Zmiany ludnościowe 2002 - 2010 i podział na okręgi federalne FR

MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: