresa RS   - 1 1
 Narodna stranka Radom za boljitak Mladen Ivanković-Lijanović 1 - 1
 Demokratski narodni savez   - 1 1
 DNZ (Demokratska Narodna Zajednica)   1 - 1
razem   28   42
           

INTERMARIUM: