10. Panslawizm

 Słowianofile i Zapadnicy – jak modernizować Rosję – powrót do źródeł (wyimaginowanych) czy kopiowanie Zachodu (wesernizacja)
 
Słowianolife – filozofia, panslawiści – polityka i geopolityka – uzasadnienie ekspansji na Bałkany i zajęcie Konstantynopola, a więc zbrojnego podboju.  (patrz: Głębocki, Kresy Imperium, Arcana).
 
Panslawizm jako reakcja na wojnę krymską
 
Zjednoczenie wszystkich Słowian przez Rosję i prawosławie, odcięcie od zgniłej, bo katolickiej Europy. Filoteusz (1450-1525) - teoria III Rzymu (1510). Przeciwstawiali się światowi germańskiemu i katolickiemu, które utożsamiali.
 
Juraj Kriżanić wiek XVII, Chorwat  wyjechał do Moskwy w 1647 r. i 1659-1661, zesłany do Tobolska do 1676 r., potem Wilno, ginie pod Wiedniem 1683 w wojsku polskim. Proponował unię Kościołów, wspólny język, wspólne państwo, pozytywny stosunek do Polaków, Rosjanie – zapora przeciwko Niemcom - wyzwalają Słowian.
 
Pierwsza połowa XIX w. słowianofilstwo – Iwan Kiriejewski, Iwan Aksakow i inni
 
Aleksiej Chomiakow
– włączyć do Rosji obszar od ziem Serbów Łużyckich, Słowacji do Galicji Wsch.
 
Iwan Aksakow – polskość to pojęcie cywilizacyjne dochodzące do Dniepru – proponował je zlikwidować, zrusyfikować Polaków i zlikwidować Kościół katolicki.
 
1867 II Zjazd Słowiański
 
Panslawiści: Aleksander Hilferding (1831-1872), Nikołaj Danilewski (1822-1885), Michaił Katkow (1818-1887). Prawosławie pierwotną religią wszystkich Słowian, agresję katolicyzmu należy odwrócić poprzez reslawizację, czyli wprowadzenie cyrylicy zamiast łacinki (podręczniki), początkowo popierali dwa języki białoruski i ukraiński jako zaporę przecie polonizacji, później zjednoczenie w trój-jedynym narodzie. Cyrylica dla Litwinów jako obrona przed polonizacją.
 
Michaił Katkow – unifikacja, panslawizm instrumentem, Polacy są przeszkodą i uniemożliwiają stworzenie imperium europejskiego, dlatego niszczenie Polski jest koniecznością. Konflikt Polska-Rosja o Kraj Zachodni, podburzać chłopów przeciwko szlachcie polskiej i niemieckiej.
 
Nikołaj Danilewski – („Europa i Rosja” - 1871) trzy ery: narodów romańskich, germańskich, słowiańskich. Obecnie nadchodzi era narodów słowiańskich, a Polska jest renegatem Słowiańszczyzny. Rosja jest jak kontynent – równa Europie. Misją Słowiańszczyzny jest wypchnięcie Turcji i rozbicie A-W. Prawosławna, solidarystyczna Słowiańszczyzna spełni funkcje wszystkich cywilizacji: religijną. kulturową, polityczną-gospodarczą.
 
Powinna powstać Federacja Słowiańska w składzie:
Imperium Rosyjskie z Galicją i Rusią Zakarpacką,
Królestwo Czech i Słowacji, Królestwo SHS do Albanii,
Królestwo Bułgarii z Macedonią,
Królestwo Rumuńskie z cz. Bukowiny, Siedmiogrodem po rzekę Marosz i Zach. Besarabię bez delty Dunaju, która Z Dobrudzą do Rosji,
Królestwo Greckie z Albanią, Jonią i Zach. Macedonią,
Królestwo Węgierskie z resztą Siedmiogrodu
Okręg Carogrodzki z częścią Rumelii, Bosforem, Dardanelami do Rosji.
Stolicą Konstantynopol,
Granica z Prusami zachowana. Likwidacja Turcji i A-W.
Kongres Berliński – agresja Zachodu. Dotrzeć do Adriatyku i Morza Egejskiego.
(Stalin realizuje).
 
Neoslawiści – równość narodów Słowiańszczyny – Austroslawizm.
 
Imperializm
 
Nikołaj Karamzin (1766-1826) - Nizina Wschodnioeuropejska zmuszała do ekspansji i zbudowania jednego państwa, gdyż trzeba było uzyskać granice naturalne, były morza nimi. Misją Rosji była nieprzerwana ekspansja terytorialna, obszary podbite korzystały na cywilizacji i organizacji rosyjskiej. Konflikt z Polską musiał doprowadzić do likwidacji jednej ze stron. Do Rosji powinni być włączeni Słowianie południowi i Galicja. Na Zachodzie nie może istnieć Polski. Wniosek: granica z Niemcami.
 
Nikołaj Polewoj (1796-1846) – trwa walka Azji z Europą. Rosja położona jest między wrogami: Polską i Mongołami.
 
Siergiej Uwarow (1786-1855) – „prawosławie – samodzierżawie – narodowość” – 1833. Odseparować Rosją od wpływów zgnilizny – Zachodu. Wielki naród rosyjski – misja, wielkie zadania.
 
Sergiej Sołowiow (1820-1879) uczył się u Rittera, Nizina Wschodnioeuropejska zmuszała do zbudowania jednego państwa, co mógł dokonać tylko jeden naród.  Słabość Polski spowodowała, że przestała ona spełniać pozytywną rolę w Słowiańszczyźnie i zastąpiła ją Rosja, która musiała przywrócić równowagę.
 
Wasilij Kliuczewski (1841-1911) – Rosja powinna objąć tylko ziemie ruskie, wchłonięcie obszarów położonych za Bugiem to za dużo, gdyż Rosja miałaby za dużo innorodców rozsadzających imperium.
 
Fiodor Tiutczew (1803-1873) – Europa rozkłada się (Spengler) z powodu katolicyzmu. Porządek moralny zapewnia prawosławie i Rosja. Do Rosji należy włączyć: Bałkany, Węgry, tereny późniejszego NRD, stolica powinna być w Konstantynopolu. Granice oprzeć na Łabie, Dunaju, Nilu, Eufracie, Gangesie do Chin. Dzieje to sukcesja imperiów – ostatecznym imperium będzie Rosja jako kontynuatorka Bizancjum. Na przeszkodzie stoją tylko katoliccy Polacy, dlatego porozumienie z nimi jest niemożliwe, zdradzili Słowiańszczyznę przyjmując katolicyzm. Imperium jest ważniejsze od zjednoczenia Słowiańszczyzny.

GEOPOLITYKA: