Ludność Syberii 1989 – 2002 – 2010 w mln w zaokrągleniu (różnice danych)

Okręgi federalne Km2 mln 1989 2002 2010 Spadek
2002/10
Spadek 1989/10 Rosjanie 2010 %
Uralski 1,788 12,603 12,373 12,080 0,293 0,523 10,973 91,4
                 
Syberyjski 5,114 21,068    20,062 19,256   0,806 1,812 16,536 86,1
Dalekowschodni 6,172  6,9      6,622  6,293   0,339    0,6   4,959    80
Razem 11,286 27,959    26,684 25,545   1,145 2,414 21,495 84,3
                 
Razem 13,074 40,562 39,057 37,627   1,438 2,935 32,468 86,4

Okręgi federalne

W okręgach przemysłowych żyje ok. 300 tys. zrusyfikowanych Niemców oraz Tatarzy (ponad 0,7 mln), Baszkirzy, Czuwasze i Kazachowie, Tadżycy, Kirgizi.

Jednostki (narody w nawiasie w tys.) Ros. % < 18 r. ż. Na wsi razem Uwagi
I. Uralski OF     2 mln 2,4 mln 12,080  
 1. Czelabiński obwód (Tatarzy 180)
2,829 83,8   0,626   3,476 Uprzemysł.
 1. Jamało-Nieniecki OA
0,312 61,7   0,080   0,522 Górniczy
 1. Chanty-Mansa OA (Tatarzy 108)
0,973 68,1   0,130   1,532 Górniczy
 1. Tiumeński obwód (Tatarzy 239)
2,352 73,3   0,742   3,395 Górniczy
 1. Swierdłowski ob. (Tatarzy 143)
3,684 90,6   0,693   4,297 Uprzemysł.
 1. Kurgański obwód
0,823 92,5   0,361   0,910 Tradycyjny
II. Syberyjski OF     3,4 mln 5,399 19,256  
 1. Tomski obwód
0,922 92,1   0,311 1,047 Uprzemysł.
 1. Omski obwód (Kazachowie 78)
1,648 85,8   0,564 1,977 Uprzemysł.
 1. Nowosybirski (Niemcy 30)
2,365 93,1   0,605 2,665 Uprzemysł.
 1. Kemerowski (Tatarzy 40)
2,536 93,7   0,404 2,763 Uprzemysł.
 1. Krasnojarski Kraj (Tatarzy 34)
2,490 91,3   0,670 2,828 Uprzemysł.
 1. Ałtajski Kraj (Niemcy 50)
2,234 93,9   1,096 2,419 Wiejski
 1. Irkutski obwód (Buriaci 77)
2,144 91,4   0,496 2,428 Uprzemysł.
W tym Okręg Ust-Ordyński B. (2005)            
 1. Zabajkalski Kraj (Buriaci 74)
0,977 89,9   0,377 1,107  
W tym Okręg Agińsko-Buriacki (2008)            
 1. Republika Buriacja (Buriaci286)
0,630 66,1   0,404 0,972  
 1. Republika Chakasja  (Chaka 63)
0,427 81,7   0,174 0,532  
 1. Republika Ałtaj (Ałtajczycy 68)
0,114 56,6   0,149 0,206 Wiejski
12. Republika Tuwa (Tuwińcy 249) 0,049 16,3   0,144 0,307 Wiejski
III. Dalekowschodni OF     1,094 1,587 6,293  
 1. Sacha 
0,353 37,8   0,343 0,958  
 1. Magadański  obwód
0,127 85,9   0,007 0,156 Klimat
 1. Birobidżański  obwód
0,160 92,7   0,057 0,176  
 1. Amurski  obwód
0,775 94,3   0,275 0,830  
 1. Kraj Chabarowski
1,183 91,8   0,244 1,343 Uprzemysł.
 1. Kraj Primorski
1,675 92,5   0,467 1,956  
 1. Sachaliński obwód
0,409 86,5   0,100 0,498 Górniczy
 1. Kraj Kamczacki
0,252 85,9   0,072 0,322 Urbanizacja
 1. Czukocki okręg autonomiczny
0,025 52,5   0,018 0,050  
Autor publikacji: 
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: