Literatura ogólna

Francisa Fukuyamy Wielki Wstrząs, Politeja, Warszawa 2000
 
Alvin i Heidi Tofflerowie, Szok przyszłości, Trzecia fala (jest) i Powershift (Przejęcie władzy), Poznań 1998, 1996   (to są 3 pozycje)
 
Arnold Toynbee, Studium historii. PIW Warszawa 2000

Paul Kennedy, Mocarstwa świata. Narodziny - Rozkwit - Upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000, Książka i Wiedza, 1994.
 
Samuel Huntington, Zderzenie (Wojna) cywilizacji, Respublica 2(65)/1994
 
Immanuel Wallerstein, Koniec świata jaki znamy, Warszawa 2004.
 
Edward Luttwak, Turbokapitalizm, Wrocław 2000
 
Sykulski Leszek, Ku Nowej Europie: perspektywa związku Unii Europejskiej i Rosji. Spojrzenie geopolityczne z Polski, Częstochowa 2011.

Miedzy Europą a Azją: Idea Rosji-Eurazji (red. S. Grzybowski) Toruń 1998
Wstęp (Stefan Grzybowski)

Z. Lach, J. Skrzyp, Geopolityka i geostrategia, Wydawnictwo AON, Warszawa 2007

Jacek Kłoczkowski, Geopolityka i zasady. Studia z dziejów polskiej myśli politycznej Ośrodek Myśli Politycznej, 2010
 
Piotr Eberhardt - Twórcy polskiej geopolityki, Arcana Kraków 2006  ok. 30
 
Potulski Jakub, Geopolityka w świecie ponowoczesnym, Częstochowa 2011 wyczerpana

Miłoszewska Dorota, Trójpłaszczyznowa szachownica. Segmentacja "Wielkiej Polityki" w rozważaniach Josepha Nye'a, Częstochowa 2010
 
Adolf Bocheński, Między Niemcami a Rosją, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 
Tematyka

 1. Ogólne
   
 2. Jarosław Macała, Czym jest geopolityka? Spory wokół jej definicji w: Lach Zbigniew, Wendt Jan (red.), Geopolityka. Elementy teorii, metody i badania, s. 9
 3. Andrzej Łaszczuk, Analiza geopolityczna potęgi państw : Lach Zbigniew, Wendt Jan (red.), Geopolityka. Elementy teorii, metody i badania, s. 69
 4. Kamil Filipek, Nowa geopolityka sieciowa,  Przegląd Geopolityczny 3/2011 s. 63-76
 5. Julian Skrzyp, Geopolityka „wczoraj, dziś i jutro” Przegląd Geopolityczny nr 2/2010, s, 11-28
 6. Leszek Moczulski, Geopolityka: korzyści i niebezpieczeństwa, Przegląd Geopolityczny nr 1/2009, s. 9-26
   
 7. Mackinder
   
 8. Oś Kontynentalna, pdf
 9. Demokratyczne ideały a rzeczywistość w ujęciu Halforda Mackindera (Rozdział I-II),  Geopolityka 2(3)/2009 s. 187-206;
 10. John Halford Mackinder, Demokratyczne ideały a rzeczywistość. Rozdział III (tłum. i oprac. Radosław Domke) Przegląd Geopolityczny nr 1 (2009), s. 205-228; Rozdział IV, Przegląd Geopolityczny tom 2 (2010), s. 211-230;  Rozdział V, Przegląd Geopolityczny tom 3 (2010), s. 187-218;  Rozdział VI, Przegląd Geopolityczny tom 4 (2011), s. 121-142.
   
 11. Haushofer
   
 12. Szymon Pilarz, Kolej Berlin – Bagdad. Wielkie przedsięwzięcie imperializmu niemieckiego w Turcji s. 139-158, w Domke, Między historią a polityką
 13. Andżelika Barańska, OŚ PARYś-BERLIN-MOSKWA W ROZWAśANIACH HENRI DE GROUSSOVRE’A, Geopolityka 1/2008 s. 50-61
 14. JAROSŁAW MACAŁA, NIECO ZAPOMNIANY KARL HAUSHOFER Geopolityka 1/2008 s. 71-84
 15. Jarosław Macała, Blok kontynentalny Karla Haushofera, Geopolityka 2(3)/2009 s. 49-62
   
 16. Arnold Toynbee
   
 17. Tekst
 18. Małgorzata Kowalik, Arnold J. Toynbee. Zagrożenia i perspektywy Zachodu
   
 19. Samuel Huntington,
   
 20. Zderzenie cywilizacji, książka
 21. Zderzenie cywilizacji PDF
   
 22. Toflerowie. Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali pdf
   
 23. Paul Kennedy
 24. Tekst
 25. Gagne, Geopolitics in a Post-Cold War Context:
   
 26. Luttwak Give War a Chance, http://www.scribd.com/doc/7258092/Luttwak-Give-War-a-Chance
 27. Conversation on History na YT http://www.intelligencesquared.com/people/l/edward-luttwak
 28. GEOEKONOMIA ROSJI: STRATEGIA RUROCIĄGOWA TRZECH MÓRZ geopolityka nr 1
 29. Thirwell, The Return of Geo-economics: From Geopolitics to Geo-Economics
 30. KORNEL SAWIŃSKI,WIELKA EUROPA W UJĘCIU JEANA THIRIARTA Geopolityka 1(2)/2009 s. 77-86
 31. Sparke, Geopolitical Fears, Geoeconomic Hopes and the Responsibilities of Geography
   
 32. Immanuel Wallerstein
   
 33. Tekst
 34. Wiśniewski, polski problem z Wallersteinem
 35. DOROTA MIŁOSZEWSKA, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA JAKO POLITYCZNA FORMA GLOBALIZACJI, Geopolityka nr1(2)/2009 s. 41-48
   
 36. Eurazjaci
 37. Eberhardt P. – Prekursorzy i twórcy rosyjskiej geopolityki
 38. Jakub Potulski. Piotr Sawicki – twórca geopolitycznej teorii eurazjatyzmu
 39. Leszek Sykulski, Rola paradygmatu geopolitycznego w rozwoju neoeurazjanizmu we współczesnej Rosji
 40. Gawor, Eurazjanizm. Z historii rosyjskiej myśli społecznej
 41. Iwona Massaka, Projekt Nowego Imperium K. A. Dugina, Arcana  nr  2(38)/2001 s. 158-171.
 42. Piotr Eberhardt, Rosyjski panslawizm jako idea geopolityczna Przegląd Geopolityczny nr 2/2010, s. 43-74
 43. DAWID MADEJSKI, „POCAŁUNEK MONGOLSKIEGO KSIĘCIA”: EURAZJATYZM ROSJI W MYŚLI ALEKSANDRA DUGINA Geopolityka nr 1(2)/2009 87
 44. LESZEK SYKULSKI, NIZINA TURAŃSKA – INTERIOR EURAZJI Geopolityka nr 1(2)/2009  102
 45. MICHAŁ RADOSZKO, EURAZJATYCKA WIELKA GRA W PUBLIKACJACH ARIELA COHENA Geopolityka nr 1(2)/2009  109
 46. RADOSŁAW DOMKE, AZJATYCKA SZACHOWNICA W UJĘCIU KISHORE MAHBUBANIEGO Geopolityka nr 1(2)/2009  117-123
 47. Marcin Chełminiak, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej w rosyjskich koncepcjach Geopolitycznych  Przegląd Geopolityczny nr 2/2010, s. 65-76
 48. Marlena Sawicka, Rosyjska odpowiedź na zachodni globalny projekt Przegląd Geopolityczny nr 1/2009, s. 81-90
 49. Jarosław Gryz, Geopolityczne aspekty polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej, Przegląd Geopolityczny nr 1/2009, s. 119-232
   
 50. Geopolityka polska stara i nowa
   
 51. GEOPOLITYKA AKADEMICKA W POLSCE PG 2009 I
 52. Leszek Sykulski, Geopolityka akademicka w Polsce – zarys stanu badań i perspektyw rozwoju Przegląd Geopolityczny nr 1/2009, s. 191-204
 53. Danek, Bukowiecki
 54. Włodzimierz Bączkowski, O wschodnich problemach Polski, Kraków 2000, Ośrodek Myśli Politycznej Legutki
 55. Ireneusz Białkowski, Profesor Feliks Koneczny jako prekursor nauki o cywilizacjach, Przegląd Geopolityczny nr 1/2009, s. 101-118
 56. PIOTR FURMAŃSKI, INDYWIDUALNOŚĆ GEOGRAFICZNA POLSKI W KONCEPCJACH EUGENIUSZA ROMERA Geopolityka 1/2008  85-103
 57. LESZEK SYKULSKI. GEOSTRATEGICZNE ZAGROżENIA DLA POLSKI W KONTEKŚCIE GEOGRAFII WOJENNEJ  Geopolityka 1/2008 85-113
 58. Geopolityka Międzymorza w rozważaniach Ryszarda Wragi Geopolityka 2(3)/2009 s. 207-227
 59. Sławomir Cenckiewicz, Ignacy Matuszewski jako geopolityk, Arcana  nr  2(38)/2001 s. 1712-189.
 60. Dawid Madejski, Polak „mądry przed szkodą”. Koncepcja osi Warszawa-Berlin w pisarstwie politycznym Władysława Studnickiego s. 33 w Domke, Między historią a polityką. I dałem już 21 pozycje Studnickiego
 61. IMPERIUM EUROPEJSKIE TOMASZA GABISIA (ROBERT POTOCKI) Geopolityka nr1(2)/2009 s.  212-217
 62. Sykulski Leszek, Ku Nowej Europie: perspektywa związku Unii Europejskiej i Rosji. Spojrzenie geopolityczne z Polski, Częstochowa 2011.

 
 

GEOPOLITYKA: